logo

Novell získal důležité certifikace

Společnost Novell Professional Services Česká republika splňuje požadavky certifikací kvality poskytovaných ICT služeb. Získané certifikace ISO/IEC 20000-1, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2007 jsou platné do roku 2014.

Společnost Novell Professional Services Česká republika, s.r.o. - poskytovatel služeb a konzultací v oblasti informačních a komunikačních technologií, získala certifikace, potvrzující kvalitu poskytovaných ICT služeb.

Certifikace Novell Professional Services Česká republika:

Certifikace OHSAS 18001:2007
Dokládá plnění požadavků normy pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro služby a činnosti v rozsahu: analýza, návrh řešení, implementace, servis, provozování a podpora informačních systémů; konzultace, školení a řízení projektů v ICT.

Certifikace ČSN EN ISO 14001:2005
Dokládá splnění nároků normy pro systém environmentálního managementu pro služby a činnosti v rozsahu: analýza, návrh řešení, implementace, servis, provozování a podpora informačních systémů; konzultace, školení a řízení projektů v ICT.

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2009
Potvrzuje plnění požadavků normy pro systém managementu kvality pro služby a činnosti v rozsahu: analýza, návrh řešení, implementace, servis, provozování a podpora informačních systémů; konzultace, školení a řízení projektů v ICT.

Certifikace ISO/IEC 20000-1
Potvrzuje shodu s požadavky normy systému managementu poskytování ICT služeb pro poskytování servisní podpory informačních a telekomunikačních systémů.

"Jako jeden z nevýznamnějších poskytovatelů ICT služeb pro veřejnou správu i soukromý sektor v České republice samozřejmě dbáme na plnění nejnáročnějších požadavků na kvalitu naší práce", řekl Martin Řehořek - výkonný ředitel společnosti Novell Professional Services Česká republika.

Další články k tématům - certifikace - ČSN - ICT - IEC - ISO - OHSAS - školení - Martin Řehořek

Článek ze dne 17. října 2011 - pondělí

Další články od Novell-Praha, s.r.o.