logo

Zkušenost se ztrátou dat zaznamenalo v roce 2010 77 procent firem

Celosvětový průzkum Check Point a Ponemon Institute ukázal, že firmy stále čelí naléhavější otázce, jak zajistit bezpečnost dat, dodržování bezpečnostních politik a zvýšit obeznámenost uživatelů.

Klíčová zjištění ze zprávy "Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století" odhalují, že 52 % dotazovaných označilo za nejohroženější typ informací ty o zákaznících, 33 % uvedlo duševní vlastnictví, 31 % uvedlo informace o zaměstnancích a podle 16 % jsou to firemní plány. S přijetím aplikací Web 2.0 a dalších mobilních zařízení s připojením k síti čelí firmy požadavkům na prosazování lepší zabezpečení dat a požadavkům na GRC (Governance, Risk and Compliance) řešení.

Podle průzkumu, který probíhal mezi více jak 2400 správci IT po celém světě, je hlavní příčinou ztráty dat odcizení nebo ztráta zařízení, následované síťovými útoky, nezajištěná mobilní zařízení, aplikace Web 2.0, sdílené soubory aplikací a náhodné odesílání e-mailů nesprávnému příjemci. Přibližně 49 % dotazovaných si myslí, že jejich zaměstnanci mají málo nebo téměř žádné povědomí o ochraně dat, dodržování předpisů a bezpečnostních politik. Východiskem by měla být osvěta zaměstnanců, která by jim pomohla uvědomit si jejich zásadní roli při zajištění komplexního firemního zabezpečení.

"Chápeme, že zabezpečení dat a jeho dodržování je pro vedoucí manažery bezpečnosti IT často prioritou. Nicméně když zapátráme po příčinách ztráty dat, většina incidentů je neúmyslná," řekl Oded Gonda, viceprezident pro řešení síťového zabezpečení, Check Point Software Technologies. "Aby mohly společnosti přesunout ztrátu dat od pouhé detekce k její prevenci, je třeba zvážit větší bezpečnostní obeznámenost zaměstnanců a stanovit vhodné procesy a postupy, které zajistí větší přehled a kontrolu nad samotným pohybem informací."

Data Loss Prevention (DLP), které patří mezi nejskloňovanější řešení v oblasti bezpečnosti, je pro firmy jedno z hlavních řešení proti nechtěné ztrátě dat. Je také důležité, aby firmy pochopily klíčové otázky vedoucí ke ztrátě dat a vytvořily bezpečnostní politiky tak, aby se zabránilo jejich porušení.

Firmy proto potřebují:

"Každý rok se stanou stovky případů ztráty dat, a to jak hlášených, tak nehlášených. Není tedy žádným překvapením, že se problémy s řízením, rizikem a zajištěním shody zvětšují," říká Dr. Larry Ponemon, předseda a zakladatel, Ponemon Institute. "Bezpečnost dat v moderním světě znamená více, než jen nasazení souboru technologií k překonání těchto problémů. Ve skutečnosti jde o nízké povědomí uživatelů o bezpečnosti, což je hlavní příčinou ztráty dat. Více firem by proto mělo vzdělávat své zaměstnance o firemních bezpečnostních politikách."

Check Point DLP Software Blade je založen na architektuře softwarových bladů společnosti Check Point. Kombinací technologie a zvyšování povědomí uživatelů Check Point pomáhá firmám preventivně chránit citlivé informace před neúmyslnou ztrátou. Díky své unikátní technologii UserCheck jde Check Point DLP nad rámec technologie a učí uživatele správně pracovat s daty v souladu s bezpečnostními firemními politikami a umožňuje napravovat incidenty v reálném čase.

Průzkum "Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století" prováděl Ponemon Institute v únoru 2011 ve výzkumných centrech mezi administrátory IT v Americe, Velké Británii, Francii, Německu a Japonsku. Výzkumným vzorkem byly společnosti všech velikostí napříč 14 různými odvětvími, včetně finančního, průmyslu, obrany, maloobchodu, zdravotnictví a školství.

"V Check Pointu na prevenci před ztrátou dat nahlížíme ne jako na vědu, ale jako na strategii. Jsme odhodláni našim zákazníkům zajistit nástroje a ochranu, které jsou potřebné k prevenci a nápravě porušených bezpečnostních pravidel, a to dříve, než k nim vůbec dojde," uzavírá Gonda.

Další články k tématům - Blade - Compliance - DLP - DSS - GRC - Ponemon - průzkum - Oded Gonda

Článek ze dne 20. června 2011 - pondělí

Další články od Check Point Software Technologies s.r.o.