logo

Moderní robotizace procesů je vhodná pro firmy všech oborů

Robotizace dokáže zrychlit jednání se zákazníky nebo zaznamenávat data z výroby a vývoje. Je možné ji nasadit jako cloudovou SaaS službu s přizpůsobením využití podle aktuální potřeby. Roboti jsou dnes díky umělé inteligenci učenliví a zvládají i komplikované úkoly.

Rozšíření RPA o umělou inteligenci (AI) umožňuje automatizovat finanční a účetní procesy, které dříve vyžadovaly lidský zásah. Inteligentní řešení může například předpovídat budoucí růst prostřednictvím analýzy historického výkonu a široké škály trendů a tržních proměnných.

Díky tomu lze zvýšit efektivitu firmy, ušetřit a ještě umožnit zaměstnancům věnovat se kreativním činnostem.

Hlavní výhody zaměstnání - využití robotů:

Na trhu je vícero druhů RPA systémů, je proto vhodné poradit se se zkušeným partnerem, který vám dokáže pomoci s výběrem systému nejlépe odpovídajícímu potřebám vaší firmy

Virtuální pracovníci jsou ideální pro reporting či zaznamenávání procesů

Inteligentní roboti nacházejí uplatnění především ve vyplňování formulářů, reportingu, kopírování údajů z jednoho systému do druhého, párování a ověřování správnosti faktur a podobné administrativní činnosti. Často tak bývají nejprve nasazeni v účetních, finančních a auditních odděleních nebo v oblasti HR, compliance či archivace dokumentů.

Urychlují interakci se zaměstnanci i zákazníky a zrychlují tak poskytování vašich služeb. Své využití naleznou ale i ve výrobních podnicích, například mohou vytvářet kusovníky, a to včetně ověřování dostupnosti komponent a jejich kompatibility.

Roboti se ale mohou zapojit i do procesu vývoje produktů - zatímco lidé kreativně vymýšlejí nové nápady, robot automaticky zaznamenává data a může je i analyzovat.

Tým tak ušetří mnoho práce s vykazováním procesu, nic se neztratí a nezapomene, zpětná kontrola nebo návrat ze slepé uličky je snazší.

Roboti dokáží pracovat s několika programy najednou

RPA robot je jednoduše inteligentní software, který ovládá aplikace na PC stejně jako běžný uživatel, tj. používá stejná rozhraní jako člověk. RPA roboty si můžeme představit jako virtuální pracovníky, kteří vykonávají nudné, rutinní úkoly, které by normálně vykonávali zaměstnanci.

Softwaroví roboti se dynamicky adaptují na uživatelská rozhraní stejně jako lidé. A navíc lze každou akci, kterou provede robot, automaticky zkontrolovat. To zaručuje větší náhled na kvalitu, efektivitu a účinnost procesů a má za následek snížení počtu lidských zásahů a nižší míru chybovosti.

Vhodným příkladem takového řešení je například IBM Robotic Process Automation - Automation Anywhere. Inteligentní roboti mohou provádět procesy zahrnující více programů, systémů, více cloudových řešení, a dokonce i služeb SaaS (Software-as-a-Service).

Digitalizace podkladů z různých zdrojů

Inteligentní řešení RPA může extrahovat nestrukturovaná data z naskenovaného dokumentu prostřednictvím funkce OCR (optické rozpoznávání znaků), dokáže stanovit, jaký typ informací dokument poskytuje, a pak použít příslušná data ke spuštění procesu, jako je např. generování faktury nebo žádost o souhlas s platbou.

Inteligentní robot umí pochopit dokonce i nestrukturovaná data z e-mailů, obrázků a PDF, a dokonce dokáže zvládnout některé změny i bez školení - to se týká například aktualizací používaných aplikací.

Robot = pomocník zaměstnanců

Lidský faktor je stěžejní, a proto je potřeba, aby partner kromě implementace nabízel také spolupráci a podporu. Ideální je již od prvních dní spolupracovat s vašimi interními týmy na návrhu a vývoji robotů.

Vyberte zaměstnance, kteří budou moci vytvářet vlastní roboty. S řešením IBM Business Process Management je naučíme snadno vlastní roboty navrhovat i uvádět do provozu, aniž by museli mít znalosti o programování - mohou se pak stát mentory, kteří s roboty interagují, učí je novým dovednostem, korigují je a schvalují.

Další články k tématům - automatizace - cloud - OCR - PDF - robotizace - RPA - SaaS - umělá inteligence - úspory - zaměstnanci

Článek ze dne 22. října 2020 - čtvrtek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.