logo

Nové autorizované školicí středisko NATP na Ekonomické fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava

Autorizované školicí středisko NATP je vybaveno dvaceti výkonnými pracovními stanicemi řady DELL Precision T5500 a koncipováno jako multiplatformní učebna s nejmodernější technikou, zaměřená na zajištění výuky specializovaných předmětů.

Na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava proběhne dne 5.9. 2011 za přítomnosti generálního ředitele Novell-Praha, s.r.o. Ing. Aleše Kučery, generálního ředitele Dell Computer spol. s.r.o. Ing. Jiřího Kysely, předsedy představenstva AutoCont CZ a.s. RNDr. Martina Grigara a rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP).

Projekt byl financován s výraznou podporou prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zásadního zkvalitnění výukového procesu pro posluchače studijních oborů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a přímé podpory jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Školicí středisko má nekomerční charakter, celouniverzitní působnost a jeho primárním úkolem bude výchova špičkových certifikovaných odborníků v oblasti technologií operačního systému SUSE Linux a Adresářových služeb Novell eDirectory, certifikace pedagogických pracovníků střediska a vedení výukového procesu ve vybraných předmětech bakalářských a magisterských studijních programů v duchu autorizovaných školicích materiálů firmy Novell pro oblasti certifikací Certified Linux Administrator (CLA) a Novell Certified Administrator (NCA).

Provoz autorizovaného školicího střediska je rovněž součástí aktivní participace VŠB-TU Ostrava jako jediné akademické instituce v České republice na celosvětovém programu NATP s aktuálním statutem Novell Gold Training Partner.

Školicí středisko je navíc vybaveno kompletní infrastrukturou umožňující komplexní multimediální vizualizaci výukového procesu s podporou vícedruhových médií a jejich publikaci na centrálním portálu MERLINGO (MEdia-rich Repository of LearnING Objects) formou multimediálních vzdělávacích objektů. Uvedené řešení zabezpečuje minimalizaci finanční a časové náročnosti spojené s tvorbou a managementem obrazových a zvukových záznamů přednášek pedagogů, doplněných záznamem synchronně prováděné prezentace.

Učebna školicího střediska bude také mimo výuku využívána studenty k samostatné práci, především k tvorbě jejich semestrálních projektů, diplomových a bakalářských prací a díky své multiplatformnosti také pro týmovou práci.

Dodávku a instalaci hardwarových a softwarových komponent učebny školicího střediska realizovala společnost AutoCont CZ a.s., se kterou Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava dlouhodobě spolupracuje v mnoha oblastech.

Otevření školicího střediska je rovněž součástí oslav 20 let existence Laboratoře informačních technologií Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, která zajišťuje jeho provoz a školicí aktivity prostřednictvím certifikovaných lektorů.

Článek ze dne 5. září 2011 - pondělí

Další články od Novell-Praha, s.r.o.

Další ISO certifikace pro Novell

Novell Open Enterprise Server 11: spolehlivé síťové, souborové a tiskové služby

Novell získal důležité certifikace

Nové autorizované školicí středisko NATP na Ekonomické fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava

Microsoft a SUSE obnovily smlouvu o interoperabilitě

Novell Sentinel a Sentinel Log Manager mezi nejlepšími

SUSE upevňuje pozice na linuxovém trhu

Novell Identity Manager 4 Standard Edition: zabezpečený podni s náklady pod kontrolou

Fúze Attachmate a Novell je dokončena

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications s podporou všech SW řešení SAP

Novell ZENworks 11: ucelené řešení pro správu koncových bodů

Nové produkty Novell pro inteligentní správu úloh

Novell Vibe: sociální platforma nové generace pro spolupráci

SUSE Linux Enterprise Server 10 a 11: k dispozici v rámci služby Amazon Web Services

SUSE Appliance Toolkit s podporou Amazon EC2

Novell představuje strategii a produktový plán pro inteligentní správu pracovních úloh

Novell obhájil certifikaci ISO 9001:2008

Aktualizace SUSE Linux Enterprise 10 Service Pack 3

Novell uvádí řešení správy shody, které integruje identity z prostředí SAP i jiných aplikací

Novell uvádí PlateSpin Recon 3.6

Novell uvádí nejvyspělejší řešení řízení shody s předpisy

SUSE Linux Enterprise Real Time nyní certifikován a podporován na hardwaru a middlewaru IBM

ZENworks Configuration Management s aktualizací SP1 rozšiřuje škálovatelnost a podporované platformy

Novell si prvním novým produktem PlateSpin od akvizice upevňuje vedoucí pozici na trhu podnikových datových center

Micro-Star International bude dodávat levné mini notebooky s předinstalovaným systémem SUSE Linux Enterprise Desktop

Novell optimalizuje systém SUSE Linux Enterprise Performance pro prostředí VMware

Ministerstvo vnitra a Novell podepsaly smlouvu o strategické spolupráci

Projekt openSUSE oznamuje dostupnost distribuce openSUSE 11.0

Novell otevřel v Praze celosvětové centrum technické podpory

Novell oznamuje finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2008

Novell v aktualizaci Service Pack 2 přináší vylepšení systému SUSE Linux Enterprise 10

HP a Novell oznamují migrační program pro zákazníky řešení HP Identity Center

Novell uvádí rozsáhlé integrované portfolio řešení správy identit a zabezpečení pro podnikové aplikace SAP

Novell rozšiřuje linuxová řešení pro správu

Novell snižuje provozní náklady na Linux na platformě IBM System z

Novell rozšiřuje funkce svých řešení pro správu identit a zabezpečení

Novell oznamuje vývojové plány pro SUSE Linux Enterprise 11

Novell a SAP prohlubují spolupráci

Novell oznamuje finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2008

Novell koupí předního dodavatele řešení pro správu datových center PlateSpin

Novell uvádí řešení pro normu zpracování platebních karet

Novell umožňuje snadno začít s Linuxem na mainframu IBM System z

Nové posily týmu v Novell

Novell uvedením produktu ZENworks Endpoint Security Management rozšiřuje možnosti šifrování

Novell oznamuje finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí

Novell uvádí SUSE Linux Enterprise Real Time 10