logo

Novell uvádí nejvyspělejší řešení řízení shody s předpisy

Compliance Management Platform pomocí integrace správy identit a zabezpečení snižuje náklady na zajištění shody a zabezpečení, usnadňuje monitorování událostí, nápravu porušení zásad a plnění měnících se podnikových požadavků.

Společnost Novell uvedla na trh novou platformu, která má pomoci zákazníkům s kritickými výzvami plnění interních i legislativních předpisů a zabezpečení infrastruktury IT. Podniky se v současné době potýkají s komplikacemi, jak implementovat zákonné a etické standardy v organizaci a zajistit ochranu před vnitřními a vnějšími hrozbami, zatímco výdaje na zabezpečení IT nekontrolovatelně rostou. Jde o nastolení rovnováhy mezi rychle rostoucími legislativními nároky a dalšími závaznými předpisy a realitou ztenčujících se rozpočtů. Proto Novell Compliance Management Platform představuje nejkomplexnější řešení na trhu pro monitorování událostí v síti a reakcí na porušení, která nastanou.

"Ochrana před rostoucími bezpečnostními hrozbami a plnění předpisů v složitém a různorodém IT prostředí, to jsou dvě největší výzvy, s nimiž se v současnosti podniky potýkají," řekla Lori Rowland, senior analytička Burton Group. "Mnohé firmy mají s plněním předpisů potíže nebo je plní jen pomocí neefektivních, drahých a časově náročných metod, které je při každém auditu třeba opakovat. Pro zlepšení zabezpečení, optimalizaci každodenních procesů IT a zajištění větší účinnosti a úspěšnosti auditů potřebují společnosti automatizovaná řešení a vynutit si dodržování deklarovaných zásad podnikového řízení."

Jack McLaine, viceprezident a ředitel IT ve společnosti VIST Financial Corp., dřívější Leesport Financial Corp., řekl : "V současné době používáme řešení Novellu pro správu identit, zabezpečení firemních dat a generování sestav pro audit. Proto nás těší, že Novell uvádí integrovanou podnikovou platformu, která sníží náklady a komplikace spojené s automatizací přístupu zaměstnanců a dodavatelů do podnikových procesů, se správou uživatelských rolí a prokazováním shody auditorům."

Pro boj s bezpečnostními hrozbami a udržování shody se spoustou požadavků interního a externího auditu implementovaly mnohé organizace různé systémy přidělování uživatelských účtů, řízení přístupu a správy přístupu na web. Navzdory přínosům těchto systémů si firmy uvědomují, že vytvořily oddělená řešení zásad a bezpečnosti dat, jež pro ověření shody s předpisy často vyžadují manuální kontrolu. Novell Compliance Management Platform umožňuje organizacím dokonale integrovat zásady přidělování a správy přístupu s monitorováním zabezpečení, takže nejen prováže zabezpečení s informacemi o identitách, ale také v reálném čase automaticky zjišťuje nevhodné a podezřelé aktivity, upozorňuje na ně a provádí nápravná opatření.

"Správa shody s předpisy patří mezi složitější IT výzvy, s nimiž se klienti na současném globálním trhu potýkají," řekl Mark Ford, ředitel služeb zabezpečení a ochrany, Deloitte & Touche LLP. "Automatická platforma řešení, která spolehlivě spolupracují a zjednodušují proces plnění interních a externích mandátů, může našim klientům pomoci splnit výzvy v oblasti shody s předpisy."

Iain Boag, senior viceprezident společnosti Atos Origin pro globální aliance, řekl : "Jako partnera společnosti Novell a globálního poskytovatele služeb poradenství, systémové integrace a řízených provozů nás těší, že Novell nabízí komplexní řešení shody. Kombinace našich odborných služeb s technologickými inovacemi Novellu umožňuje našim společným zákazníkům omezit náklady, komplikace a rizika spojená se zajištěním shody s předpisy."

Snižování nákladů a komplexity spojené s řízením shody s předpisy

Compliance Management Platform nabízí řadu funkcí zaměřených na úsporu nákladů při nasazení, snížení celkových nákladů na vlastnictví a podstatné zkrácení doby potřebné k řešení přidělování účtů, správy přístupu a zabezpečení. Zlepšuje podnikové řízení a zabezpečení uplatňováním společných zásad přístupu napříč všemi úložišti identit a poskytuje automatické ověřování předem nastavených podnikových pravidel. Compliance Management Platform automaticky protokoluje veškerou aktivitu v síti a generuje sestavy shody ve formátu vhodném pro audit.

Řešení Compliance Management Platform tvoří předem připravená sada produktů a integračních prostředků, takže poskytuje veškerou potřebnou technologii pro přesné monitorování a prokázání úrovně shody. Tyto produkty a moduly jsou integrovány na jediné platformě, takže poskytují ucelené řešení. Zároveň dobře fungují samostatně v IT prostředí s produkty různých dodavatelů.

