logo

Money S3 pomáhá v pracovním uplatnění tělesně postiženým

František Lang je jedním z lidí, kteří i přesto, že jsou od úrazu z dětství upoutáni na invalidní vozík, dokázali vystudovat střední i vysokou školu a uplatnit se v plnohodnotném zaměstnání. Dnes František Lang pracuje jako účetní na volné noze a pokouší se zpracovávat zakázky přes internet.

Při jejich získávání je ale svou omezenou pohyblivostí velmi znevýhodněn - proto jej, stejně jako v uplynulých letech, CÍGLER SOFTWARE v jeho aktivitách plně podporuje a zasílá mu zdarma poslední verze ekonomického systému Money S3.

Když se v listopadu rozesílala poštou podzimní aktualizace, dostal se do rukou Martina Cíglera (ředitele CÍGLER SOFTWARE) děkovný dopis za aktualizaci zdarma, zaslaný právě Františkem Langem.

Jak mně pomáhá účetní program Money S3 firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Jsem od svých dvanácti let upoután na invalidní vozík po nezaviněné autonehodě. Od mládí se zajímám o účetnictví, protože velmi záhy po úrazu - během rehabilitace a dokončení základní školy - jsem poznal, že jedině hra s čísly bude pro mě oblastí, ve které bych se mohl při životě na vozíku dobře uplatnit. V denním studiu a v kolektivu zdravých spolužáků jsem vystudoval střední ekonomickou školu v Brně naproti Lužánkám a z účetnictví jsem v roce 1972 maturoval. V denním studiu jsem pokračoval i na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě a z účetnictví jsem složil v roce 1977 státní závěrečnou zkoušku. Následujících čtrnáct let jsem denně v plném pracovním úvazku pracoval ve funkci samostatného matematika analytika/programátora v Ústavu výpočetní techniky Ostrava, VS4 Olomouc (byl jsem zaměřen na oblast přípravy dat pro sálové počítače záznamem na magnetická media – tehdy především na magnetické pásky a disky). Po listopadu 1989 jsem byl šest let ekonomem na referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Olomouci.

Zhruba před deseti lety jsem vstoupil do systému certifikace účetní profese Institutu svazu účetních v Praze a stal se certifikovaným účetním asistentem.
Současně jsem byl účetním v občanském sdružení olomouckých vozíčkářů TREND, které jsem pomáhal založit.

Dnes je mi 55 let. Snažil jsem se také samostatně podnikat jako účetní, k čemuž vlastním živnostenský list s předmětem podnikání "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" - bohužel dodnes se mi nedaří na trhu nalézt vhodné zakázky a pracovat pro někoho ze svého domova, na svém počítači vybaveném též internetem.

Jsem šťasten, že mám tu čest být již devátým rokem spokojeným uživatelem ekonomického systému Money od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. (nejprve Money 2000, nyní nejnovější verze Money S3). Systém jsem získal díky vstřícnosti a pochopení vedení firmy za zvýhodněných podmínek. Díky tomuto programu mám v jeho plné verzi možnost i dnes získávat a neztrácet praxi se skutečně špičkovým ekonomickým systémem pro vedení účetní evidence malých a středních firem, přestože jsem už mimo pravidelný pracovní proces. Program s možností aktualizace na nejnovější verzi a potřebné technické podpory mi tak nabízí možnost udržovat sám sebe v dobré odborné kondici pro případ, že by někdo mé služby zodpovědného odborného účetního přece jen potřeboval.

Program Money S3 umožňuje, dle mého názoru, skutečně efektivní vedení finančního účetnictví, fakturace včetně saldokonta odběratelů a dodavatelů, skladové evidence, objednávek, mezd a personální agendy, majetku, evidence vozidel včetně knihy jízd, nechybí ani adresář k usnadnění vyplňování účetních dokladů.

Závěrem lze říci, že díky Money S3 mám velmi slušné zkušenosti zejména s finančním účetnictvím neziskových organizací, kde se pomocí členění činnosti na neomezený počet středisek dají pohodlně odlišit jednotlivé projekty a v rámci projektů jednotlivé akce, jakož i na druhé straně zdroje financování - jednotliví donátoři, či poskytovatelé dotací, včetně dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

Samotné vyúčtování dotací, grantů či darů je potom skutečně hračkou, zejména s možností propojení s funkcí MS Excel. Takto mně osobně v mém profesním životě pomáhají programy Money a za tuto pomoc jsem vděčen firmě CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Další články k tématům - aktualizace - CÍGLER - evidence - Money - program - S3 - SOFTWARE - účetnictví - zdarma

Článek ze dne 19. listopadu 2008 - středa

Další články od CÍGLER SOFTWARE a.s.