logo

Novell oznamuje finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí

K 10procentnímu meziročnímu růstu tržeb z produktů za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 přispěl především 69procentní nárůst tržeb z linuxových produktů. Společnost za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007 dosáhla non-GAAP upravené provozní marže 8 procent.

Společnost Novell Inc. oznámila finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí a celý fiskální rok, který skončil 31. října 2007. Novell za toto čtvrtletí vykázal čisté tržby 245 miliónů dolarů, což nezahrnuje 6 miliónů dolarů v tržbách švýcarské podnikové jednotky zaměřené na poradenství, kterou Novell v průběhu čtvrtletí prodal. Pro porovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí 2006 vykázal Novell čisté tržby 234 milióny dolarů.

Ztráta z operací za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 je 13 miliónů dolarů, zatímco za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost zisk z operací ve výši 4 milióny dolarů.

Ztráta z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 9 miliónů dolarů, neboli 0,03 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 21 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na akcii. Měnové kurzy příznivě ovlivnily celkové tržby zhruba o 6 miliónů dolarů a v meziročním srovnání neměly podstatný dopad na ztrátu z operací.

Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007 je 20 miliónů dolarů. Ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku dosáhla společnost non-GAAP upraveného zisku z operací ve výši 18 miliónů dolarů. Upravený zisk z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 činí 20 miliónů dolarů, neboli 0,06 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost non-GAAP upravený zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 20 miliónů dolarů, neboli 0,05 dolaru na kmenovou akcii.

Ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2007 uzavřel Novell dohodu o prodeji své švýcarské podnikové jednotky zaměřené na poradenství. Z toho důvodu byly všechny finanční výsledky této jednotky pro účely výkazu příjmů vyňaty z dlouhodobých operací Novellu a jsou vykázány jako ukončené operace.

Za celý fiskální rok 2007 vykázal Novell čisté tržby 932 milióny dolarů a ztrátu pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací 26 miliónů, neboli 0,08 dolaru na akcii. Pro srovnání, čisté tržby za celý fiskální rok 2006 byly 919 miliónů dolarů a zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací byl 4 milióny, neboli 0,01 dolaru na akcii. Měnové kurzy příznivě ovlivnily celkové tržby zhruba o 15 miliónů dolarů a negativně ovlivnily ztrátu z operací o 5 milión dolarů v meziročním srovnání.

Za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2007 zaznamenal Novell tržby z řešení otevřené platformy 23 milióny dolarů, z toho 22 miliónů bylo z linuxových produktů, což je 69procentní meziroční nárůst. Fakturace v souvislosti s linuxovými produkty dosáhly v průběhu čtvrtletí 46 miliónů dolarů, což je 108procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu identit a zabezpečení dosáhly 33 miliónů, z toho řešení správy identit a přístupu vygenerovala 30 miliónů, což je 27procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 36 miliónů, což je 5procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro pracovní skupiny ve výši 88 miliónů dolarů vzrostly meziročně o 1 procento.

"S celkovými výsledky za rok 2007 jsme spokojeni. Zatímco jsme procházeli transformačními změnami, dokázali jsme zvýšit tržby a překročit provozní plány. Jsme na správné cestě k dlouhodobě udržitelné ziskovosti," řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell.

Zůstatek hotovosti, ekvivalentů hotovosti a krátkodobých investic k 31. říjnu 2007 byl 1,9 miliardy dolarů, což je nárůst proti 1,5 miliardy dolarů v minulém roce. Průměrná doba inkasa pohledávek byla na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 77 dnů, což je mírný pokles proti 86 dnům na konci stejného čtvrtletí o rok dříve. Celkové odložené tržby na konci čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2007 byly 768 miliónů dolarů, což proti stavu z 31. října 2006 představuje 80procentní nárůst o 341 milión dolarů. Cash flow z aktivit byl ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 77 miliónů dolarů, zatímco ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí 2006 to bylo 62 miliónů.

Článek ze dne 19. prosince 2007 - středa

Další články od Novell-Praha, s.r.o.

Novell oznamuje finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí

Novell uvádí SUSE Linux Enterprise Real Time 10