logo pumpedu.cz

Projektové řízení - IT vzdělávací kurzy a školení

Máte na starosti řízení projektu nebo se na jeho řízení spolupodílíte? Naučte se s námi dotahovat projekty do úspěšného konce. Znalost metodiky PRINCE2, IPMA nebo PMI a jejich využití v praxi, vám zaručí úspěšnost projektu a dosažení stanovených cílů.

16.09. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz -
  • Komplexní výukový materiál, ve kterém najdete vše, co se zkouší
  • Sadu cvičných příkladových studií a testů (včetně správných řešení)
  • Knihu Projektový management
  • Velký cvičný test na závěr kurzu
- 35900 Kč + 21 % DPH

Připravíme vás na úspěšné složení nové zkoušky IPMA verze 4.1 na stupně A, B, C nebo D.
Garantujeme Váš úspěch u zkoušky!

Kurz je akreditován IPMA Česká republika v úrovni Excellent, což znamená že absolventi kurzu mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušky.
Tímto kurzem prochází od roku 2015 každoročně absolutně nejvíce kandidátů certifikace podle IPMA v ČR!
Lektoři jsou spolutvůrci zkušebních testů, zkoušející certifikačního orgánu IPMA a autoři knihy Projektový management.

20.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 750 Kč + 21 % DPH

Seznámení se základy projektového řízení. Kurz je určen všem, kteří mají zájem o druhy projektové metodiky, bez ohledu na jejich zkušenosti nebo certifikace.

Projekt je rozdělen do několika fází. Každá fáze má vlastními procesy a aktivity. Projekt je řízen pomocí sedmi základních principů, které zahrnují například neustálé přizpůsobování projektu, zajištění právě potřebných zdrojů a důkladné hodnocení rizik. Tato metodika podporuje efektivní a kontrolovaný průběh projektu od začátku až do konce.

Získáte ucelený pohled na principy, procesy a techniky projektového řízení. Budete vědět, jak efektivně řídit projekty v souladu s daným standardem.

30.09. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - Každý účastník kurzu od nás dostane licencovaný pracovní sešit, 250 cvičných testových otázek a přístup do digitální složky kurzu přímo od PMI.

Ke kurzu si můžete u nás objednat také:
  • platbu za zkoušku PMP a roční členství v asociaci PMI. Díky členství v asociaci PMI získáte přístup k elektronické verzi všech standardů vydávaných PMI včetně PM BoK a dalším elektronickým zdrojům pro přípravu ke zkoušce.
  • tištěnou knihu A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM BOK Guide) 
- 45900 Kč + 21 % DPH

Mezinárodní certifikace PMP (Project Management Professional) je jednou z nejnáročnějších certifikací v projektovém řízení. Odměnou za vysokou náročnost zkoušky je prestiž, kterou se mohou těšit držitelé certifikátu PMP ve světě profesionálů projektového řízení.

Během týdne intenzivní přípravy vás seznámíme se vším, co budete muset ke zkoušce vědět. Kromě znalostí jsou pro úspěch u zkoušky důležité také zkušenosti z reálné praxe, které vám pomohou situační otázky odpovědět.

Pro úspěch u zkoušky je třeba si poradit se 180 situačními otázkami během necelých 4 hodin. Poměr otázek z prostředí agilně a prediktivně řízených projektů v testu je cca 50:50. Zároveň je přibližně polovina otázek soustředěných na měkké dovednosti (práce s týmem, komunikace, konflikty atp.) a druhá polovina testuje tvrdé dovednosti (backlogy, WBS, roadmapy, Gantty atp.) Účastí na našem kurzu splníte požadavek pro zkoušku - min. 35 hodin vzdělávání v projektovém řízení.

07.10. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás seznámí s pokročilými technikami procesní optimalizace pomocí metodik Lean a Six Sigma.

Six Sigma je metodologie zaměřená na zlepšení kvality procesů a snižování variability v produkci a službách, což může firmám pomoci dosáhnout vyšší efektivity a úspor nákladů.
Toto pětidenní školení by mělo poskytnout účastníkům dostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné absolvování certifikace Six Sigma Green Belt a pro aplikaci metodologie Six Sigma ve svém pracovním prostředí.
Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.

11.11. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 13000 Kč + 21 % DPH

Toto školení poskytne účastníkům základní povědomí o metodice Six Sigma a připraví je na aktivní účast ve zlepšovacích projektech.

Představíme účastníkům základní principy, nástroje a výhody zavedení koncepce Lean Six Sigma. Během tohoto prakticky zaměřeného kurzu budou účastníci hledat řešení pro svůj reálný byznys case.

06.12. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 750 Kč + 21 % DPH

Seznámení se základy projektového řízení. Kurz je určen všem, kteří mají zájem o druhy projektové metodiky, bez ohledu na jejich zkušenosti nebo certifikace.

Projekt je rozdělen do několika fází. Každá fáze má vlastními procesy a aktivity. Projekt je řízen pomocí sedmi základních principů, které zahrnují například neustálé přizpůsobování projektu, zajištění právě potřebných zdrojů a důkladné hodnocení rizik. Tato metodika podporuje efektivní a kontrolovaný průběh projektu od začátku až do konce.

Získáte ucelený pohled na principy, procesy a techniky projektového řízení. Budete vědět, jak efektivně řídit projekty v souladu s daným standardem.