logo

Rozhovor: virtualizace na platformě VMware ve společnosti Egis Praha splnila všechna očekávání

Rozhovor s IT managerem farmaceutické společnosti EGIS, panem Petrem Czakem, který popisuje důvody nasazení, průběh implementace a celkovou spokojenost s nasazeným virtualizovaným řešením ve společnosti Egis Praha.

Ve farmaceutické společnosti Egis Praha spol. s r.o. proběhla kompletní virtualizace fyzických serverů spojená s dodávkou hardware, licencí a migračních prací. Pro virtualizaci byla vybrána platforma VMware, která zákazníkovi zajistila poskytování vysoce dostupných služeb koncovým uživatelům bez nutnosti častých odstávek.

Projekt byl důležitý i z mezinárodního hlediska, protože tato instalace představovala pilotní projekt virtualizace v rámci skupiny Egis a zkušenosti z jeho nasazení budou využity i v ostatních pobočkách.

Česká pobočka maďarské farmaceutické společnosti Egis stála před rozhodnutí investovat poměrně značné finanční prostředky do nové IT infrastruktury. S IT manažerem Egis - panem Petrem Czakem, jsme hovořili na téma, proč společnost zvolila jedno z nejmodernějších řešení posledních měsíců, a to virtualizaci.

Jaké výhody očekáváte od implementace řešení?

Od nasazení virtualizace jsme v první řadě očekávali radikální snížení počtu hardwarových serverů a tím zjednodušení správy a zvýšení dostupnosti služeb při údržbě. Součástí implementace bylo i nasazení nového zálohovacího systému HP Dataprotector, který ve spolupráci s novým virtualizačním prostředím a deduplikační jednotkou významně zkracuje čas obnovy dat i celých služeb. V neposlední řadě jsme velmi uvítali snížené nároky na spotřebu elektrické energie.

Jaké řešení jste zvažovali a proč jste se rozhodli zrovna pro tuto platformu?

Stáli jsme v podstatě před jednoduchým rozhodováním. Mohli jsme nadále rozmělňovat jednotlivé služby na samostatné hardwarové servery a prodlužovat životní cyklus stávajícím serverům. Což je samozřejmě velmi nákladné z hlediska údržby a velmi diskutabilní, co do využití hardwarového potenciálu. Druhou možností bylo virtualizovat. Naše rozhodnutí bylo nasnadě a skončilo výběrem virtualizačních nástrojů VMWare pro jejich širokou softwarovou podporu nejen systémů společnosti Microsoft, ale i různých linuxových distribucí. Ne zcela nevýznamným důvodem byla i návaznost na již využívanou desktopovou platformu výrobce (VMWare workstation).

Proč jste se rozhodli pro změnu platformy, virtualizaci?

Jak již bylo zmíněno výše počet našich hardwarových serverů překročil únosnou hranici a jejich provoz byl již nadále neekonomický a vzhledem k rostoucím nárokům na flexibilitu, správu a dostupnost byla virtualizace jediným možným východiskem.

Můžete nám blíže představit společnost Egis?

Egis Praha je farmaceutickou generickou společností, zabývá se tedy prodejem generických přípravků. I přesto, že společnost má i vlastní vývoj léků, její hlavní obchodní entitou jsou generické přípravky, tedy přípravky, u nichž vypršela patentová ochrana. Tyto přípravky postupně uvádíme na český i světový trh, přičemž vycházíme vstříc skutečně široké vrstvě zákazníků, zejména jejich potřebám po kvalitních, účinných a dostupných léčivech. Zároveň se snažíme vyjít vstříc potřebě zdravotního systému ČR, jehož cílem je trvale kontrolovat růst nákladů za léky a zdravotní péči obecně. Společnost Egis si uvědomuje potřebu kvalitního a flexibilního IT zázemí a snaží se jeho prostřednictvím zvyšovat svoji konkurenceschopnost na trhu.

Podle čeho jste vybírali dodavatele této služby, proč jste si vybral za partnera Infinity?

Hledali jsme dodavatele, který nás bezpečně převede do virtualizovaného prostředí a naučí nás s "ním" zacházet za rozumnou cenu. Velkou roli sehrála i prokázaná zkušenost s rozsahem podobnými projekty. Se společností Infinity spolupracujeme řadu let a naše IT zázemí tedy pro ni není neznámý terén a dokázala tedy beze zbytku vyhovět všem našim požadavkům.

Jak jste celkově spokojeni s virtualizovanou infrastrukturou, naplnilo se vaše očekávání?

Zjednodušeně se dá říci, že zvolené virtualizační prostředí naplnilo všechny naše požadavky a dokázalo nám zajistit bezproblémový chod stávající infrastruktury s dostatečným prostorem pro další růst služeb. Navíc nám jednoduchá správa a flexibilita virtualizačního nástroje komfortním způsobem zajišťuje možnost bezpečných upgradů stávajících systémů i zavádění nových služeb s možností rychlého návratu k původní konfiguraci (nástroj snapshot manager).

Plánujete do budoucna nějaký další upgrade systému - IT?

Postupem času se ukazuje, že by pro nás bylo pohodlnější zvolit vyšší variantu virtualizéru a sice verzi enterprice oproti stávající standard a to zejména z důvodu snadnějšího a pohodlnějšího přesouvání jednotlivých virtualizovaných serverů mezi jednotlivými hosty. Pro zvýšení dostupnosti by ještě stálo za úvahu dokoupení 3 hostovacího serveru a páru optických switchů.

Další články k tématům - bezpečnost - Egis - infrastruktura - Linux - virtualizace - VMware - vývoj - Petr Czak

Článek ze dne 16. března 2011 - středa

Další články od Infinity a.s.