logo

Cloudové úložiště GAIA-X bude chránit evropská data

Cílem je ochrana dat orgánů, firem a občanů evropské unie. Data spravovaná čínskými či americkými firmami totiž mohou být vydána vládám těchto států, i přestože jsou skladována na území EU. Společnost Atos - jako jeden ze zakládajících členů nadace GAIA-X, se tak bude podílet na budování evropské datové nezávislosti.

"Vybudování evropské datové ekonomiky vyžaduje flexibilní a bezpečné cloudové funkce. Díky usnadnění přenositelnosti infrastruktury, aplikací a dat GAIA-X umožní evropským podnikům a veřejné správě spolehlivě a bezpečně sdílet decentralizovaná data. Posílí to konkurenceschopnost Evropy," vysvětluje Élie Girard, CEO společnosti Atos.

Evropská nezisková organizace GAIA-X vznikla na popud francouzské a německé vlády a sdružuje celkem 22 organizací. Má za cíl navrhnout a vytvořit jednotný evropský digitální ekosystém nezávislý na tradičních gigantech jak z Číny, tak z USA.

Iniciativa reaguje na rostoucí obavy z toho, že kritickým evropským úřadům i firmám, například bankám, ale třeba i policii, spravují data američtí giganti.

Právě zapojení evropských subjektů má do budoucna zajistit bezpečný prostor pro sdílení dat pod ochranou evropského práva.

Platforma by měla nabídnout možnost ukládat data v tuzemsku a mít tak možnost vlastní data ovládat. K francouzským a německým zakladatelům by se nyní postupně měly začít připojovat další evropské firmy a vytvořit společný digitální interoperabilní prostor.

V případě zapojení subjektů sídlících mimo EU je požadováno dodržování právních předpisů EU.

Zároveň se očekává, že GAIA-X bude stimulovat mezioborovou spolupráci tím, že podnikům usnadní vyhledávání cloudových služeb, výměnu dat a spolupráci na nových digitálních službách, které by mohly posílit digitální trh EU.

Vytvoření digitálních ekosystémů vyžaduje budování důvěry a interoperability mezi všemi uživateli a poskytovateli cloudu. GAIA-X bude řešit tuto výzvu prostřednictvím společného souboru politik, architektury standardů a sady federačních služeb, které sdružují stávající poskytovatele cloudu a jejich služby a ve kterých lze s daty a aplikacemi zacházet způsobem, který zaručuje plnou kontrolu.

Umožní organizacím všech velikostí a napříč všemi odvětvími využívat nabídky hyperscalerů v Evropě při respektování souboru základních pravidel.

Mezi 22 zakládajícími členy iniciativy GAIA-X je 11 německých a 11 francouzských organizací.

Za Německo jsou to společnosti:

Za Francii nadaci podpořily společnosti:

Další články k tématům - cloud - GAIA-X - infrastruktura - kyberbezpečnost - úložiště - Élie Girard

Článek ze dne 11. září 2020 - pátek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.