logo

Ocenění IT produkt roku 2011 pro Application Control Software Blade od Check Point

Společnost Check Point Software Technologies Ltd. získala od časopisu Computerworld z vydavatelství IDG prestižní ocenění - IT produkt roku 2011, tentokrát za Application Control Software Blade za jeho inovaci a schopnost zabezpečit a spravovat aplikace Web 2.0 ve firmách.

Hlavním cílem soutěže "IT produkt roku" je vyzdvihnout produkty s vynikajícími vlastnostmi a funkcemi, které zákazníkům nabízejí vysokou přidanou hodnotu a které výrazně předčí svou konkurenci. Porota se rozhodla ocenit řešení Application Control Software Blade společnosti Check Point za jeho schopnost poskytovat zákazníkům potřebnou komplexnost řešení pro správu webu i aplikací. Check Point je již počtvrté za sebou držitelem tohoto ocenění, které potvrzuje neustálý vývoj inovativních a důvěryhodných bezpečnostních produktů společnosti Check Point v daném odvětví.

"Firmy dnes čelí značnému nárůstu nových internetových hrozeb, z části také kvůli vyššímu počtu zaměstnanců, kteří v rámci firemní sítě využívají aplikace Web 2.0 a widgetů. Účinná ochrana proti této generaci nových hrozeb spočívá v zavedení jiného přístupu, díky kterému se nastaví bezpečnostní politiky tak, aby vyšly vstříc individuálním a obchodních potřebám," říká David Klusáček, regionální ředitel pro východní Evropu a Řecko společnosti Check Point.

"Softwarový blade Application Control společnosti Check Point je nejrozsáhlejší řešení pro řízení aplikací na současném trhu. Umožňuje definovat základní bezpečnostní politiky a konkrétně identifikovat, blokovat nebo omezit používání okolo 250.000 widgetů Webu 2.0 a 4.500 internetových aplikací. Je nám ctí získat toto ocenění, které potvrzuje pokrok a inovace našich řešení."

Application Control Software Blade

Application Control Software Blade založený na architektuře softwarových bladů společnosti Check Point, nabízí diferenciovaný, moderní přístup k správě aplikací a může být spuštěný jediným kliknutím na jakékoliv bezpečnostní bráně Check Point. Organizacím tak umožní lépe využít jejich stávající infrastrukturu. Kombinací bezpečnostní technologie, znalosti uživatelů a rozsáhlé správy aplikací uživatelům umožňuje využívat aplikace Web 2.0, aniž by byla ohrožena firemní bezpečnost.

Řešení je navíc propojeno s aplikací Check Point AppWiki, největší světovou knihovnou aplikací. Řešení organizacím nabízí nejširší a nejúčinnější ochranu na trhu společně s bezkonkurenční visibilitou. Softwarový blade navíc obsahuje inovativní technologii UserCheck, která upozorňuje uživatele na rizika spojená s provozem aplikace a vyhodnocuje, zda danou aplikaci využívají k soukromým nebo pracovním účelům. Nabízené řešení zapojuje zaměstnance do bezpečnostní politiky společnosti a zároveň poskytuje IT administrátorům nové trendy v této oblasti.

Application Control Software Blade umožňuje IT administrátorům nastavit vlastní bezpečnostní politiky, omezit nebo blokovat užívání některých aplikací určitých jednotlivců nebo skupin na základě jejich specifických potřeb a povinností v rámci organizace.

Application Control představuje vizi 3D Security Check Point, která se zaměřuje na:

Application Control Software Blade společnostem umožňuje zjednodušit správu aplikací a prosazovat lepší zabezpečení Webu 2.0 tím, že jasně definuje a nastaví bezpečnostní politiky formulované do jednoduchých obchodních pravidel a zapojení zaměstnance do bezpečnostního procesu. Application Control je nyní součástí komplexního bezpečnostního řešení Check Point R75, které zahrnuje také softwarové blady Identity Awareness, Data Loss Prevention a Mobile Access.

"Tato nová verze našich bezkonkurenčních síťových bezpečnostních bran firmám umožňuje získat větší přehled a kontrolu nejen nad aplikacemi Web 2.0, ale i nad daty a mobilním přístupem. Zajišťuje tak multidimenzionální bezpečnost v jediném integrovaném řešení," doplňuje David Klusáček.

Článek ze dne 8. června 2011 - středa

Další články od Check Point Software Technologies s.r.o.