logo

Nové autorizované školicí středisko NATP na Ekonomické fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava

Autorizované školicí středisko NATP je vybaveno dvaceti výkonnými pracovními stanicemi řady DELL Precision T5500 a koncipováno jako multiplatformní učebna s nejmodernější technikou, zaměřená na zajištění výuky specializovaných předmětů.

Na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava proběhne dne 5.9. 2011 za přítomnosti generálního ředitele Novell-Praha, s.r.o. Ing. Aleše Kučery, generálního ředitele Dell Computer spol. s.r.o. Ing. Jiřího Kysely, předsedy představenstva AutoCont CZ a.s. RNDr. Martina Grigara a rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP).

Projekt byl financován s výraznou podporou prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zásadního zkvalitnění výukového procesu pro posluchače studijních oborů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a přímé podpory jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Školicí středisko má nekomerční charakter, celouniverzitní působnost a jeho primárním úkolem bude výchova špičkových certifikovaných odborníků v oblasti technologií operačního systému SUSE Linux a Adresářových služeb Novell eDirectory, certifikace pedagogických pracovníků střediska a vedení výukového procesu ve vybraných předmětech bakalářských a magisterských studijních programů v duchu autorizovaných školicích materiálů firmy Novell pro oblasti certifikací Certified Linux Administrator (CLA) a Novell Certified Administrator (NCA).

Provoz autorizovaného školicího střediska je rovněž součástí aktivní participace VŠB-TU Ostrava jako jediné akademické instituce v České republice na celosvětovém programu NATP s aktuálním statutem Novell Gold Training Partner.

Školicí středisko je navíc vybaveno kompletní infrastrukturou umožňující komplexní multimediální vizualizaci výukového procesu s podporou vícedruhových médií a jejich publikaci na centrálním portálu MERLINGO (MEdia-rich Repository of LearnING Objects) formou multimediálních vzdělávacích objektů. Uvedené řešení zabezpečuje minimalizaci finanční a časové náročnosti spojené s tvorbou a managementem obrazových a zvukových záznamů přednášek pedagogů, doplněných záznamem synchronně prováděné prezentace.

Učebna školicího střediska bude také mimo výuku využívána studenty k samostatné práci, především k tvorbě jejich semestrálních projektů, diplomových a bakalářských prací a díky své multiplatformnosti také pro týmovou práci.

Dodávku a instalaci hardwarových a softwarových komponent učebny školicího střediska realizovala společnost AutoCont CZ a.s., se kterou Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava dlouhodobě spolupracuje v mnoha oblastech.

Otevření školicího střediska je rovněž součástí oslav 20 let existence Laboratoře informačních technologií Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, která zajišťuje jeho provoz a školicí aktivity prostřednictvím certifikovaných lektorů.

Článek ze dne 5. září 2011 - pondělí

Další články od Novell-Praha, s.r.o.