logo GOPAS, a.s.

Trend nedostatku kvalifikovaných pracovníků v IT pokračuje

I když rok 2023 přinesl dynamické změny a výzvy, firmy si stále více uvědomují, že systematické vzdělávání je klíčovým faktorem pro udržení jejich konkurenceschopnosti. I proto se stále intenzivněji zaměřují na investice do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců v oblasti informačních technologií.

V roce 2023 začal projekt MPVS "Jsem v kurzu", do kterého se zapojila i Počítačová škola GOPAS - díky dotaci až 50000 Kč pro každého, se můžete přihlásit na vybraný kurz a zaplatit jen 18 % z částky kurzu. Hlavním cílem projektu je rozvoj znalostí a dovedností v oblasti informačních technologií dostupný pro každého.

Nejčastěji navštěvované, v rámci tohoto projektu, byly kurzy programování v jazyku Python, dále pak kurzy Excelu a Power BI nebo např. kurz metody OSINT.

Výhled pro rok 2024 s aktualizovaným ZoKB a nástupem AI

"Můžeme očekávat masivnější s nástup umělé inteligence a její zařazení do každodenního procesu. Je nesporné, že se s AI budeme setkávat stále více v práci i v soukromém životě. Očekáváme tedy zvýšený zájem o kurzy AI pro manažery, programátory v jazyku Python nebo cloudové specialisty. Aby byly firmy konkurenceschopné, budou muset jejich pracovníci s AI nástroji pracovat a prakticky je využít ke své každodenní práci. Vedoucí pracovníci a manažeři již nyní zajímají témata, pro které jsme Generativního AI na míru, i zde očekáváme zvýšený zájem," říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Během roku 2024 začne platit aktualizovaný zákon o kybernetické bezpečnosti. Evropská směrnice NIS2 má za cíl zvýšit standard kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Firmy a organizace by se měly připravit na nové požadavky a změny, které nový zákon přinese. Neznalost zákona totiž neomlouvá. Stanovené povinnosti musí subjekt plnit bez toho, aby ho nějaká instituce nejprve vyzývala. NIS2 dopadne v různé míře na téměř všechna odvětví ekonomiky.

Nově do této skupiny povinných subjektů budou spadat všechny organizace, které poskytují alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice NIS2 (energetika, veřejná správa, doprava, bankovnictví, zdravotnictví, pitná voda a odpadní voda, chemický průmysl, ICT služby, digitální infrastruktura a další) a zároveň jsou středním nebo velkým podnikem. Tedy pokud zaměstnávají 50 a více lidí, nebo dosahují ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR.

Dotčené subjekty budou muset vytvářet podrobné analýzy rizik a hlídat kyberbezpečnost i ve svém dodavatelském řetězci. Směrnice vyžaduje mimo jiné i pravidelné školení zaměstnanců, rychlé hlášení incidentů a sdílení bezpečnostního reportingu na firemní, státní i evropské úrovni. Firmy a instituce budou také muset používat evropského systému certifikace produktů kybernetické bezpečnosti.

Evropská směrnice NIS2 navazuje na současnou legislativu, ale klade mnohem vyšší nároky na zabezpečení interních systémů také na celý dodavatelský řetězec dotčených organizací, takže v důsledku bude mít dopad i na řadu menších subjektů.

Významně se rozšiřuje počet organizací a systémů státní zprávy i soukromých společností, na které nově dopadají povinnosti řídit prokazatelně svoji informační bezpečnost. A nejen to, součástí je také požadavek na sledování bezpečnostních událostí a řízení incidentů, zvláště pak i hlášení incidentů.

Tato přísnější směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 se má dotknout až 30000 firem a státních subjektů v ČR.

Počítačová škola GOPAS proto připravila kurz NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti, ve kterém se účastníci dozví všechny důležité změny a požadavky, které nový zákon bude požadovat.

Vedle školení kancelářských programů v čele s Excelem, nástrojů pro analýzu a zpracování dat Power BI či programovacích jazyků Python nebo Java očekáváme v roce 2024 velký zájem o vzdělávání právě v této oblasti.

Článek GOPAS, a.s. ze dne úterý 2. ledna 2024

Další články od GOPAS, a.s.

IT konference TechEd 2024 představí žhavé novinky včetně platformy M5Stack

IT konference TechEd 2024

OSINT postupy se může naučit každý

JSDays 2024 konference představí hlavní novinky v JavaScriptu

Power BI Day 2024 představí nejnovější trendy v oblasti práce s daty

Kybernetická bezpečnost nových automobilů je velkou výzvou

Trend nedostatku kvalifikovaných pracovníků v IT pokračuje

Nový kurz NIS2 a Zákon o kybernetické bezpečnosti

Zásady time managementu pomohou zvládnout i předvánoční období

Zájem o Scrum profesionály poroste

HackerFest 2023 - konference o nejnebezpečnějších praktikách hackingu dnešní doby

JavaDays 2023 konference

Konference Python Day 2023

Kybernetická rizika při práci z dovolené

Letní IT vzdělávání s dotovanými kurzy

Python Day 2023 online konference

Dotované IT kurzy s finanční podporou MPSV

Program IT konference TechEd 2023

Odborná IT konference TechEd 2023

Firmy počítají s odborným vzděláním zaměstnanců

Hybridní konference Power BI Day 2023

Kritické provozní technologie velkých firem jsou v popředí zájmu hackerů

GOPAS IT konference v roce 2023

SAP kurzy GOPAS

Hybridní konference JSDays 2023 pro JavaScript vývojáře

O Python programování je velký zájem nejen mezi IT profesionály

Elektronika chytrých aut láká hackery

Trendy IT vzdělávání v roce 2022

Jak na výběr kurzu počítačové grafiky

JavaDays 2022 - hybridní konference

Aktuální trendy v IT vzdělávání

GOPAS slaví 30 let na trhu IT vzdělávání

Zajímavá témata konference HackerFest 2022

Investice do IT vzdělávání jsou sázkou na jistotu

Praktiky hackingu dnešní doby na konferenci HackerFest 2022

Nový studijní portál pro přípravu na zkoušky Microsoft Fundamentals

IT Security a Hacking konference HackerFest 2022

Umělé inteligenci se v Česku daří

Technologické novinky na IT konferenci TechEd 2022

TechEd 2022 IT hybridní konference

Válka na Ukrajině vyexponovala hrozby kybernetické bezpečnosti

Datová analýza firemních dat hlavním tématem Power BI Day konference

Změny v kurzech Microsoftu

JSDays 2022 - první letošní odborná konference Gopasu

Hybridní režim odborných konferencí GOPAS

JSDays 2022 - online konference pro JavaScript vývojáře

Spyware - vykrádání uživatelského prostředí správců - webinář

JavaDays 2021 ONLINE - největší česká konference zaměřená na Java platformu

Java kraluje vývoji podnikových i mobilních aplikací

JavaDays 2021 ONLINE konference

Nabídka zaměstnání