logo EDITEL CZ s.r.o.

Automatizované a efektivní financování dodavatelsko odběratelských vztahů

Moderní digitální služba ediFactoring, která vznikla ze spolupráce společnosti EDITEL CZ a České Spořitelny, přináší rychlejší přísun finančních prostředků pro klienta, jednodušší práci s dokumenty a minimalizaci rizik podvodů. To vše elektronicky s podporou služby eXite pro elektronickou výměnu dat EDI a internetové platformy eFactoring.

Factoring je komplexní služba, která klientům řeší provozní financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně i pojištění pohledávek pro případ platební neschopnosti odběratele. Obecně je factoring vhodný pro malé, střední i velké korporátní firmy.

Typický klient Factoringu České spořitelny je středně velká společnost s ročním obratem mezi 50 až 500 milióny korun, která pravidelně dodává své výrobky či služby více odběratelům na fakturu s odloženou splatností až 90 dní. Mezi factoringové klienty ovšem patří i velké lokální a zahraniční firmy s obratem v řádech miliard korun.

ediFactoring - řešení, které zavede automatizaci factoringových procesů, startuje současně také na úrovni mateřských společností Erste Group a EDITEL v Rakousku. Postupně bude rozšířeno do zemí, kde obě společnosti působí.

"V dnešní době nabité různými variantami finančních služeb, přináší zákazníkům naše strategická spolupráce s Factoringem České Spořitelny moderní službu s unikátním potenciálem a ohromným stabilním zázemím. V současné podobě na trhu neevidujeme konkurenční službu s takovým prostorem, jakým je sloučení EDI řešení a klasického nebo reverzního factoringu. Věřím ve velmi dynamický růst portfolia zákazníků z oblasti středních a velkých firem a tím i dalšího rozvoje společného projektu," vysvětluje Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL CZ.

"Cílem strategické spolupráce obou společností je přinést našim klientům moderní digitální službu, která jim zefektivní operativní procesy spojené s factoringem, formou automatizace a využitím EDI. Tím dokážeme zrychlit a zároveň zjednodušit práci s dokumenty, což bude znamenat rychlejší přísun finančních prostředků pro klienta a také mnohem menší podíl lidské práce na obou stranách. Díky mateřské skupině Erste dokážeme velmi efektivně pracovat s pohledávkami v zahraničí, a to nejen z pohledu vymáhání, ale například i pojištěním pohledávek. Rozšíření produktu do dalších zemí tak vidíme jako další logický krok, který naše služby ještě více propojí," říká Karel Nováček, předseda představenstva Factoringu České Spořitelny.

Kromě uvedených výhod vidí oba hráči jako podstatný bod i snížení takzvaných operačních rizik. Díky automatizaci bude každá vystavená faktura potvrzená a spárovaná. Tím se riziko podvodných pokusů eliminuje.

Vzhledem ke komplexnosti vývoje řešení ediFactoring je jeho garantem společnost EDITEL CZ, která je předním mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické fakturace a integrace obchodních procesů.

Dalším podstatným krokem bude zavedení této služby i v ostatních zemích, kde obě společnosti působí. Kromě zmiňovaného Rakouska by měly řešení postupně převzít také na Slovensku, v Maďarsku nebo Chorvatsku.

Článek EDITEL CZ s.r.o. ze dne úterý 30. ledna 2018

Další články od EDITEL CZ s.r.o.