logo pumpedu.cz

Umělá inteligence (AI) - IT vzdělávací kurzy a školení

Umělá inteligence (AI) se vyvíjí a expanduje každým dnem v roce. Hlasoví asistenti pohánění umělou inteligencí dramaticky mění celý marketing a zákaznický servis. ChatBot může pracovat v zákaznickém centru, jako finanční poradce nebo pojišťovací agent.

01.03. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Tento 3hodinový kurz navazuje na kurz “Tvoříme hlasového asistenta” a je určen všem, kteří mají “programátorskou duši”. 

Během kurzu se podíváme na architekturu, napojíme asistenta na databázi či propojíme s jinými IT systémy nebo API. Budeme programovat v Javascript, ukážeme si propojení na Firebase, Dialogflow API a Google Cloud Functions.

04.03. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 9990 Kč + 21 % DPH

Jedná se o úvodní kurz pro začátečníky, kteří se strojovým učením nemají žádné zkušenosti a chtějí udělat první kroky k jeho praktickému používání.

Účastníci se dozvědí, co je to strojové učení, jaké typy strojového učení se v praxi nejčastěji používají a jak jednotlivé algoritmy fungují. Nebudeme se zabývat přesným matematickým popisem, ale spíše intuitivním porozuměním, které je nezbytné pro efektivní používání a správnou volbu různých nástrojů a knihoven. Velkou pozornost věnujeme způsobům vyhodnocení natrénovaných modelů, problémům s přeučováním, přípravě dat a praktickým poznatkům, které se ve škole nedozvíte.

Každý účastník si s využitím open source knihoven prakticky vyzkouší naprogramovat jednoduché algoritmy pro klasifikaci, regresi a detekci anomálií.

04.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 9990 Kč + 21 % DPH

Jedná se o úvodní kurz pro začátečníky, kteří se strojovým učením nemají žádné zkušenosti a chtějí udělat první kroky k jeho praktickému používání.

Účastníci se dozvědí, co je to strojové učení, jaké typy strojového učení se v praxi nejčastěji používají a jak jednotlivé algoritmy fungují. Nebudeme se zabývat přesným matematickým popisem, ale spíše intuitivním porozuměním, které je nezbytné pro efektivní používání a správnou volbu různých nástrojů a knihoven. Velkou pozornost věnujeme způsobům vyhodnocení natrénovaných modelů, problémům s přeučováním, přípravě dat a praktickým poznatkům, které se ve škole nedozvíte.

Každý účastník si s využitím open source knihoven prakticky vyzkouší naprogramovat jednoduché algoritmy pro klasifikaci, regresi a detekci anomálií.

04.03. 2024 (dnů = 5) - online - cz - - 21990 Kč + 21 % DPH

Intenzivní pětidenní série všech našich kurzů strojového učení za zvýhodněnou cenu.

Balíček obsahuje:

  • Úvod do strojového učení (2 dny)
  • Zpracování přirozeného jazyka (1 den)
  • Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu (1 den)
  • Časové řady (1 den)

04.03. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - - 21990 Kč + 21 % DPH

Intenzivní pětidenní série všech našich kurzů strojového učení za zvýhodněnou cenu.

Balíček obsahuje:

  • Úvod do strojového učení (2 dny)
  • Zpracování přirozeného jazyka (1 den)
  • Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu (1 den)
  • Časové řady (1 den)

06.03. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 4990 Kč + 21 % DPH

Workshop je pro machine learning začátečníky, kteří si mají chuť prakticky vyzkoušet neuronové sítě pro zpracování obrázků, ale ještě k tomu neměli tu pravou příležitost.

Názornými experimenty spolu poodhalíme, jak a proč takové modely fungují, jaké jsou za jejich fungováním intuice a postupně přes jednoduché příklady dospějeme až k modelům, které se běžně používají v praxi. U těch se zaměříme na možnosti využití jejich vnitřní sémantické reprezentace obrázku a na to, jak co nejefektivněji vizualizovat jejich chování.

06.03. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 4990 Kč + 21 % DPH

Workshop je pro machine learning začátečníky, kteří si mají chuť prakticky vyzkoušet neuronové sítě pro zpracování obrázků, ale ještě k tomu neměli tu pravou příležitost.

Názornými experimenty spolu poodhalíme, jak a proč takové modely fungují, jaké jsou za jejich fungováním intuice a postupně přes jednoduché příklady dospějeme až k modelům, které se běžně používají v praxi. U těch se zaměříme na možnosti využití jejich vnitřní sémantické reprezentace obrázku a na to, jak co nejefektivněji vizualizovat jejich chování.

14.03. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 16000 Kč + 21 % DPH

Naučíme vás tajemství, jak využít sílu umělé inteligence ve Wordu pro rychlé a efektivní úpravy dokumentů, v Excelu pro analytické zázraky, v PowerPointu pro vytváření působivých prezentací a v Outlooku pro zlepšení vaší produktivity. 

Získejte dovednosti a znalosti, které vám umožní vytěžit maximum z těchto aplikací pomocí AI a posuňte vaši práci na zcela novou úroveň!

