logo pumpedu.cz

Projektové řízení - IT vzdělávací kurzy a školení

Máte na starosti řízení projektu nebo se na jeho řízení spolupodílíte? Naučte se s námi dotahovat projekty do úspěšného konce. Znalost metodiky PRINCE2, IPMA nebo PMI a jejich využití v praxi, vám zaručí úspěšnost projektu a dosažení stanovených cílů.

29.02. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 9800 Kč + 21 % DPH

Toto školení poskytne účastníkům základní povědomí o metodice Six Sigma a připraví je na aktivní účast ve zlepšovacích projektech.

Představíme účastníkům základní principy, nástroje a výhody zavedení koncepce Lean Six Sigma. Během tohoto prakticky zaměřeného kurzu budou účastníci hledat řešení pro svůj reálný byznys case.

15.04. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás seznámí s pokročilými technikami procesní optimalizace pomocí metodik Lean a Six Sigma.

Six Sigma je metodologie zaměřená na zlepšení kvality procesů a snižování variability v produkci a službách, což může firmám pomoci dosáhnout vyšší efektivity a úspor nákladů.
Toto pětidenní školení by mělo poskytnout účastníkům dostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné absolvování certifikace Six Sigma Green Belt a pro aplikaci metodologie Six Sigma ve svém pracovním prostředí.
Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.