logo Pumpedu s.r.o.

Základní metodiky a certifikace projektového řízení

Projektové řízení zahrnuje plánování, organizaci, sledování a řízení aktivit tak, aby projekt dosáhl stanovených cílů včetně rozpočtu, časového plánu a dalších požadavků. PRINCE2, IPMA a PMI jsou tři různé metodiky projektového řízení - všechny mají stejný cíl, kterým je dosažení úspěšného projektu, každá však nabízí unikátní přístup.

Volba výběru vhodné metodiky závisí na potřebách a preferencích vaší organizace. PRINCE2 se zaměřuje na strukturované procesy a kontrolu projektu. IPMA klade důraz na kompetence manažerů a PMI na detailní procesy.

Některé organizace kombinují prvky z různých metodik pro vlastní unikátní přístup k projektovému řízení. Zvažte své potřeby a najděte metodiku, která nejlépe vyhovuje vašemu projektu.

Metodika PRINCE2

Metodika PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) poskytuje detailní a strukturovaný rámec pro řízení projektů. Definuje role a procesy. Klade důraz na kontrolu a dokumentaci projektu.

PRINCE2 nabízí certifikace ve dvou úrovních - základní Foundation a pokročilou Practitioner.

Certifikace PRINCE2 Foundation:

Certifikace PRINCE2 Practitioner:

Metodika IPMA

Metodika IPMA (International Project Management Association) poskytuje různé úrovně certifikací pro projektové manažery. Soustředí se na jejich kompetence. Díky rámcovému přehledu říká, jaké kompetence by měl projektový manažer mít.

IPMA nabízí certifikace na různých úrovních kompetence, které jsou označovány písmeny A, B, C a D, přičemž úroveň A je nejvyšší. Zkouška probíhá v českém jazyce.

IPMA Level A

IPMA Level B

IPMA Level C

IPMA Level D

Metodika PMI

Metodika PMI (Project Management Institute) definuje hlavní referenční rámec PMBOK pro projektové řízení. PMBOK obsahuje procesy a znalosti, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení projektů. Je velmi detailní a systematický.

PMBOK obsahuje několik klíčových prvků:

PMI nabízí řadu certifikací - např. Project Management Professional (PMP) a další, které ověřují dovednosti v oblasti projektového řízení podle PMBOK.

Zkoušky jsou v anglickém jazyce.

Další články k tématům - certifikace - IPMA - metodika - plánování - PMBOK - PMI - PRINCE2 - projektové řízení

Článek Pumpedu s.r.o. ze dne středa 29. listopadu 2023

Další články od Pumpedu s.r.o.