logo Business Software Alliance

USA a Japonsko mají v oblasti informačních technologií nejvíce konkurenční prostředí, zjistila agentura Economist Intelligence Unit

Relativně malý počet zemí nabízí podmínky, které jsou potřebné pro podporu prosperity sektoru informačních technologií (IT). Výsledky nové studie ukazují, že mezi státy s nejsilnější podporou konkurenčního prostředí v oblasti IT patří USA, Japonsko, Jižní Korea a Velká Británie.

Mezi zmíněné faktory, které se odrážejí také v Indexu konkurenčního prostředí IT odvětví (IT industry competitiveness index), vypracovaném společností Economist Intelligence Unit, patří rozsáhlé množství dovedností, kultura nakloněná inovacím, technologická infrastruktura světové úrovně, robustní právní rámec a vyvážená vládní podpora a dále obchodní klima nakloněné zdravému konkurenčnímu boji. Státy, které disponují většinou těchto činitelů podporujících konkurenční klima, jsou také zeměmi s nejvýkonnějšími IT odvětvími světa. Podle indexu Economist Intelligence Unit všech 22 nejlépe umístěných států až na čtyři výjimky figuruje také na nejvyšších příčkách světového žebříčku hodnotícího produktivitu IT sektoru jednotlivých zemí.

Při hodnocení rozsahu a kvality klíčových oblastí podporujících konkurenční prostředí na prvních místech indexu figurují USA. Oblast Asie/Tichomoří je ve skupině pěti nejlepších zemí reprezentována Japonskem, Jižní Koreou a Austrálií. Velká Británie zase v pořadí vévodí evropským státům, přičemž za ní v těsném závěsu následuje Švédsko a Dánsko. Všechny tyto země ve snaze zůstat konkurenceschopné však čelí ostrým výzvám: hlavními jsou zejména zajištění stálého přísunu talentů do IT odvětví a zabezpečení správné úrovně vládní podpory k propagaci zdravé konkurence a inovací.

Toto jsou hlavní závěry nové studie s názvem Jak konkurovat: Měření konkurenčního prostředí IT odvětví (The means to compete: Benchmarking IT industry competitiveness), provedené analytiky Economist Intelligence Unit a sponzorované organizací Business Software Alliance (BSA). Publikovaný index a zpráva jsou prvními pokusy o srovnání výkonnosti států v budování prostředí, které podporuje konkurenční klima v IT odvětví. Posuzováno bylo 64 států v sedmi různých oblastech.

Mezi další klíčová zjištění studie patří rovněž následující

IT odvětví jen velmi malého počtu států dokáže adekvátně kompenzovat hlavní slabiny prostředí, v němž působí. Kupříkladu Indie a Čína jsou schopny využívat jedinečných faktorů, jakými jsou široce dostupná pracovní síla, nízké platy či vlastnosti tamních jazyků, ve prospěch výkonnějšího IT segmentu. Jsou tak schopny vykompenzovat jinak do očí bijící slabiny obchodního prostředí. Jen málo státům se však podaří něco takového. Navíc, i Indie a Čína budou muset zapracovat na faktorech podporujících progresivitu, neboť výhody plynoucí z nízkých nákladů postupně s vývojem ekonomiky zmizí.

Požadavky na dovednosti se radikálně mění. Všude je patrný nedostatek talentovaných IT zaměstnanců, ale situace se ještě zhorší s tím, jak se povaha poptávaných dovedností postupně mění. Kromě technických znalostí bude IT zaměstnanec zítřka potřebovat mimo jiné také odborné znalosti v oblastech řízení projektů, změnového řízení a obchodní analýzy. Vzdělávací systémy jen několika málo zemí začaly tvrdě pracovat na úpravách svých vzdělávacích osnov.

Je pravděpodobné, že nové trhy disponující schopnou pracovní silou se posunou v žebříčku indexů na vyšší pozice. Budoucí rivalové Indie a Číny budou pocházet ze zemí, jakými jsou Rusko, Brazílie, Malajsie a Vietnam, jakož i z menších států – Estonska, Litvy a Chile. Většina z nich se dobře prosazuje alespoň v jedné z oblastí podporujících konkurenceschopnosti v oblasti IT, dokonce se jejich dovednosti dále zlepšují. Úspěch těchto zemí ve specializovaných oblastech vývoje softwaru a služeb představuje jejich nejlepší šanci pro posun v tabulce směrem nahoru.

Právní režim je důležitým rozlišujícím činitelem. Jednotlivé státy musí vyvážit otevřenou konkurenci v oblasti IT důslednou právní ochranou duševního vlastnictví. Co do výše poskytované ochrany a schopnosti vymáhání práva ční USA a západní Evropa jasně nad ostatními zeměmi – částečně i kvůli energickým snahám Evropské unie v této oblasti. Důsledný režim chránící práva k duševnímu vlastnictví je slučitelný s "otevřeným přístupem" k inovacím v IT.

