logo

Hledá se místní hrdina Středočeského kraje

Společnost Mediatel vyhlašuje soutěž "Zlaté stránky hledají místního hrdinu", která je určena všem podnikatelům se sídlem firmy ve Středočeském kraji. Soutěž je pořádána ve spolupráci s místními úřady a dalšími partnery.

"Cílem projektu je představit veřejnosti ty podnikatele, kteří svou pílí a houževnatostí přispívají k rozvoji obce či regionu. Věřím, že svými příběhy budou motivovat další podnikatele a pomohou jim nejenom v začátcích překonat nejrůznější problémy," uvedl Luboš Čipera, ředitel pro vnější vztahy, Mediatel, s.r.o. Vítězové soutěže budou odměněni finanční částkou ve výši až 100.000 Kč a získají zdarma inzertní balíček ve Místních infostránkách v hodnotě až 50.000 Kč. Soutěž je určena aktivním podnikatelům, jejichž společnost existuje alespoň jeden rok a kteří za dobu své podnikatelské dráhy museli překonat nějakou těžkou překážku. Dalším předpokladem pro účast v soutěži je, aby se soutěžící byli ochotni o své příběhy a zkušenosti v cestě za úspěchem podělit.

Zájemci se mohou do soutěže přihlásit až do 12.10. 2007. Po uplynutí termínu vybere odborná porota nejlepší příběhy z každé obce s rozšířenou působností, v případě Středočeského kraje se jedná o 23 místních vítězů. Z těch pak budou porotou vybrány tři nejzajímavější příběhy. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci galavečera na konci října. Vítězné příběhy budou otištěny v Místních infostránkách, regionální publikaci společnosti Mediatel.

Podrobná pravidla soutěže a on-line formulář jsou k dispozici na mistnihrdina.cz nebo zlatestranky.cz. Přihlášku je samozřejmě možné zaslat také poštou na adresu Mediatel, spol. s r.o., Thámova 16, Praha 8 s označením soutěž. Pokud víte ve svém okolí o místním hrdinovi, můžete ho do soutěže přihlásit vyplněním referenčního formuláře. Zástupce společnosti jej pak bude kontaktovat.

Článek ze dne 27. srpna 2007 - pondělí

Další články od Mediatel s.r.o.