logo

Infinity v cloudu

Společnost Infiniy nepřesvědčuje své zákazníky do cloudu jen různými výhodami, ale přímo i vlastním příkladem - úspěšné zakončení projektu migrace svého poštovního systému pod správu programu Office 365 online služeb firmy Microsoft.

Infinity se tím zbavila zátěže správy vlastního firemního aparátu MS Exchange a připojila se tak ke kolegům z dceřiné firmy Infinity Systems, kteří již tyto cloudové služby využívají od podzimu loňského roku. Zároveň tímto obě firmy navázaly na předchozí úspěšnou implementaci komunikační služby - MS LYNC Online.

Důvodů k tomuto kroku bylo více, jmenujme zejména úsporu času a prostředků vynaložených na tuto část interního IT, jednoduchost správy online služby a v neposlední řadě důvěra v řešení dlouholetého partnera Infinity - firmy Microsoft. Další výhodou byla dodatková funkcionalita Office 365 - podpora komunikátorů BlackBerry, kterou opět firma ušetří další infrastrukturní prostor in-house řešení.

Vlastnímu přesunu předcházela důkladná analýza vlastního prostředí a příprava migračních skriptů. Byly vytvořeny podrobné postupy pro modifikaci prostředí lokálních stanic koncových uživatelů a nadefinovány doménové politiky pro minimalizaci potřeby uživatelské interakce.

Dále byl vytvořen model koexistence Exchange On-Premise a Exchange Online pro hladký průběh migračního procesu. Vlastní přesun poštovních schránek do MS Online pak proběhl dávkově v průběhu dvou týdnů a díky důkladné přípravě nebyly zaznamenány prakticky žádné problémy jak při vlastní migraci, tak při následném provozu mailové služby.

Vzhledem k výše uvedenému lze říci, že Infinity naskočila na rozjíždějící se cloudový vlak v ten správný čas a tím správným způsobem. Již ve stádiu plánování jsou ve firmě další rozšíření využití možností balíčku Office 365 s využitím MS SharePoint Online a řešení MS CRM Online a.

Využití nejmodernější technologie a současná úspora vlastních prostředků? Ano, touto cestou chceme jít.

Další články k tématům - BlackBerry - cloud - CRM - infrastruktura - Office - SharePoint

Článek ze dne 25. června 2012 - pondělí

Další články od Infinity a.s.