Kurz je navržen tak, aby studenti získali hlubší vhled do světa umělé inteligence, která se veřejně stala dostupná od jara 2023, avšak svým způsobem pronikla do běžného užívání už dříve, například v běžných pracovních nástrojích jako Word, Excel či Teams. Během kurzu se zaměříme nejen na prezentaci již existujících aplikací AI, které jsou součástí běžného softwaru a mohou být uživateli nepovšimnuty, ale také na synergii mezi těmito aplikacemi a novými možnostmi, které přináší ChatGPT, Bing a Google Bard.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 485 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

21.03. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 16000 Kč + 21 % DPH

Ponořte se do světa nekonečných možností s AI a objevte, jak skvělé věci můžete vytvořit! V průběhu školení si vše prakticky vyzkoušíte.

Objevte sílu umělé inteligence a její schopnost práce s informacemi rychle a efektivně. Během našeho kurzu se naučíte efektivně využívat nástroje jako ChatGPT, Microsoft Bing a Google Bard.

Kurz se zaměřuje na pochopení, jak tuto sílu AI využít naplno. Klíčem je správně vytvořený scénář, který slouží jako základ pro vytváření promptů. Naše školení se neomezí pouze na vytváření promptů, ale klade důraz na schopnost rozpoznat a vytvořit nejefektivnější scénáře pro využití AI. Znalost správného zadávání promptů může být rozhodujícím faktorem mezi průměrným a excelentním výsledkem. Připojte se k nám a naučte se umění komunikace s AI na odborné úrovni.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 485 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

25.03. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Za tři hodiny se naučíte, jak vytvořit vlastního chatBota, který bude s vašimi kolegy komunikovat přes Facebook Messenger nebo web. 

Budeme používat platformu chatFuel. Chatbot po zaškolení může pracovat u vás na zákaznickém centru, jako finanční poradce nebo pojišťovák. Nebo je jako asistent, který řekne vše o vaší vánoční párty. Přijďte si naklikat svého chatBota. Kurz je vhodný i pro neprogramátory. Messenger, WhatsApp, Slack, Skype apod. Výrazně jsou využíváni také v HR odvětví, kde jsou používány pro hledání a nábor zaměstnanců (sourcing, recruiting).

09.04. 2024 (dnů = ) - Brno, , Brno - cz - - 4990 Kč + 21 % DPH

Kurz pro všechny, kteří jsou fascinovaní schopnostmi velkých jazykových modelů a generativní umělé inteligence, a chtějí proniknout do této problematiky hlouběji.

Společně se seznámíme s transformery, základním stavebním moderních jazykových modelů, představíme si nejznámější architektury a ukážeme si, jak se velké jazykové modely dají použít pro různé aplikace. K praktickým cvičením není nutný žádný placený účet třetích stran. Budeme používat open source modely, které jsou při správném způsobu použití stejně dobré jako ty největší komerční modely.

15.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 13000 Kč + 21 % DPH

Tento intenzivní kurz je navržen pro marketingové profesionály, kteří se chtějí seznámit a využít ChatGPT a další AI nástroje ke zvýšení úspěchu svých značek. Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a technik.

Kurz se rozvíjí od stručného úvodu do AI a jeho aplikace v marketingu. Následně se účastníci seznámí s prvními kroky v používání ChatGPT. Poté se zaměří na branding, content marketing a design. Dále jak využít tyto nástroje pro sociální sítě, kampaně, vyhledávání, a e-mail marketing.

V závěru kurzu se účastníci seznámí s dalšími oblastmi, kde lze získané znalosti uplatnit - jako je interní komunikace, zákaznický servis, řízení lidských zdrojů (HR), automatizace procesů, e-shopy a tvorba webových stránek.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 880 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

15.04. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 13000 Kč + 21 % DPH

Tento intenzivní kurz je navržen pro marketingové profesionály, kteří se chtějí seznámit a využít ChatGPT a další AI nástroje ke zvýšení úspěchu svých značek. Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a technik.

Kurz se rozvíjí od stručného úvodu do AI a jeho aplikace v marketingu. Následně se účastníci seznámí s prvními kroky v používání ChatGPT. Poté se zaměří na branding, content marketing a design. Dále jak využít tyto nástroje pro sociální sítě, kampaně, vyhledávání, a e-mail marketing.

V závěru kurzu se účastníci seznámí s dalšími oblastmi, kde lze získané znalosti uplatnit - jako je interní komunikace, zákaznický servis, řízení lidských zdrojů (HR), automatizace procesů, e-shopy a tvorba webových stránek.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 880 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

25.04. 2024 (dnů = ) - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

In three hours, you will learn how to create your own chatBot that will communicate with your colleagues via Facebook Messenger or the web. 

We will use the chatFuel platform. Chatbot after training can work for you at the customer center, as a financial advisor or insurer. Or he&&kurz=39;s like an assistant who tells everything about your Christmas party. Come click on your chatBo. The course is also suitable for non-programmers. Messenger, WhatsApp, Slack, Skype, etc. They are also significantly used in the HR industry, where they are used for finding and recruiting employees (sourcing, recruiting).

