logo

Intel ISEF, studenti z ČR na největší světové soutěži pro mladé vědce

V kalifornském San José byla zahájena největší celosvětová soutěž vědy a techniky určená pro studenty středních škol - Intel ISEF. Mezi účastníky soutěže je i 7 mladých vědců z ČR. Letošní ročník probíhá ve dnech od 9. do 14.5. 2010.

Elita mladých českých vědců, nadějných studentů středních škol, se tento týden v kalifornském San José zúčastní finále celosvětové soutěže Intel ISEF. V tvrdé konkurenci více než 1500 studentů z 50 zemí se budou snažit přesvědčit mezinárodní porotu, ve které zasedne bezmála 1200 vědeckých špiček včetně nositelů Nobelových cen, že právě jejich projekt je nejlepší.

Českou republiku bude na nejprestižnější vědecké soutěži reprezentovat pět projektů od sedmi autorů, kteří zvítězili ve státních soutěžích SOČ (Středoškolská odborná činnost) a Amavet. Na Intel ISEF budou od pondělí 10. května po několik dní sdílet své nápady, prezentovat originální výzkumné projekty a soutěžit o přibližně 80 milionů korun ve stipendiích a dalších cenách. Na toho nejlepšího potom při pátečním vyhlášení čeká Cena Gordona Moorea, která bude letos předána vůbec poprvé. Uděluje ji Nadace společnosti Intel a je dotována 75 tisíci dolarů. Dva další finalisté obdrží Cenu společnosti Intel pro mladé vědce ve výši 50 tisíc amerických dolarů. Na ostatní úspěšné finalisty v sedmnácti vědeckých kategoriích od matematiky, chemie a počítačové vědy přes botaniku, lékařství až po společenské vědy a ekologii čekají ceny, granty, stipendia a vědecké pobyty, které jim pomohou otevřít vědeckou kariéru v jejich oboru.

O přízeň poroty se budou ucházet čtyři individuální projekty a jeden týmový od studentů z České republiky :

 1. Monika Svědirohová - kybernetické vozítko
  -  SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Karla IV. 13, Pardubice
  Cílem práce je navrhnout a naprogramovat inteligentní kybernetické vozítko. Kybernetické vozítko bude řízeno dálkově přes bluetooth a je vyžadována i částečná autonomie pomocí řady čidel. Výsledkem práce je čtyřkolové kybernetické vozítko dálkově ovládané přes bluetooth, částečně autonomní za pomoci robotické ruky a sady infračervených čidel.

  Vše je řízeno pomocí jednočipu Atmega32. Díky komunikaci přes bluetooth lze vozítko ovládat jak přes PC, tak přes mobilní telefon. Dále je na vozítku umístěn LCD displej, na němž můžeme vidět zadané instrukce, nebezpečí překážky či právě prováděnou akci. Vozítko je schopno samostatně se vyhýbat překážkám a také může být dálkově ovládáno. Tato práce je praktickou ukázkou kybernetiky a automatizace na střední škole. Zároveň je díky širokému využití možné nasadit vozítko i v rizikových situacích. Autorka chce na vozítko připevnit kameru, aby bylo schopné monitorovat prostor, a přidat optická čidla na sledování čáry.

 2. Patrik Čermák - příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace
  - SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Karla IV. 13, Pardubice
  Krystaly A2VB3VI tetradymitového typu (kde A= Bi, Sb a B=Se, Te) jsou již řadu let zkoumány zejména pro jejich termoelektrický potenciál. Tento projekt se zabývá termoelektrickými jevy, krystalickými materiály se strukturou tetradymitu vhodnými pro použití v oblasti termoelektřiny, přípravou a praktickou konstrukcí Peltierova článku použitého jako chladič nebo jako termoelektrický generátor. Projekt poskytuje náhled na termoelektrické jevy a termoelektřinu obecně, a to rovněž z pohledu poznatků získaných studiem fyzikálně-chemických vlastností těchto materiálů. Jako další fáze se jeví spolupráce na vývoji lepších materiálů, které by dosahovaly vyšší účinnosti a tím širší použitelnosti.

 3. Jan Máchal - hmotnostně spektrometrické studium tvorby supramolekul léčiv
  - Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
  Cílem práce bylo prokázat tvorbu některých supramolekulárních komplexů a aduktů léčivých látek. Vedle toho šlo o to, prokázat tvorbu klastrů nanozlata, tvorbu supramolekul nanozlata a makrocyklických molekul kukurbiturilů, tvorbu supramolekul kukurbiturilů a léčiva Huperzin A. Přínosem práce je, že se podařilo prokázat tvorbu dosud neznámých aduktů Huperzinu A, jenž se v současné době úspěšně používá při léčbě Alzheimerovy choroby, a nanozlata. Díky terapeutickým účinkům jak nanozlata, tak Huperzinu lze u těchto aduktů očekávat lepší léčivé vlastnosti. Vzhledem k významným účinkům Huperzinu A i nanozlata při léčbě neurodegenerativních onemocnění lze uvažovat o testování a stanovení biologické účinnosti u kombinovaného preparátu tohoto druhu, případně ke krystalizaci většího množství látky.

