logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Word - IT vzdělávací kurzy a školení

Word je textový editor (procesor) společnosti Microsoft, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty, formátovat text, vkládat další objekty, používat různé funkce pro vytváření specifických obsahů.

27.09. 2024 - online - en - - 1990 Kč + 21 % DPH

Editing a document in Word doesn&&kurz=39;t have to be a nightmare. We will guide you through the styles that are the key to easy document editing. 

Defining and setting styles correctly is an overall success in formatting the entire document. When using styles, the hierarchy of the entire document is automatically created and we simply create the content of the entire document with one click.

Numbering tables, graphs is no problem thanks to the fields that ensure the correct numbering of objects. If a table that is larger appears, it is a good idea to change the page orientation to landscape, but only one page. One page rotation is possible thanks to sections

31.10. 2024 - online - cz - - 1990 Kč + 21 % DPH

Je pro Vás formátování dokumentů noční můrou? Provedeme Vás styly, které jsou klíčem k jednoduché editaci dokumentů. 

Správné vydefinování a nastavení stylů je celkový úspěch formátování celého dokumentu. Při používání stylů se automaticky vytváří hierarchie celého dokumentu a na jedno kliknutí jednoduše vytvoříme obsah celého dokumentu.

Číslování tabulek, grafů není žádný problém díky polím, které zajistí správné číslování objektů. Pokud se objeví tabulka, která je větší, je vhodné změnit orientaci stránky na šířku, ale pouze jedné stránky. Otočení jedné stránky je možné díky oddílům.