logo

Revoluce místo evoluce pro revitalizaci stavebnictví

Dne 9.2. 2011 proběhl v Brně 3. ročník odborné konference na téma Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví, stavebních materiálů a technologií. Společnost Infinity a.s. byla jedním z hlavních partnerů a svým odborným příspěvkem v rámci programu přispěl i náš spolupracovník z oddělení implementace MS Dynamics NAV - Jan Havíř.

Cílem konference bylo zejména setkání představitelů stavebních firem, dodavatelů, výrobců stavebních materiálů a technologií, developerů, ekonomů a představitelů vlády. Odvětví stavebnictví v posledních letech zaznamenává vleklou krizi a více než kdy jindy vyžaduje aplikovat efektivní a nové postupy řízení. Na konferenci zaznělo mnoho odborných názorů a zkušeností.

Mezi hlavní tematické okruhy patřila problematika strategie rozvoje dopravy a infrastruktury v ČR do roku 2025, programy podpory bydlení vč. velmi aktuálního a diskutovaného programu Zelená úsporám. Dále byly posluchačům představeny trendy v projektování a architektuře či nové technologie a materiály ve stavebnictví. Za řečnickým pultem se během dne vystřídali odborníci z mnoha společností a institucí. Lze uvést např. Deloitte s.r.o., Metrostav a.s., PSJ a.s., Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., AGC Flat Glass Czech a.s. či Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

S velmi zajímavou přednáškou vystoupil Ing. Miroslav Linhart, senior manager společnosti Deloitte. Pan Linhart nastínil možnosti řešení aktuálních problémů trápící klíčové osoby napříč celým spektrem stavebních společností a souvisejících oborů. Jako jeden z primárních kritických faktorů snižující konkurenceschopnost spatřuje pan Linhart optimální velikost firmy. Společnost, která se dostala do problémů, musí provést účinnou reorganizaci zahrnující nové struktury řízení a uspořádání kapacit zohledňující nižší obrat. Dalšími problémy, se kterými se stavební firmy musí vypořádat, jsou kolísající poptávka, image, výkonnost a konkurenceschopnost. Zejména tři poslední pojmy jsou managementem velmi dobře ovlivnitelné. Stavební firmy podceňují vztah se zákazníky, ve většině případů zde chybí "Customer relationship management" (CRM).

Cenotvorba neodpovídá požadované přidané hodnotě zákazníka, který vyžaduje více než jen fyzické provedení stavební práce. Zavedení systému CRM přinese lepší obchodní přehled o zákaznících a efektivněji zacílené marketingové investice. Naopak pro zákazníky znamená zvýšení přidané hodnoty ve formě dlouhodobých vzájemně přínosných vztahů. Zvýšení výkonnosti firem znemožňuje konzervativnost a neochota vůči změnám v řízení. Velikou příležitostí je investovat do změn týkajících se zejména efektivního systému řízení zakázek, do lidského kapitálu, organizace práce, účinného controllingu a v neposlední řadě do stále opomíjeného IS/ICT řešení. Shrnout celou přednášku lze do jediné věty "Revoluce místo evoluce" tzn. potřebné změny v myšlení a přístupu, oproti zlepšování již stávajících postupů.

Společnost Infinity a.s. vystoupila s praktickou ukázkou integrovaného podnikového řešení ve společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Tato stavební společnost realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Firma v minulosti využívala systémy Navision 2.60, IPOS a DMS. Vzhledem k tomu, že GEMO OLOMOUC s.r.o. v současné době disponuje 450 stálými zaměstnanci a je tvořena 10 samostatnými středisky, byl cílem projektu upgrade systémů a vzájemné propojení do jednotného celku.

Základem se stal MS Dynamics NAV, který koordinuje a synchronizuje veškeré společné informace a zamezuje duplicitám údajů. V systému byly vyvinuty specifické moduly, jakými jsou Pozastávky, Reklamace, Půjčovna strojů a zařízení, Doprava a mechanizace, Plánování a řízení údržby strojů. Hlavními přínosy bylo zpřehlednění smluv s obchodními partnery, jejich plnění a kontrola limitů. Dále optimalizace schvalovacího procesu přijatých dokladů a aktuální informovanost o nákladech a výnosech.

Od implementace systému Dynamics NAV uplynuly 2 roky a společnost každým rokem zvyšuje svoji rentabilitu na úroveň nejlepších firem v oboru. Pan Ing. Antonín Hlavinka, vedoucí úseku controllingu a IT shrnul úspěch implementace takto: "Ukázalo se, že implementace nového Navisionu spolu s integrací stávajících systémů byla výborná volba, která nám dala v této nelehké době náskok před konkurencí. Navíc nám nový systém rozšířil a zefektivnil procesy uvnitř společnosti."

Navazujíc na tuto konferenci připravuje společnost Infinity a.s. spolu se společností Microsoft a Intel odborný seminář s názvem "Podpora stavební výroby", který se koná v 2.3. v Brně a 8.3. v Praze.

I když prognózy pro rok 2011 nejsou pro stavebnictví stále příznivé a oživení se čeká až v letech 2012/2013, mohou společnosti už nyní efektivně bojovat o svoji pozici na trhu. Zejména přijmutím konceptu udržitelného stavění, zahrnující změnu myšlení, inovativní postupy a nástroje. Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům konference a návštěvníkům za hojnou účast a zájem o odborné přednášky.

Těšíme se na další ročníky a doufáme, že konference v roce 2012 přinese výsledky odborníky navržených řešení.

Článek ze dne 22. února 2011 - úterý

Další články od Infinity a.s.