logo

Progresivní metody Kaspersky Lab pro identifikaci nevyžádané pošty

Kaspersky Lab obdržel v USA patent na novátorské technologie, které klasifikují elektronické textové zprávy za účelem identifikace nevyžádané pošty. Nová technologie využívá na zjišťování nevyžádané pošty klíčová slova a fráze, která jsou pro nevyžádanou poštu typická.

Jedna z nejpopulárnějších a nejefektivnějších metod boje proti nežádoucím e-mailům se zakládá na klasifikaci zpráv podle toho, zda obsahují klíčová slova a fráze, jež jsou pro nevyžádanou poštu typické. Tento přístup lze využít k rychlé konfiguraci systému na blokování nových typů nevyžádané pošty. Zajišťuje také vysokou úspěšnost odhalování při minimálním počtu chybných vyhodnocení.

Nová technologie patentovaná Kaspersky Lab se vychází z výše uváděného systému, který využívá na zjišťování nevyžádané pošty klíčová slova a fráze. Tato nová technologie byla zaregistrována Úřadem Spojených Států pro patenty a ochranné známky 16.11. 2010 pod číslem patentu 7836061.

Patentovaná metoda klasifikuje zprávy na základě hierarchického seznamu kategorií, který je označován jako heslář. Každá kategorie je definována množinou klíčových termínů a určitým počtem šablon. Příchozí zpráva je kategorizována pomocí výpočtu její relativity vůči všem kategoriím klíčových slov uvedených v dané zprávě a poté je porovnáván stupeň podobnosti s každou ze šablon. Pokud zpráva obsahuje určitý počet klíčových slov, nebo je dostatečně podobná některé ze šablon, je zařazena do jedné z kategorií, včetně nevyžádané pošty.

Kategorie zpráv lze vytvořit ručně pomocí klíčových termínů a šablon. Každou kategorii lze rozdělit na podkategorie, aby se docílilo přesnější klasifikace. Aby se dále zlepšilo a zjednodušilo zařazování do kategorií, zprávy lze předběžně zpracovat např. automatickým zjištěním jazyka, odebráním často používaných slov - např. členů a předložek - a odfiltrováním šumu.

"Nevyžádaná pošta je jedna z nejotravnějších a nejprotivnějších IT hrozeb, jakékoliv zhoršení kvality filtrace je každému okamžitě zřejmé. Proto je pro nás podstatné dodržet vysokou kvalitu ochrany našich produktů chránících proti nevyžádané poště a neustále vyvíjet nové technologie," řekl Andrey Nikishin, ředitel výzkumu Cloud & Content Technologies. "Jsme velmi rádi, že další důležitý úspěch společnosti na poli ochrany proti nevyžádané poště obdržel odpovídající uznání ve formě patentu."

Patentové úřady ve Spojených Státech, Rusku, Číně a v Evropě v současné době zkoumají více než sedmdesát žádostí o patentovou ochranu podaných Kaspersky Lab, které pokrývají jedinečné a novátorské technologie na poli informační bezpečnosti.

Nevyžádaná pošta způsobuje jak firmám, tak soukromým uživatelům značné škody. Nežádoucí e-maily často obsahují podvodné nabídky, škodlivé přílohy nebo odkazy na škodlivé webové stránky.

Další články k tématům - bezpečnost - blokování - Cloud - hrozby - ochrana - patent - výzkum - Andrey Nikishin

Článek ze dne 17. ledna 2011 - pondělí

Další články od PCS s.r.o.