 4. Barbora Pavlíková - použití ultrazvuku pro syntézu nanočástic
  - Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
  Práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu kobaltnato-železitého působením ultrazvuku na roztok dvou prekurzorů. Nanočástice tohoto oxidu jsou využitelné v mnoha oblastech (moderní technologie, medicína, katalýza aj.) především díky svým výhodným magnetickým vlastnostem. Obor zkoumající přípravu různých látek pomocí ultrazvuku se nazývá sonochemie.

  V práci se autorka zaměřila na to, jaký vliv na vlastnosti konečného produktu mají různé přídavky vody do reakčního systému a různé molární poměry prekurzorů. Z naměřených dat chtěla určit nejvhodnější parametry pro sonochemickou přípravu nanočástic CoFe2O4. Charakteristika produktů byla provedena pomocí termické analýzy, rentgenové práškové difrakce, infračervené spektroskopie, měřením měrného povrchu a skenovací elektronové mikroskopie.

  Autorka díky experimentům došla k závěru, že nejvhodnějšími výchozími parametry je přídavek 1 - 2 cm3 vody do reakčního systému a molární poměr prekurzorů 2:1, případně 1:1. Jako naprosto nevyhovující se pro přípravu daného oxidu jeví přídavek vody 5 cm3, který způsobuje vyšší tvorbu hematitu na úkor syntézy požadovaného oxidu. Navíc má velice negativní dopad na výtěžek. Práce je plnohodnotnou částí výzkumu přípravy nanočástic ultrazvukem a může být v budoucnu rozšířena.

 5. Jan Paták, Martin Ron, Jan Mareš - vertikální navíjecí stroj řízený počítačem (týmový projekt)
  - Gymnázium Sušice, Františka Procházky 324
  Návrh a stavba počítačem řízeného testovacího prototypu stroje na vertikální navíjení trubek z uhlíkových vláken. Cílem projektu je praktické ověření metody svislého navíjení karbonových trubek. Od svislého navíjení lze očekávat lepší propínání vlákna při kladení podélných vláken pod nulovým úhlem, menší průhyb rotujícího trnu a snížení prostorových nároků stroje. Možnými komplikacemi při průmyslové výrobě je ztížená manipulace s trny a stékání pryskyřice. Po sestavení prototypu stroje bude možné ověřit a optimalizovat technologii svislého navíjení karbonových trubek tak, aby ji bylo možné uplatnit v průmyslové výrobě kompozitů.
Další články k tématům - elektrotechnické - chemie - ISEF - projekt - soutěže - studentů - školy - vědy

Článek ze dne 11. května 2010 - úterý

Další články od Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka

Technologické trendy roku 2011

Intel představuje novou řadu SSD disků Intel 310

Intel Anti-Theft: kladivo na zloděje notebooků

Intel Atom E600C: první konfigurovatelná řada procesorů

SSD disky Intel: ceny klesají

Softwarové vývojové středisko Intel v Rumunsku

Cloud 2015: Intel představuje nový cíl pro cloud computing

IDF 2010: Intel Software Apps Store a nové čipy Intel Atom

IDF 2010: Intel nabídne ideální uživatelský komfort pro inteligentní zařízení

Intel odkoupí divizi bezdrátových řešení Infineon

Nokia Joint Innovation Center: vývojové středisko Intel a Nokia

První optické datové propojení za použití integrovaných laserů a technologie Hybrid Silicon Laser

Energeticky úsporné technologie výrazně snižují firemní náklady na provoz datových center

Intel vPro zastaví plýtvání energií ve firemních IT

Intel představuje plány pro segment superpočítačů

Google TV, nová platforma ve spolupráci Google, Logitech a Sony

Procesory Intel CoreTM pro ultratenké notebooky

Intel ISEF, studenti z ČR na největší světové soutěži pro mladé vědce

Nová platforma procesorů Intel AtomTM pro smartphony a tablety

Intel představil svou vizi budoucnosti

Intel plánuje nový systém-na-jednom-čipu

Procesor Intel Xeon 7500

Intel Xeon 5600, procesor pro nejzabezpečenější datová střediska

Intel X25-V Value SATA SSD, nové dostupné SSD řešení i pro netbooky a PC

Intel Classmate PC, nová verze školního PC

Intel na CeBITu 2010

NEWTONDictate, diktování do počítače s přepisem řeči se díky výkonnějším procesorům stává realitou

Itanium 9300, nové procesory Intel

Intel Core vPro procesory pro profesionální počítače

Intel a Micron uvádějí nejmenší a nejpokročilejší výrobní technologii v oblasti polovodičů

S počítačem je učení zábava

Čtvrtletní čistý zisk Intelu je 2,3 mld. Dolaru

Intel uvádí novou řadu procesorů Intel Core pro rok 2010