logo EDITEL CZ s.r.o.

Elektronické potvrzování EDI objednávek zprávou ORDRSP

Společnost EDITEL CZ je realizuje projekt zavádění ORDRSP ve společnosti Penny Market, která se rozhodla reagovat na legislativní požadavky vyplývající ze Zákona o významné tržní síle zavedením potvrzování EDI objednávek zprávou ORDRSP.

Penny Market s.r.o. si klade za cíl pomocí zprávy ORDRSP předejít potenciálním výpadkům zboží na prodejnách. Celkem bylo osloveno okolo 300 dodavatelů, kteří byly vyzváni k zasílání tohoto typu zpráv. V současné době probíhá jejich postupné zapojování.

Novela zákona č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití přináší také povinnost písemně sjednat dobu, nebo způsob jejího určení pro dodávku předmětu koupě a určení jejího množství za stanovené období, nebo určení množství jednotlivé dodávky předmětu koupě.

Srozumitelně řečeno, každá objednávka obchodního řetězce musí být písemně potvrzena dodavatelem. Potvrzení je možno poslat např. v listinné podobě, elektronicky podepsaným e-mailem nebo faxem.

Společnost Penny Market, člen jednoho z nevýznamnějších partnerů společnosti EDITEL Group, skupiny REWE, se rozhodla preferovat potvrzení prostřednictvím elektronické výměny dokladů (EDI), kterou má se svými klíčovými dodavateli zavedenu již mnoho let. Zavedení nové EDI zprávy tedy znamená splnění legislativních požadavků tou nejefektivnější cestou.

"Penny Market je jedním z hlavních nositelů myšlenky EDI, elektronické výměny obchodních dokumentů a vážíme si, že jsme jim partnerem v tomto projektu. Role společnosti EDITEL CZ je budovat, definovat a zavádět elektronickou fakturaci a elektronickou výměnu obchodních dokumentů, nebo-li EDI, na trh. Vnímáme to jako naše poslání a vážíme si každého partnera, který jej s námi sdílí. Rozjezd nových typů zpráv je pro nás rutinní záležitostí. V případech, kdy jsou obě strany připravené, je to snadné, ale horší jsou případy, kdy jedna či druhá strana nemá podporu daného formátu, vyžadovaného protistranou, ve svém informačním systému. Společnost Penny Market proto využila služeb Partner Managementu EDITELu, aby byla zajištěna nutná koordinace se všemi zainteresovanými, tedy nejen s pracovníky Penny Marketu, s kolegy z dotčených oddělení EDITELU, ale hlavně s dodavateli či jejich providery," říká Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.

Článek EDITEL CZ s.r.o. ze dne úterý 11. července 2017

Další články od EDITEL CZ s.r.o.