logo

Software myQLM zdarma pro kvantové programování na osobním počítači

Bezplatný přístup k SW myQLM nově přináší možnost vyzkoušet si kvantové programování bez speciálního vybavení na běžném PC. Cílem společnosti Atos je posílení komunity kvantové výpočetní techniky a poskytnout vědcům i studentům dostupnou platformu k experimentům a vývoji aplikací v této oblasti.

Iniciativa myQLM poskytuje nástroje kvantového programování. Funguje již od roku 2019, ale původně byla určená pouze pro uživatele kvantového simulátoru Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM).

Nyní se Atos rozhodl umožnit všem vědcům, studentům a vývojářům na celém světě zdarma stahovat a používat myQLM. Chce tak podpořit rozvoj kvantového programování a posílit komunitu lidí, kteří mají o kvantovou techniku zájem.

Kvantové počítače umožní v rozumném čase zpracovat náročné výpočty, které by současným superpočítačům trvaly desítky tisíc let. Mohly by pomoci dosáhnout průlomových objevů a rozvoje v mnoha oblastech, jako je například zdravotnictví, průmyslové procesy, udržitelnost životního prostředí nebo finance.

Díky současnému závodu o to, která firma jako první zkonstruuje komerčně využitelný kvantový počítač, se zvýšilo povědomí o tomto oboru. Kvantová revoluce ale vyžaduje víc než jen hardware.

Je potřeba vyškolit odborníky, kteří vytvoří nové programovací jazyky, algoritmy a nástroje, abychom dokázali plně využít možnosti kvantového výpočtu.

Pomocí myQLM se může kdokoli zapojit do zkoumání možností kvantového programování. Vědci, inženýři i studenti mají možnost experimentovat s kvantovými algoritmy a spouštět kvantové simulace do 20 qubitů přímo na svém vlastním počítači.

Větší simulace pak mohou vyzkoušet na kvantovém simulátoru Atos QLM.

Kompletní sadu nástrojů myQLM poskytuje:

Ambiciózní program Atos Quantum, který společnost Atos spustila v listopadu 2016, má za cíl prošlapat cestu budoucím výzkumníkům v oblasti kvantové výpočetní techniky. I díky této iniciativě se stal Atos první organizací, která nabídla modul pro simulaci kvantového šumu jako součást kvantového simulátoru Atos QLM.

Tento kvantový simulátor je na trhu od roku 2017 a pro své výzkumné programy v mnoha oborech (zejména z oblastí průmyslu a energetiky) jej využívají vědci po celém světě.

Nedávno společnost Atos rozšířila své portfolio kvantových řešení o Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), novou řadu Atos QLM s akcelerací pomocí GPU.

Další články k tématům - kvantové programování - myQLM - počítač - simulátor - výzkum - zdarma

Článek ze dne 1. října 2020 - čtvrtek

Další články od Atos IT Solutions and Services, s.r.o.