logo Check Point Software Technologies s.r.o.

Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století

Check Point Software Technologies Ltd. ve spolupráci s výzkumnou organizací Ponemon Institute, zveřejnil výsledky z globálního průzkumu Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století, který potvrzuje význam 3D Security.

Zjistilo se, že komplexní zabezpečení je v současné době pro většinu firem problém číslo jedna. Podle výzkumu se organizace potýkají s řadou rostoucích bezpečnostních priorit a s tím, že sami zaměstnanci vědí o bezpečnostní politice firrmy jen velmi málo. Klíčová zjištění ze zprávy potvrzují důležitost iniciativy Check Point 3D Security, nového přístupu k bezpečnosti, který jde nad rámec technologie, když kombinuje bezpečnostní politiky, uživatele ve smyslu orientace na lidský faktor bezpečnosti, metodologii a nástroje na celkové prosazování IT bezpečnosti. Nově tak definuje firemní bezpečnost jako souhrn více aspektů a pomáhá firmám sladit IT politiky s jejich firemními potřebami. Na bezpečnost nahlíží jako na proces, nikoliv na souhrn samostatných technologií a produktů.

Podle průzkumu, který probíhal mezi více jak 2400 správci IT po celém světě, je největším problémem součastnosti správa složitých bezpečnostních prostředí. Průzkum poukázal na fakt, že více jak 55 % firem k zabezpečení svých firemních sítí využívá přes sedm různých dodavatelů. Z průzkumu vyplynulo, že firmy při sjednocování IT bojují se snižováním celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a zároveň požadují vyšší výkon. Pokud firmy chtějí mít schopnost vynutit si lepší ochranu, musí mít holistický přístup k zabezpečení prostředí, aby pochopili, kde se mohou objevit případná rizika.

"Pokud dnes firmy chtějí zlepšit zabezpečení, potřebují lépe pochopit svá současná prostředí a stanovit si priority pro krátkodobé a dlouhodobé iniciativy," říká Juliette Sultan, vedoucí celosvětového marketingu Check Point Software Technologies. "Nová vize Check Point 3D Security jde nad rámec technologií. Upozorňuje na současné bezpečnostní problémy a zároveň firmám poskytuje větší přehlednost a lepší možnosti správy."

Více jak 700 dotazovaných v průzkumu se domnívá, že největší překážkou při nasazování nových technologií je jejich dodržování. Rozšíření cloud computingu, mobility, Web 2.0 a aplikací pro sdílení informací pro firmy představuje výzvu, jakou úroveň ochrany ve všech vrstvách sítě použít, zatímco je nutné tyto bezpečnostní požadavky striktně dodržovat. Základem komplexního zabezpečení jsou dobře definované a přísně dodržované bezpečnostní politiky, které jsou v souladu s firemními potřebami i požadavky nejrůznějších regulátorů.

I když moderní technologie otevírají nové možnosti ve způsobu firemní komunikace a spolupráce, většina firem bojuje se zajištěním správy různorodých IT prostředí. Zabezpečení se tak stává stále složitější a vede k větším rizikům ztráty dat ze strany zaměstnanců či spolupracovníků. V průzkumu uvedlo 48,8 % dotazovaných, že firemní zaměstnanci mají malé nebo vůbec žádné povědomí o ochraně firemních dat či firemních politikách. Východiskem by měla být osvěta zaměstnanců, která by jim pomohla uvědomit si jejich zásadní roli při zajištění komplexního firemního zabezpečení. Výsledky průzkumu poukázaly na fakt, že pokud by zaměstnanci měli možnost řídit bezpečnostní politiky, celkově by se zlepšila otázka zabezpečení. Více jak 58 % dotazovaných uvedlo uživatelskou obeznámenost jako prioritu v současné době i v budoucnosti.

"Firmy neustále čelí novým a nákladnějším bezpečnostním rizikům - jak z interních, tak externích zdrojů, které mohou ohrozit jejich podnikání. Náš průzkum ukázal, že jeden takový kyber útok se může pohybovat v rozmezí od 237000 až po 52 miliony dolarů," říká Dr. Larry Ponemon, předseda a zakladatel, Ponemon Institute. "Nicméně zaměstnanci mohou při prvotní obraně sehrát velice důležitou roli, firmě tak pomoci prosadit přísnější bezpečnostní opatření a v rámci celé organizace je dodržovat."

Architektura softwarových bladů Check Point spolu s nejnovějším řešením Check Point Release R75, které v sobě spojuje prvky vize Check Point 3D Security, mění firemní bezpečnost na tří-dimenzionální bezpečnostní proces. Spojuje v sobě bezpečnostní politiky, uživatele ve smyslu orientace na lidský faktor bezpečnosti a metodologii a nástroje na celkové prosazování IT bezpečnosti. Firmám tak snadno zajišťuje lepší ochranu. Díky unikátní kombinaci inovativních technologií a zvyšování povědomí uživatelů mají dnes firmy lepší výchozí předpoklady, jak preventivně chránit své podnikání před novou generací hrozeb.

