logo

Reakce na zprávy o letištních rentgenech

PCS reaguje na informace o letištních personálních rentgenech, které se objevily v tisku.

V českých a slovenských médiích včetně televize se objevilo několik zavádějících zpráv o tom, že na letiště se začínají instalovat skenery pro osobní prohlídky. Tyto zprávy, popisující jak letištní rentgeny svléknou člověka do naha (viz článek v MF Dnes ze dne 14.6. 2008 s názvem Letištní rentgen svléká do naha. Kdy dorazí k nám ? a článek na portálu iDnes z téhož dne s názvem Letiště mají novou zbraň v boji s terorem - rentgen, který svléká do naha), obsahují řadu nepřesných, paniku šířících informací. Po zveřejnění těchto zpráv se rozpoutala diskuse o právu na soukromí na straně jedné a o zajištění bezpečnosti cestujících na straně druhé.

K této problematice se však v médiích často vyjadřují lidé, kteří mají jen povrchní znalosti o používaných technologiích a o způsobech ochrany proti jejich zneužití. Snadno potom vzniká dojem, že tato zařízení jsou velice zneužitelná nebo, že kvůli nim dochází k výrazným zásahům do soukromí, jak se v tisku objevilo.

Společnost PCS spol. s r. o., která je dodavatelem těchto zařízení pro ČR a v SR, chce tato tvrzení uvést na pravou míru a poskytnout objektivní informace o funkcích a možnostech těchto zařízení.

Hlavním důvodem je bezpečnost cestujících

"Zavádění nových rentgenů se děje především ve prospěch cestujících a pro jejich pohodlí. Vzhledem k rozvoji nových typů zbraní a používání nových materiálů pro jejich výrobu, jako jsou sklo, keramika a plastické trhaviny, rostou i rizika, spojená s možností jejich pronesení na palubu letadla. Z tohoto důvodu je použití nových technologií v bezpečnostní kontrole v budoucnu naprosto nevyhnutelné," říká ke zveřejněným informacím Ing. Milan Krása, ředitel divize Rapiscan společnosti PCS.

Již v roce 2002 vydala Evropská komise nařízení, podle kterého musí být před nástupem do letadla provedena kontrola všech cestujících a jejich zavazadel. Toto nařízení je dále upravováno a zpřísňováno podle toho, jak se bezpečnostní rizika mění.

Rentgenové systémy, které odhalí nebezpečné předměty v zavazadlech a průchozí detektory kovů (detekční rámy), jsou dnes na letištích již naprostou samozřejmostí. Pokud má však i po takovéto kontrole bezpečnostní pracovník podezření, přichází na řadu detailní osobní prohlídka, při které je cestující vysvlečen a prohledán, a to doslova, nikoli jen obrazně.

Personální rentgeny

Jednou z možností jak zvýšit bezpečnost leteckého provozu je použití tzv. personálních rentgenů, které zobrazí všechny předměty skryté pod oděvem, bez ohledu na to, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Při kontrole pomocí personálního rentgenu se na monitoru zobrazí silueta kontrolované osoby a s ní i předměty ukryté pod oděvem, avšak je znemožněna jednoznačná identifikace prohlížené osoby.

V této souvislosti jsou obavy o soukromí sice logické, ale při dodržení následujících pravidel naprosto neopodstatněné:

  1. Kontrolu personálním rentgenem provádí osoba stejného pohlaví, jako je kontrolovaná osoba (muž-muž, žena-žena).
  2. Kontrolovaní osoba a bezpečnostní pracovník se nacházejí v oddělených místnostech, nedojde tak k očnímu kontaktu a obraz na monitoru je tudíž naprosto anonymní.
  3. Naskenovaný obraz osoby je na monitoru upraven tak, aby se zvýraznily pouze ukryté předměty a přiřadit takto upravený obraz určité osobě je velmi obtížné.
  4. Ukládání naskenovaných obrazů je zablokováno tak, že každý následující obraz přemaže ten předchozí a operátoři nesmějí mít u sebe žádná záznamová zařízení.

Jedním z nejdůležitějších argumentů však zůstává fakt, že osoba, která je vyzvána k podrobnější prohlídce, jež se běžně na letištích provádí, si může vybrat, zda podstoupí osobní prohlídku, trvající řádově několik minut, nebo se několik desítek vteřin zdrží u personálního rentgenu.

Průzkum provedený na londýnském letišti Heathrow v roce 2004, hovoří jednoznačně ve prospěch personálního rentgenu. Stovky těchto zařízení jsou již nainstalovány na řadě míst po celém světě, a to nejen na letištích, ale i ve věznicích, vojenských objektech a podobně. Jejich zavedení na dalších místech je jen otázkou času.

Další články k tématům - rentgen - personální - letiště - donaha - skenery - osobní - prohlídky - Milan Krása - osoba - bezpečnost - obraz

Článek ze dne 6. listopadu 2008 - čtvrtek

Další články od PCS s.r.o.