logo pumpedu.cz

SUSE - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu jako autorizovaný SUSE Training Emerald Partner nabízí školení pro efektivní správu prostředí SUSE Linux Enterprise. Naši certifikovaní instruktoři poskrývají širokou škálu témat, včetně správy systému, virtualizace, vysoké dostupnosti a cloud computingu. Přihlášením se na naše autorizované kurzy SUSE můžete rozšířit své odborné znalosti a maximalizovat potenciál technologií SUSE ve vaší organizaci.

26.06. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1350 Kč + 21 % DPH

This course teaches students to deploy and configure the SUSE Linux Enterprise (SLE) 15 High Availability (HA) product to be ready to deploy workloads.

The course introduces the product features and implementation planning for both on premise and public cloud implementations. A SLE15 HA cluster is deployed and then configured to provide corosync network redundancy. Next the fencing configuration is updated which includes adding a quorum arbitrator system. The cluster configuration is then tested before an additional node is added to the existing cluster. 
This course prepares students for the SCDS in SUSE Linux Enterprise High Availability exam.

01.07. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1600 Kč + 21 % DPH

Course helps prepare students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in Enterprise Linux 15 certification exam.

This course is designed for those who are seeking a fundamental understanding of the SUSE Linux Enterprise Server (SLES) operating system.
Students will be able to configure a SLES 15 server and integrate it into an existing network. They will be able to perform the most important system administration tasks.

01.07. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 990 Kč + 21 % DPH

We will introduce you to current SLES deployment technologies on bare metal systems, in a virtual environment or in public cloud platforms.

Students will learn and perform basic installation using the unified installer along with more advanced deployment using AutoYaST and image-based deployment with images built using the KIWI tool.

29.07. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32200 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SCE in Enterprise Linux 15.

Tento kurz navazuje na kurz SUSE Linux Enterprise Server Administration a učí pokročilé úlohy správy systému na SLES. Absolvující studenti by měli mít dobré pracovní znalosti obecné konfigurace systému a práce s příkazovým řádkem Linuxu. Po absolvování kurzu by student měl být schopen administrovat SLES 15 a umět si poradit s konfigurací specializovaných sítí a úložišť. Měli by také dobře rozumět základnímu Bash skriptování.

05.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1250 Kč + 21 % DPH

This two-day course is designed for system administrators, DevOps, system engineers and others who need an introduction to containers and Kubernetes.

The course begins with an introduction to containers and container orchestration. Students will then learn about and explore Kubernetes, including launching applications, configuring networking, storage and security, and using Helm to deploy applications. The course includes comprehensive presentation content to introduce new concepts and processes and extensive hands-on experience.

05.08. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1650 Kč + 21 % DPH

This course provides students with the knowledge and skills to effectively administer the SUSE Linux Enterprise High Availability 15 product. 

Through this course, students will gain an understanding of the product&&kurz=39;s features and a high-level overview of its components. Configuring, testing, and managing clustered applications and storage will be covered in detail. Participants will gain an understanding of the maintenance modes available for cluster upkeep, followed by an exploration of the process for performing rolling software upgrades of both SLES and HA components. 
This course prepares students for the SCE in SUSE Linux Enterprise 15 High Availability exam.

12.08. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1650 Kč + 21 % DPH

This course helps prepare students for the SCE in Enterprise Linux 15 certification exam.

The course SUSE Linux Enterprise Server Advanced Administration builds upon the SUSE Linux Enterprise Server Administration course and teaches advanced system administration tasks on SLES. Attending students should have a good working knowledge of general system configuration and working with the Linux command line. After attending the course, the student should be capable of administering SLES 15 and be able to deal with specialized networking and storage configuration. They should also have a solid understanding of basic Bash scripting.

26.08. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1700 Kč + 21 % DPH

This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Rancher exam.

This three day course is designed for system administrators responsible for deploying and administering multiple Kubernetes cluster distributions with SUSE Rancher. 
The course begins with an introduction to SUSE Rancher and its architecture. Students will then learn how to access SUSE Rancher’s updated graphical user interface. During the course an existing Kubernetes cluster will be registered and a new RKE cluster will be provisioned with SUSE Rancher and Kubernetes cluster administrative activities will be introduced. The course also covers Kubernetes cluster management and hosted Kubernetes provider’s deployments in the public clouds. 
The course includes presentations about the provisioning and administration capabilities of SUSE Rancher and extensive hands-on experience with lab exercises.

02.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 31250 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen pro systémové administrátory, DevOps, systémové inženýry a další, kteří potřebují úvod do kontejnerů a kubernetes.

Kurz začíná úvodem do kontejnerů a orchestrace kontejnerů. Studenti se poté seznámí a prozkoumají Kubernetes včetně spouštění aplikací, konfigurace sítí, úložiště a zabezpečení. Naučí se používat Helm k nasazování aplikací.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 139 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

04.09. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1350 Kč + 21 % DPH

This three day course focuses on the types of day-to-day administrative tasks that SUSE Manager makes easy to complete and monitor.

