logo

Novell uvádí PlateSpin Recon 3.6

Novell ohlašuje dostupnost produktu PlateSpin Recon 3.6. Jedná se o první nástroj pro profilování, analýzu a plánování pracovních úloh v datovém centru, které spojuje plánování konsolidace se správou virtuální kapacity, a dává zákazníkům průběžný přehled o jejich fyzické a virtuální infrastruktuře.

Zákazníci, kteří v datových centrech začínají využívat virtualizaci, potřebují komplexní informace o úlohách svých fyzických a virtuálních serverů shromážděné za určitou dobu, aby si udělali přesný obrázek o využití prostředků. PlateSpin Recon 3.6 umožňuje manažerům datových center získat nový vhled do jejich virtuální infrastruktury, a to nejen pro lepší plánování virtualizace, ale také pro dosažení maximální návratnosti investic do virtualizačních technologií a předcházení nebo odložení nákupů drahého hardwaru v průběhu času.

PlateSpin Recon 3.6 odstraňuje tápání ze složitých projektů konsolidace serverů a plánování kapacity. Nabízí modelování nejvhodnějších scénářů, které zvyšuje míru konsolidace serverů a zároveň minimalizuje soupeření o prostředky. Po konsolidaci PlateSpin Recon nadále sleduje a analyzuje ukazatele využití klíčových prostředků s ohledem na změny pracovních úloh v průběhu času. Zákazníci díky tomu mohou znovu vyhodnocovat a dále optimalizovat své virtuální infrastruktury, zvyšovat výkonnost pracovních úloh, uvolňovat a jinak alokovat nedostatečně využité prostředky.

"Virtualizační iniciativy nemohou být úspěšné bez důkladného pochopení pracovních úloh na serverech v datovém centru," řekl Richard Whitehead, ředitel marketingu produktů pro datová centra ve společnosti Novell. "Pro zajištění maximální návratnosti investic vyžadují úspěšné iniciativy v datových centrech důkladné plánování a analýzu předem. PlateSpin Recon 3.6 nejen pomůže s plánováním předem, ale je natolik všestranný, že dokáže průběžně sledovat důležité ukazatele využití, což je zárukou dlouhodobé efektivity, produktivity a návratnosti investic."

PlateSpin Recon vzdáleně vyhledává hardware a software v datovém centru, přičemž rozpoznává nejširší spektrum operačních systémů, virtualizačních platforem a hardwaru na trhu. Posouzením využití prostředků - CPU, disků, paměti a síťových rozhraní - pro každou pracovní úlohu v průběhu času zajišťuje optimální shodu mezi skutečnými nároky pracovních úloh a dostupnými nebo plánovanými prostředky.

PlateSpin Recon vyrovnává špičky a propady využití mezi pracovními úlohami a díky tomu je možné umístit na každého virtuálního hostitele víc pracovních úloh a optimalizovat využití prostředků. Rovněž identifikuje mezery mezi alokací virtuálních prostředků a skutečným využitím: omezení těchto mezer na minimum maximalizuje kapacitu virtuálních prostředků pro stávající infrastrukturu IT, rozšiřuje užitečnou životnost služeb a umožňuje odkládat nákupy nového hardwaru.

PlateSpin Recon poskytuje výkonné funkce správy virtuální infrastruktury, které pomohou organizacím monitorovat a spravovat růst virtuálních počítačů, předejít neúnosnému rozrůstání virtuální infrastruktury a automatizovat rozdělování fyzických a virtuálních prostředků.

Mezi nové funkce ve verzi 3.6 patří :

"Dlouhodobě doporučujeme zákazníkům PlateSpin Recon jako nejlepší řešení pro plánování konsolidace. Jeho inteligentní algoritmy konzistentně dosahují vyšších poměrů konsolidace než jiné produkty. Umístění většího počtu virtuálních počítačů do každého hostitele znamená menší nároky na nákup hardwaru a licencí a nižší kapitálové náklady na počátku," řekl Damon Brown, technický ředitel společnosti Govplace. "Vzhledem k novým funkcím správy virtuální kapacity nemá smysl řešit, zda dále používat PlateSpin Recon i po dokončení prvotní konsolidace. Jak se pracovní úlohy v datovém centru postupem času vyvíjejí a stoupá nebo klesá jejich využití prostředků, PlateSpin Recon pomáhá spravovat a vyvažovat tyto potřeby s dostupnými prostředky. I když virtualizační platforma vykazuje maximální alokaci prostředků, PlateSpin Recon dokáže identifikovat nedostatečně využité prostředky, které lze uvolnit a přiřadit jiným úlohám."

PlateSpin Recon spolu s dalšími produkty PlateSpin pro správu pracovních úloh - PlateSpin Migrate, PlateSpin Orchestrate, PlateSpin Protect a PlateSpin Forge – umožňuje zákazníkům profilovat, migrovat, chránit a spravovat serverové úlohy mezi fyzickými a virtuálními infrastrukturami v heterogenních IT prostředích. PlateSpin Workload Management od společnosti Novell je jediné řešení na současném trhu, které podporuje 32bitové i 64bitové servery Windows a Linux a všechny nejpoužívanější hypervisory jako VMware ESX a ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Virtual Iron, a SUSE Linux Enterprise Server s integrovanou technologií Xen.

Dostupnost

PlateSpin Recon 3.6 je okamžitě k dispozici.

Článek ze dne 9. června 2009 - úterý

Další články od Novell-Praha, s.r.o.