logo pumpedu.cz

Řízení v IT - COBIT - IT vzdělávací kurzy a školení

COBIT je framework vytvořený mezinárodní asociací ISACA pro správu a řízení informatiky (IT Governance). Jedná se o soubor praktik, které by měly umožnit dosažení strategických cílů organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik.

20.06. 2024 (dnů = 2) - online - en - The materials are in electronic form. - 22400 Kč + 21 % DPH

COBIT is a framework for the enterprise governance and management of information and technology (I&T) that supports enterprise goal achievement. 

This Foundation Course is intended for current COBIT 5 Foundation Certificate holders as well as those new to COBIT who are interested in achieving the latest foundation certificate. This course will highlight the concepts, models and key definitions of the COBIT framework and help prepare learners to take the COBIT 2019 Foundation Exam.

COBIT is registered trade mark of ISACA and IT Governance Institute.
The exam is part of the course.

01.08. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 22400 Kč + 21 % DPH

COBIT je rámec pro podnikové řízení a správu informací a technologií (I&T), který podporuje dosažení podnikových cílů. 

Tento kurz je určen pro držitele certifikátu COBIT 5 Foundation i pro ty, kteří jsou v oblasti COBIT noví a mají zájem o získání nejnovějšího certifikátu Foundation. Tento kurz zvýrazní pojmy, modely a klíčové definice rámce COBIT a pomůže připravit studenty na složení zkoušky COBIT 2019 Foundation.

COBIT je registrovaná ochranná známka ISACA a IT Governance Institute.
Certifikační zkouška je součástí kurzu.

03.10. 2024 (dnů = 2) - online - en - The materials are in electronic form. - 22400 Kč + 21 % DPH

COBIT is a framework for the enterprise governance and management of information and technology (I&T) that supports enterprise goal achievement. 

This Foundation Course is intended for current COBIT 5 Foundation Certificate holders as well as those new to COBIT who are interested in achieving the latest foundation certificate. This course will highlight the concepts, models and key definitions of the COBIT framework and help prepare learners to take the COBIT 2019 Foundation Exam.

COBIT is registered trade mark of ISACA and IT Governance Institute.
The exam is part of the course.