Generally, the major topics that are discussed in detail are:

 • Exploring the SUSE Manager (SUMA) Web UI Management Console
 • Implementing Channel Management
 • Delegating Management Authority in SUMA
 • Managing Minions using Salt commands
 • Performing common administrative activities.
This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Manager 4 certification exam. 

09.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz se zaměřuje na typy každodenních administrativních úkolů, které SUSE Managerovi usnadňují dokončení a sledování.

Hlavní diskutovaná témata na kurzu jsou:

 • Prozkoumání konzoly pro správu webového uživatelského rozhraní SUSE Manager (SUMA).
 • Implementace správy kanálů
 • Delegování řídícího orgánu v SUMA
 • Správa minionů pomocí příkazů Salt
 • Provádění běžných administrativních činností.
Tento kurz připravuje studenty na certifikační zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v SUSE Manager 4.

09.09. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 39750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí studenty efektivně spravovat produkt SUSE Linux Enterprise High Availability 15.

Studenti porozumí vlastnostem produktu a získají přehled o jeho součástech na vysoké úrovni.  Bude zde popsána konfigurace, testování a správa klastrovaných aplikací a úložiště. Účastníci porozumí režimům údržby, které jsou k dispozici pro údržbu clusteru, a následně prozkoumají proces provádění průběžných softwarových upgradů komponent SLES i HA.
Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SCE v SUSE Linux Enterprise 15 High Availability.

10.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 24750 Kč + 21 % DPH

Představíme Vám současné technologie nasazení SLES na holých kovových systémech, ve virtuálním prostředí nebo do platforem veřejného cloudu.

Studenti se naučí a provedou základní instalaci pomocí jednotného instalačního programu spolu s pokročilejším nasazením pomocí AutoYaST a nasazením založeným na obrázcích s obrázky vytvořenými pomocí nástroje KIWI.

16.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v SUSE Rancher 2.7, nově 2.8.

Tento třídenní kurz je určen pro systémové administrátory odpovědné za nasazení a správu více distribucí clusteru Kubernetes pomocí SUSE Rancher.
Kurz začíná úvodem do SUSE Rancher a jeho architektury. Studenti se poté naučí, jak získat přístup k aktualizovanému grafickému uživatelskému rozhraní SUSE Rancher. Během kurzu bude zaregistrován stávající cluster Kubernetes a nový cluster RKE bude zřízen se SUSE Rancher a budou představeny administrativní činnosti clusteru Kubernetes. Kurz také pokrývá správu clusteru Kubernetes a hostovaná nasazení poskytovatele Kubernetes ve veřejných cloudech.
Kurz zahrnuje prezentace o možnostech poskytování a správy SUSE Rancher a rozsáhlé praktické zkušenosti s laboratorními cvičeními.
 

09.10. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1350 Kč + 21 % DPH

This course teaches students to deploy and configure the SUSE Linux Enterprise (SLE) 15 High Availability (HA) product to be ready to deploy workloads.

The course introduces the product features and implementation planning for both on premise and public cloud implementations. A SLE15 HA cluster is deployed and then configured to provide corosync network redundancy. Next the fencing configuration is updated which includes adding a quorum arbitrator system. The cluster configuration is then tested before an additional node is added to the existing cluster. 
This course prepares students for the SCDS in SUSE Linux Enterprise High Availability exam.

21.10. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí studenty zavádět a konfigurovat produkt SUSE Linux Enterprise (SLE) 15 High Availability (HA), aby byl připraven k nasazení pracovních zátěží.

Kurz seznamuje s vlastnostmi produktu a plánováním pro implementace na premise i pro veřejný cloud. Cluster SLE15 HA je nasazen a poté nakonfigurován tak, aby poskytoval redundanci sítě corosync. 
Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SCDS v SUSE Linux Enterprise High Availability.

04.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30200 Kč + 21 % DPH

Kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v Enterprise Linux 15.

Tento kurz je určen pro ty, kteří hledají základní pochopení operačního systému SUSE Linux Enterprise Server (SLES).
Studenti budou schopni nakonfigurovat server SLES 15 a integrovat jej do stávající sítě. Budou schopni provádět nejdůležitější úkoly správy systému.

11.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1700 Kč + 21 % DPH

This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Rancher exam.

This three day course is designed for system administrators responsible for deploying and administering multiple Kubernetes cluster distributions with SUSE Rancher. 
The course begins with an introduction to SUSE Rancher and its architecture. Students will then learn how to access SUSE Rancher’s updated graphical user interface. During the course an existing Kubernetes cluster will be registered and a new RKE cluster will be provisioned with SUSE Rancher and Kubernetes cluster administrative activities will be introduced. The course also covers Kubernetes cluster management and hosted Kubernetes provider’s deployments in the public clouds. 
The course includes presentations about the provisioning and administration capabilities of SUSE Rancher and extensive hands-on experience with lab exercises.

