logo EDITEL CZ s.r.o.

Důvěryhodné a bezpečné EDI služby podle standardu ISAE

Skupina EDITEL, poskytující EDI služby a řešení na mezinárodní úrovni, úspěšně absolvovala revizi svého vnitřního kontrolního systému podle normy ISAE 3402 typu II. s testováním účinnosti kontrol v praxi po dobu nejméně 6 měsíců.

Revize zahrnovala kontrolu adekvátnosti činností spojených se zajišťováním kvality služeb poskytovaných klientům. Týkala se bezpečnostních a aplikačních operací, kvality vývoje softwaru a mezinárodní podpory. Revizi provedla externí nezávislá auditorská společnost Ernst & Young.

"Zpráva o úspěšném auditu ISAE 3402 typu II, kterou nám předala společnost Ernst & Young, je potvrzením toho, že jsme nastavili nejvyšší možnou laťku, pokud jde o bezpečnost naší infrastruktury a pečlivost kontroly našich pracovních postupů napříč celou organizací. Je to samozřejmě velké ocenění za léta úsilí mezinárodního týmu odborníků, nicméně je to také trvalý závazek nadále pracovat na tom, aby všechny služby, které skupina poskytuje, vždy odpovídaly těm nejvyšším nárokům našich zákazníků," říká Tibor Šata, generální ředitel EDITEL CZ.

ISAE (International Standard on Assurance Engagements – Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky) 3402 je mezinárodně uznávaný auditorský standard pro nezávislé a důkladné ověření vlastních kontrolních činností servisní organizace. ISAE 3402 rozlišuje dva typy zpráv. Zpráva typu I zahrnuje popis kontrol k určitému datu, zatímco zpráva typu II popisuje navíc testování účinnosti kontrol v praxi po dobu nejméně 6 měsíců, což představuje ještě spolehlivější a pečlivější hodnocení. EDITEL beze zbytku splnil všechny požadavky auditu ISAE 3402 typu II. Skupina i její klienti nyní mají konkrétní důkaz o tom, že celý vnitřní kontrolní systém je efektivní a bezpečný. Zároveň je průběžně monitorován a zdokonalován i po skončení auditu.

Další články k tématům - audit - bezpečnost - EDI - infrastruktura - ISAE - ocenění - Tibor Šata

Článek EDITEL CZ s.r.o. ze dne čtvrtek 26. listopadu 2015

Další články od EDITEL CZ s.r.o.