Compliance Management Platform zahrnuje :

"Řešení Novell Compliance Management Platform je určeno pro podniky, které musí úspěšně procházet audity shody, zaručovat integritu své IT infrastruktury a prokazovat dodržování a implementaci podnikových zásad," řekl Jim Ebzery, senior viceprezident a generální ředitel produktů pro správu identit a zabezpečení ve společnosti Novell. "Tato platforma integruje zásady poskytování účtů, přístupu a zabezpečení s odstraňováním problémů v reálném čase a pomáhá organizacím automatizovat podnikové procesy a ověřovat shodu. Navíc ji lze dále rozšiřovat pomocí řešení a služeb od široké řady partnerů Novellu. Compliance Management Platform je dalším příkladem toho, jak Novell prostřednictvím svého infrastrukturního softwaru a partnerství harmonicky integruje smíšená prostředí IT a umožňuje lidem a technologiím spolupracovat jako jediný celek."

Dostupnost

Novell Compliance Management Platform je v současnosti již k dispozici.

Další články k tématům - Novell - Compliance - Management - Platform - bezpečnost - platforma - proces - identit

Článek ze dne 6. listopadu 2008 - čtvrtek

Další články od Novell-Praha, s.r.o.

Další ISO certifikace pro Novell

Novell Open Enterprise Server 11: spolehlivé síťové, souborové a tiskové služby

Novell získal důležité certifikace

Nové autorizované školicí středisko NATP na Ekonomické fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava

Microsoft a SUSE obnovily smlouvu o interoperabilitě

Novell Sentinel a Sentinel Log Manager mezi nejlepšími

SUSE upevňuje pozice na linuxovém trhu

Novell Identity Manager 4 Standard Edition: zabezpečený podni s náklady pod kontrolou

Fúze Attachmate a Novell je dokončena

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications s podporou všech SW řešení SAP

Novell ZENworks 11: ucelené řešení pro správu koncových bodů

Nové produkty Novell pro inteligentní správu úloh

Novell Vibe: sociální platforma nové generace pro spolupráci

SUSE Linux Enterprise Server 10 a 11: k dispozici v rámci služby Amazon Web Services

SUSE Appliance Toolkit s podporou Amazon EC2

Novell představuje strategii a produktový plán pro inteligentní správu pracovních úloh

Novell obhájil certifikaci ISO 9001:2008

Aktualizace SUSE Linux Enterprise 10 Service Pack 3

Novell uvádí řešení správy shody, které integruje identity z prostředí SAP i jiných aplikací

Novell uvádí PlateSpin Recon 3.6

Novell uvádí nejvyspělejší řešení řízení shody s předpisy

SUSE Linux Enterprise Real Time nyní certifikován a podporován na hardwaru a middlewaru IBM

ZENworks Configuration Management s aktualizací SP1 rozšiřuje škálovatelnost a podporované platformy

Novell si prvním novým produktem PlateSpin od akvizice upevňuje vedoucí pozici na trhu podnikových datových center

Micro-Star International bude dodávat levné mini notebooky s předinstalovaným systémem SUSE Linux Enterprise Desktop

Novell optimalizuje systém SUSE Linux Enterprise Performance pro prostředí VMware

Ministerstvo vnitra a Novell podepsaly smlouvu o strategické spolupráci

Projekt openSUSE oznamuje dostupnost distribuce openSUSE 11.0

Novell otevřel v Praze celosvětové centrum technické podpory

Novell oznamuje finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2008

Novell v aktualizaci Service Pack 2 přináší vylepšení systému SUSE Linux Enterprise 10

HP a Novell oznamují migrační program pro zákazníky řešení HP Identity Center

Novell uvádí rozsáhlé integrované portfolio řešení správy identit a zabezpečení pro podnikové aplikace SAP

Novell rozšiřuje linuxová řešení pro správu

Novell snižuje provozní náklady na Linux na platformě IBM System z

Novell rozšiřuje funkce svých řešení pro správu identit a zabezpečení

Novell oznamuje vývojové plány pro SUSE Linux Enterprise 11

Novell a SAP prohlubují spolupráci

Novell oznamuje finanční výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2008

Novell koupí předního dodavatele řešení pro správu datových center PlateSpin

Novell uvádí řešení pro normu zpracování platebních karet

Novell umožňuje snadno začít s Linuxem na mainframu IBM System z

Nové posily týmu v Novell

Novell uvedením produktu ZENworks Endpoint Security Management rozšiřuje možnosti šifrování

Novell oznamuje finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí

Novell uvádí SUSE Linux Enterprise Real Time 10