14.11. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 990 Kč + 21 % DPH

We will introduce you to current SLES deployment technologies on bare metal systems, in a virtual environment or in public cloud platforms.

Students will learn and perform basic installation using the unified installer along with more advanced deployment using AutoYaST and image-based deployment with images built using the KIWI tool.

18.11. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1650 Kč + 21 % DPH

This course provides students with the knowledge and skills to effectively administer the SUSE Linux Enterprise High Availability 15 product. 

Through this course, students will gain an understanding of the product&&kurz=39;s features and a high-level overview of its components. Configuring, testing, and managing clustered applications and storage will be covered in detail. Participants will gain an understanding of the maintenance modes available for cluster upkeep, followed by an exploration of the process for performing rolling software upgrades of both SLES and HA components. 
This course prepares students for the SCE in SUSE Linux Enterprise 15 High Availability exam.

26.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32200 Kč + 21 % DPH

Tento kurz pomáhá připravit studenty na certifikační zkoušku SCE in Enterprise Linux 15.

Tento kurz navazuje na kurz SUSE Linux Enterprise Server Administration a učí pokročilé úlohy správy systému na SLES. Absolvující studenti by měli mít dobré pracovní znalosti obecné konfigurace systému a práce s příkazovým řádkem Linuxu. Po absolvování kurzu by student měl být schopen administrovat SLES 15 a umět si poradit s konfigurací specializovaných sítí a úložišť. Měli by také dobře rozumět základnímu Bash skriptování.

09.12. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz se zaměřuje na typy každodenních administrativních úkolů, které SUSE Managerovi usnadňují dokončení a sledování.

Hlavní diskutovaná témata na kurzu jsou:

 • Prozkoumání konzoly pro správu webového uživatelského rozhraní SUSE Manager (SUMA).
 • Implementace správy kanálů
 • Delegování řídícího orgánu v SUMA
 • Správa minionů pomocí příkazů Salt
 • Provádění běžných administrativních činností.
Tento kurz připravuje studenty na certifikační zkoušku SUSE Certified Administrator (SCA) v SUSE Manager 4.

10.12. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1650 Kč + 21 % DPH

This course helps prepare students for the SCE in Enterprise Linux 15 certification exam.

The course SUSE Linux Enterprise Server Advanced Administration builds upon the SUSE Linux Enterprise Server Administration course and teaches advanced system administration tasks on SLES. Attending students should have a good working knowledge of general system configuration and working with the Linux command line. After attending the course, the student should be capable of administering SLES 15 and be able to deal with specialized networking and storage configuration. They should also have a solid understanding of basic Bash scripting.

16.12. 2024 (dnů = 4) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1600 Kč + 21 % DPH

Course helps prepare students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in Enterprise Linux 15 certification exam.

This course is designed for those who are seeking a fundamental understanding of the SUSE Linux Enterprise Server (SLES) operating system.
Students will be able to configure a SLES 15 server and integrate it into an existing network. They will be able to perform the most important system administration tasks.

16.12. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 39750 Kč + 21 % DPH

Tento kurz učí studenty efektivně spravovat produkt SUSE Linux Enterprise High Availability 15.

Studenti porozumí vlastnostem produktu a získají přehled o jeho součástech na vysoké úrovni.  Bude zde popsána konfigurace, testování a správa klastrovaných aplikací a úložiště. Účastníci porozumí režimům údržby, které jsou k dispozici pro údržbu clusteru, a následně prozkoumají proces provádění průběžných softwarových upgradů komponent SLES i HA.
Tento kurz připravuje studenty na zkoušku SCE v SUSE Linux Enterprise 15 High Availability.

17.12. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 24750 Kč + 21 % DPH

Představíme Vám současné technologie nasazení SLES na holých kovových systémech, ve virtuálním prostředí nebo do platforem veřejného cloudu.

Studenti se naučí a provedou základní instalaci pomocí jednotného instalačního programu spolu s pokročilejším nasazením pomocí AutoYaST a nasazením založeným na obrázcích s obrázky vytvořenými pomocí nástroje KIWI.

18.12. 2024 (dnů = 3) - online - en - Materials are in electronic form from SUSE. - 1350 Kč + 21 % DPH

This three day course focuses on the types of day-to-day administrative tasks that SUSE Manager makes easy to complete and monitor.

Generally, the major topics that are discussed in detail are:

 • Exploring the SUSE Manager (SUMA) Web UI Management Console
 • Implementing Channel Management
 • Delegating Management Authority in SUMA
 • Managing Minions using Salt commands
 • Performing common administrative activities.
This course prepares students for the SUSE Certified Administrator (SCA) in SUSE Manager 4 certification exam.