30.05. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Hlasoví asistenti pohánění umělou inteligencí dramaticky změní celý marketing a zákaznický servis. Na 3hodinovém kurzu se seznámíte s Alexou od Amazonu, Google Asistentem a Siri. 

Naučíte se navrhovat Voice Conversation Design – přirozenou hlasovou konverzaci. I bez znalosti programování si “naklikáte” funkčního asistenta, který bude komunikovat s lidmi - po chatu, nebo hlasem - přes telefon, slack či Facebook Messenger.

30.05. 2024 (dnů = ) - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

Artificial intelligence-powered voice assistants will dramatically change all marketing and customer service. In the course, you will learn about Alex from Amazon, Google Assist and Siri. 

You will learn to design Voice Conversation Design - natural voice conversation. Even without programming knowledge, you "click" a functional assistant who will communicate with people - after chat or by voice - via phone, slack or Facebook Messenger.

30.05. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 16000 Kč + 21 % DPH

Ponořte se do světa nekonečných možností s AI a objevte, jak skvělé věci můžete vytvořit! V průběhu školení si vše prakticky vyzkoušíte.

Objevte sílu umělé inteligence a její schopnost práce s informacemi rychle a efektivně. Během našeho kurzu se naučíte efektivně využívat nástroje jako ChatGPT, Microsoft Bing a Google Bard.

Kurz se zaměřuje na pochopení, jak tuto sílu AI využít naplno. Klíčem je správně vytvořený scénář, který slouží jako základ pro vytváření promptů. Naše školení se neomezí pouze na vytváření promptů, ale klade důraz na schopnost rozpoznat a vytvořit nejefektivnější scénáře pro využití AI. Znalost správného zadávání promptů může být rozhodujícím faktorem mezi průměrným a excelentním výsledkem. Připojte se k nám a naučte se umění komunikace s AI na odborné úrovni.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 485 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

06.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 16000 Kč + 21 % DPH

Naučíme vás tajemství, jak využít sílu umělé inteligence ve Wordu pro rychlé a efektivní úpravy dokumentů, v Excelu pro analytické zázraky, v PowerPointu pro vytváření působivých prezentací a v Outlooku pro zlepšení vaší produktivity. 

Získejte dovednosti a znalosti, které vám umožní vytěžit maximum z těchto aplikací pomocí AI a posuňte vaši práci na zcela novou úroveň!

Kurz je navržen tak, aby studenti získali hlubší vhled do světa umělé inteligence, která se veřejně stala dostupná od jara 2023, avšak svým způsobem pronikla do běžného užívání už dříve, například v běžných pracovních nástrojích jako Word, Excel či Teams. Během kurzu se zaměříme nejen na prezentaci již existujících aplikací AI, které jsou součástí běžného softwaru a mohou být uživateli nepovšimnuty, ale také na synergii mezi těmito aplikacemi a novými možnostmi, které přináší ChatGPT, Bing a Google Bard.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 485 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

28.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Tento 3hodinový kurz navazuje na kurz “Tvoříme hlasového asistenta” a je určen všem, kteří mají “programátorskou duši”. 

Během kurzu se podíváme na architekturu, napojíme asistenta na databázi či propojíme s jinými IT systémy nebo API. Budeme programovat v Javascript, ukážeme si propojení na Firebase, Dialogflow API a Google Cloud Functions.

28.08. 2024 (dnů = ) - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

This 3-hour course follows on from the "Creating a Voice Assistant" course and is intended for everyone who has a "programming soul".

During the course we will look at the architecture, connect the assistant to the database or connect it with other IT systems or APIs. We will program in Javascript, show the connection to Firebase, Dialogflow API and Google Cloud Functions.

19.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Za tři hodiny se naučíte, jak vytvořit vlastního chatBota, který bude s vašimi kolegy komunikovat přes Facebook Messenger nebo web. 

Budeme používat platformu chatFuel. Chatbot po zaškolení může pracovat u vás na zákaznickém centru, jako finanční poradce nebo pojišťovák. Nebo je jako asistent, který řekne vše o vaší vánoční párty. Přijďte si naklikat svého chatBota. Kurz je vhodný i pro neprogramátory. Messenger, WhatsApp, Slack, Skype apod. Výrazně jsou využíváni také v HR odvětví, kde jsou používány pro hledání a nábor zaměstnanců (sourcing, recruiting).

25.10. 2024 (dnů = ) - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

In three hours, you will learn how to create your own chatBot that will communicate with your colleagues via Facebook Messenger or the web. 

We will use the chatFuel platform. Chatbot after training can work for you at the customer center, as a financial advisor or insurer. Or he&&kurz=39;s like an assistant who tells everything about your Christmas party. Come click on your chatBo. The course is also suitable for non-programmers. Messenger, WhatsApp, Slack, Skype, etc. They are also significantly used in the HR industry, where they are used for finding and recruiting employees (sourcing, recruiting).