Snahy vlád musí trefit tu správnou rovnováhu. Vlády sice mohou udělat hodně pro to, aby pomohly vytvořit takové prostředí, ve kterém budou IT firmy vzkvétat, ale jde o velice choulostivý akt, který vyžaduje najít správný balanc. Při použití prozíravé politiky mohou vlády napomoci zlepšení konkurenčního prostředí. Zároveň se však musí vyhnout vybírání vítězů, ať už jde o IT firmy nebo technologie. Co se týče nalezení onoho rovnovážného bodu, zatím v tomto ohledu byly nejúspěšnější vlády západní Evropy.

"Existuje silná vazba mezi faktory, které ovlivňují konkurenční klima IT odvětví jednotlivých zemí, a silou jejich IT sektoru," potvrzuje Denis McCauley, ředitel Global Technology Research společnosti Economist Intelligence Unit. "Pokud si vlády a průmysloví lídři přejí posílit globální konkurenceschopnost svých IT odvětví, musejí těmto podpůrným faktorům věnovat náležitou pozornost."

"Informační technologie se stávají stále více hnacím motorem ekonomického a sociálního rozvoje po celém světě," říká Robert Holleyman, prezident a generální ředitel Business Software Alliance. "Zmíněné poznatky mohou vlády využít jako návod k využití faktorů, které mají potenciál posílit jejich IT sektory a urychlit dosažení výhod, které prosperující IT odvětví může celé společnosti přinést."

Článek Business Software Alliance ze dne pondělí 16. července 2007

Další články od Business Software Alliance

Digitální protekcionismus brání rozvoji mezinárodního digitálního obchodu

Globální cloud computing omezuje protichůdná legislativa států

V Praze a na Ústecku se řeší nejvíc případů softwarového pirátství

Česko ztrácí konkurenceschopnost v oblastech IT

Téměř polovina Čechů si pořizuje software nelegálním způsobem

Pozor na klamavou fakturou s nabídkou Office 2011

Finanční postih a ztráta bezúhonnosti odrazují od softwarového pirátství

V Česku je instalováno 36 procent softwaru nelegálně

BSA podezírá 12 tisíc českých firem z možného užívání nelegálního softwaru

Za nelegální software v roce 2011 firmy zaplatí 260 tisíc korun

Před Vánocemi roste zájem o nákup legálního SW

BSA řeší 1600 nových případů pirátství

Snižování míry softwarového pirátství má pozitivní dopady na ekonomiku státu

Průměrná výše odškodného za softwarové pirátství je 240 tisíc korun

Vyjádření BSA k mylné interpretaci softwarového pirátství jaka daňového úniku

Softwarové pirátství jako daňový únik

SW pirátství v ČR je na ústupu

BSA začíná řešit 3500 oznámení o užívání nelegálního SW

Bilance softwarového pirátství

Čtvrtina pirátských stránek obsahuje škodlivý software

McAfee je členem protipirátské organizace BSA

20 tisíc firem dostane obsílku kvůli softwarovému pirátství

Česko obsadilo 26. příčku v celosvětovém hodnocení konkurenceschopnosti IT odvětví

Tuzemské firmy jsou v ohrožení kvůli nelegálním písmům

Protipirátská organizace BSA posílila o tři nové členy

Na pirátském softwaru vydělává stále více mafie

Pirátského softwaru v Česku ubylo Češi užívají 38 procent softwaru nelegálně

BSA zavřela 18 tisíc pirátských aukcí

Za softwarové pirátství firmy průměrně zaplatí odškodné ve výši 240 tisíc korun

Bilance v oblasti softwarového pirátství za rok 2008

V jakých firmách je nejvíce pirátského softwaru

Dvanáct softwarových firem se přidalo do boje s pirátstvím

17 tisíc firem dostalo upozornění kvůli softwarovému pirátství

Česko je na 29. místě v celosvětovém Indexu konkurenčního prostředí IT odvětví

BSA opět osloví 15 tisíc firem kvůli softwarovému pirátství

Mnoho firem užívá v počítačích písmo nelegálně

Pirátského softwaru v Česku neubývá, 39 procent se stále užívá nelegálně

Postihy softwarových pirátů letos přitvrdí

Snížení míry softwarového pirátství přinese Česku miliardy korun

Manažeři svádějí pirátství nejčastěji na kolegy

BSA rozhodila sítě mezi softwarové piráty

BSA provedla největší mezinárodní zásah proti softwarovému pirátství

USA a Japonsko mají v oblasti informačních technologií nejvíce konkurenční prostředí, zjistila agentura Economist Intelligence Unit

České soudy přitvrdily proti softwarovým pirátům

České firmy za užívání nelegálního softwaru zaplatí průměrně 200 tisíc korun