Průzkum "Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století" prováděl Ponemon Institute v únoru 2011 ve výzkumných centrech mezi IT správci v Americe, Velké Británii, Francii, Německu a Japonsku. Výzkumným vzorkem byly společnosti všech velikostí napříč 14 různými odvětvími, včetně finančního, průmyslu, obrany, maloobchodu, zdravotnictví a školství.

"Vzděláváním koncových uživatelů a dodržováním jasně vymezených bezpečnostních politik mohou společnosti snížit složitost současného firemního zabezpečení," uzavírá Sultan.

Další články k tématům - 3D - bezpečnost - průzkum - R75 - výzkum - Juliette Sultan - Larry Ponemon

Článek Check Point Software Technologies s.r.o. ze dne pondělí 4. dubna 2011

Další články od Check Point Software Technologies s.r.o.

Firmy přiznávají nárůst bezpečnostních incidentů v důsledku užívaní mobilních zařízení

Nový Anti-Bot Software Blade: průlom v prevenci proti botům

Nová řada bezpečnostních bran Check Point

Check Point 21400: špičkový výkon a optimalizace Softwarových Bladů pro velké podniky a datová centra

Check Point 61000: nejrychlejší dostupná bezpečnostní brána

Check Point R75.20: nejnovější verze Softwarových Bladů

Amnon Bar-Lev: nový prezident Check Point

ZoneAlarm 2012: zabezpečení Facebooku a snadné používání

Zkušenost se ztrátou dat zaznamenalo v roce 2010 77 procent firem

Bezpečnostní aktualita Check Point: ztráta notebooku s nemocničními údaji

Ocenění IT produkt roku 2011 pro Application Control Software Blade od Check Point

Doporučeno NSS: ocenění pro firewally příští generace od Check Point

Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století

Check Point R75: řešení pro lepší bezpečnost, přehlednost a kontrolu

Softwarový blade Check Point IPS doporučen laboratoří NSS

Check Point Full Disc Encryption chrání data pro SG Equipment Finance

Nárůst počtu mobilních pracovníků v roce 2011 povede ke komplikovanějšímu zajištění bezpečnosti

Check Point mezi lídry ochrany mobilních dat

Mobile Access Software Blade: bezpečný přístup k firemním datům z mobilních zařízení

Konference ITBN Budapešť: Enro Rubik předal ocenění za nejlepší mezinárodní inovaci pro Check Point Abra

IT produkt roku 2010 za DLP Software Blade řešení pro Check Point

R71: nové školicí a certifikační programy Check Point

Check Point Endpoint Security má ocenění VB100 RAP

Certifikace EAL4+ pro Check Point Endpoint Security Media Encryption

Security Gateway Virtual Edition, nové bezpečnostní brány od Check Point

Check Point zjednodušuje správu zabezpečení pro více domén

Series 80: nová bezpečnostní brána od Check Point pro firemní pobočky

Web 2.0: Bezpečnost na pracovišti

Řešení Check Point IPS chrání před zranitelností parseru databázového serveru ToolTalk

USB flash disk Check Point Abra je IT produktem roku 2010 v ČR

Jan Jánský a Peter Vrábel, nové posily týmu Check Point pro ČR a Slovensko

Tuning antiviru a filtrace URL od Check Point

Data Loss Prevention mění detekci ztráty dat na účinnou prevenci

SmartEvent, nový softwarový blade od Check Point pro správu bezpečnostních událostí

Bezplatná verze Check Point ZoneAlarm Pro 2010 a Identity Guard Basis Protection

Počet nechráněných koncových stanic v podnicích vrostl

Check Point Abra, šifrovaný USB disk mění způsob práce mobilních uživatelů

Až 35 % uživatelů Facebooku se může stát obětí phishingu

Operace Aurora, útokům na Internet Explorer bylo možné včas předejít

Check Point Endpoint Security zajišťuje šifrování disku pro Mac OS X Snow Leopard

Checkpoint objevil chybu webového serveru Microsoft IIS

Check Point mezi lídry v Gartner Magic Quadrant pro oblast ochrany mobilních dat

Check Point získal mezinárodní certifikaci EAL4 pro produkt Full Disk Encryption

Check Point přichází s ochranou protí DoS zranitelnosti Microsoft Windows 7

Check Point Endpoint Security podporuje Windows 7

David Řeháček, nový marketingový manažer Check Point Software pro východní Evropu

Check Point vytvořil nový standard v zabezpečení koncových zařízení

Check Point představuje novou řadu zařízení pro správu bezpečnostních prvků založených na softwarové blade architektuře

Check Point představuje novou nejvyšší řadu bezpečnostních zařízení Power-1

Check Point dokončil akvizici se společností Nokia