logo pumpedu.cz

Řízení v IT - Scrum - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu poskytuje kurzy Scrum.org - jedné z největších světových organizací poskytujících vzdělávání a mezinárodně uznávané certifikace Scrumu, které mají neomezenou platnost. Kurzy vedou Professional Scrum instruktoři, kteří přináší do kurzů své bohaté zkušenosti z reálných projektů a agilních transformací.

17.06. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 29000 Kč + 21 % DPH

Úvod do Scrumu zaměřený na porozumění zákaznickým potřebám, produkt, jeho vizi, strategii a maximalizaci hodnoty.

Professional Scrum Product Owner je dvoudenní kurz, který poskytuje základní znalosti potřebné pro velmi praktickou práci se Scrum. Kurz je kombinací výuky a týmových cvičení, kde si studenti vyzkouší, jak rámec Scrum zlepšuje úsilí o vývoj produktů.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

24.06. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Interaktivní a energický kurz pro zkušené Scrum Mastery a agilní kouče. Bez slajdů, bez stolů. Dva dny plné cvičení a inspirace.

Professional Scrum Master Advanced je školení pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti Scrumu. Určeno pro zkušené Scrum Masters, pokročilé praktiky Scrumu a lidi s minimálně roční praxí v této metodě. Skládá se ze dvou celých dnů ve formě workshopu s technikami zrychleného učení a praktických cvičeních na problémech, které účastníci sami zažili v praxi.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

26.06. 2024 (dnů = 2) - online - en - - 29500 Kč + 21 % DPH

Become an exceptional Scrum Master with real-time Scrum activities and simulations.

  • Experiential learning with Case studies, Scrum Activities, Role plays, & Simulations
  • Earn 16 PDUs and 16 SEUs (Live Virtual and Classroom Training available)
  • Enjoy 2-year membership with Scrum Alliance
  • Get trained by globally renowned Certified Scrum Trainers (CSTs)
  • Global Registered Education Ally (REA) of Scrum Alliance

09.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Úvod do Scrumu a jeho principů zaměřený na lidi, týmy a motivaci, který "otřese Vašimi zažitými způsoby" vedení lidí a projektů.

Professional Scrum Master(PSM) je dvoudenní kurz, který pokrývá principy a (empirickou) teorii procesů, jenž jsou základem rámce Scrum a roli Scrum Master v něm. Tento kurz je kombinací teoretické výuky a týmových cvičení. Učí, co je jádrem pohybu Scrum a Agile. Součástí kurzu je také bezplatný pokus o celosvětově uznávanou certifikační zkoušku Professional Scrum Master I (PSM I).

Kurz je veden lektorem Scrum.org, který je akreditován jako Professional Scrum Trainer.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

19.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 27000 Kč + 21 % DPH

Získejte mrštnost společnosti Tesla díky agilnímu managementu a metodě Agile@Tesla.
JoeDX je metoda vytvořená Joe Justicem*, která aplikuje principy a postupy z agilního vývoje softwaru, Scrumu a lean managementu na hardware a vývoj produktů. 

JoeDX klade důraz na rychlou iteraci, multidisciplinární týmy, pružnost a adaptabilitu. Metoda se snaží zkrátit dobu potřebnou k vyvinutí a zavedení nových produktů na trh tím, že rychle prototypuje, testuje a iteruje, zatímco aktivně získává zpětnou vazbu od zákazníků a uživatelů..

V průběhu workshopu budeme využívat metody agilní teamové práce &kurz=MobAI.

*Joe Justice je inovátor, konzultant a řečník, který se specializuje na agilní metodiky a jejich aplikaci mimo softwarový průmysl. Je zakladatelem Team Wikispeed, organizace, která rychle vyvíjela energeticky úsporné automobily s použitím principů z agilního vývoje softwaru a lean managementu. Jeho přístup k rychlému vývoji a inovacím získal uznání po celém světě a Joe Justice se stal odborníkem na implementaci agilních metod v různých průmyslových odvětvích, nejen v automobilovém průmyslu.
 

23.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Úvod do Scrumu zaměřený na porozumění zákaznickým potřebám, produkt, jeho vizi, strategii a maximalizaci hodnoty.

Professional Scrum Product Owner je dvoudenní kurz, který poskytuje základní znalosti potřebné pro velmi praktickou práci se Scrum. Kurz je kombinací výuky a týmových cvičení, kde si studenti vyzkouší, jak rámec Scrum zlepšuje úsilí o vývoj produktů.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

03.10. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15000 Kč + 21 % DPH

Pomozte svému týmu a organizaci lépe řešit problémy a konflikty efektivní facilitací v kontextu Scrumu. Podpořte participativní rozhodování napříč organizací.

Tento kurz je navržený tak, aby pomohl interaktivní formou Scrum praktikům rozvíjet myšlení facilitátora, znalosti facilitačních dovedností a naučit se, kdy a jak vybrat účinné techniky pro různé okolnosti. Silné facilitační dovednosti umožňují lepší řešení problémů, efektivnější akce Scrum a lepší týmové sladění, to vše vede k lepším výsledkům.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

07.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Moderní produktový management. Staňte se vizionářem, experimentátorem, zástupcem zákazníka, influencerem, decision makerem.

Tento dvoudenní kurz se zaměřuje na pomoc zkušeným odborníkům, kteří chtějí rozšířit svou schopnost vytvořit solidní vizi, ověřit své hypotézy a v konečném důsledku přinést větší hodnotu zúčastněným stranám. Kurz jde do hloubky témat zkoumaných v kurzu Professional Scrum Product Owner (PSPO). Kurz PSPO-A je určen pro vlastníky produktů, kteří chtějí rozšířit své znalosti a schopnosti. Kurz je interaktivním zážitkovým workshopem, kde účastníci zkoumají témata prostřednictvím řady cvičení a diskusí.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

14.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32000 Kč + 21 % DPH

Naučte se vést týmy k samo-organizaci a přispět k úspěchu agilní transformace vaší organizace. Pronikněte do základů systems thinking.

Kurz slouží jako úvod do vedení agilní organizace. Primárně se zaměřuje na vedení agilních týmů k samo-organizaci a je tak vhodný pro liniový a střední management. Hodně si z něj odnesou i vyšší manažeři.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

17.10. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 17000 Kč + 21 % DPH

Stanovujte strategické i taktické cíle. Měřte současnou i potenciální zákaznickou hodnotu a vaši organizační agilitu.

Jednodenní úvod do frameworku Evidence-Based Management™, zaměřený na stanovování cílů a měření a zlepšování organizační agility.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

04.11. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Interaktivní a energický kurz pro zkušené Scrum Mastery a agilní kouče. Bez slajdů, bez stolů. Dva dny plné cvičení a inspirace.

Professional Scrum Master Advanced je školení pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti Scrumu. Určeno pro zkušené Scrum Masters, pokročilé praktiky Scrumu a lidi s minimálně roční praxí v této metodě. Skládá se ze dvou celých dnů ve formě workshopu s technikami zrychleného učení a praktických cvičeních na problémech, které účastníci sami zažili v praxi.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

09.12. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Úvod do Scrumu a jeho principů zaměřený na lidi, týmy a motivaci, který "otřese Vašimi zažitými způsoby" vedení lidí a projektů.

Professional Scrum Master(PSM) je dvoudenní kurz, který pokrývá principy a (empirickou) teorii procesů, jenž jsou základem rámce Scrum a roli Scrum Master v něm. Tento kurz je kombinací teoretické výuky a týmových cvičení. Učí, co je jádrem pohybu Scrum a Agile. Součástí kurzu je také bezplatný pokus o celosvětově uznávanou certifikační zkoušku Professional Scrum Master I (PSM I).

Kurz je veden lektorem Scrum.org, který je akreditován jako Professional Scrum Trainer.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.

16.12. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27000 Kč + 21 % DPH

Úvod do Scrumu zaměřený na porozumění zákaznickým potřebám, produkt, jeho vizi, strategii a maximalizaci hodnoty.

Professional Scrum Product Owner je dvoudenní kurz, který poskytuje základní znalosti potřebné pro velmi praktickou práci se Scrum. Kurz je kombinací výuky a týmových cvičení, kde si studenti vyzkouší, jak rámec Scrum zlepšuje úsilí o vývoj produktů.

Tento kurz Vám přinášíme ve spolupráci se ScrumDōjō.