logo pumpedu.cz

Open source - Linux - IT vzdělávací kurzy a školení

Linux je nejznámější a nejpoužívanější otevřený operační systém. Jedná se o volně šiřitelný software, který je možné dál upravovat a kopírovat. Tím se liší od systémů Microsoft Windows nebo Mac OS X.

18.03. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33900 Kč + 21 % DPH

Získáte detailní vhled a schopnost spravovat linuxové systémy a budete moci plynule přejít ze správy unixu ke správě linuxu.

 • Využíváme příkazový řádek
 • Struktura linuxových filesystémů
 • Spravujeme uživatele a skupiny
 • Nastavujeme oprávnění na soubory
 • Spravujeme SELinux
 • Spravujeme software
 • Pracujeme se souborovými systémy
 • Řídíme boot systému
 • Nastavujeme síť
 • Pracujeme s logy
 • Plánujeme časované spouštění úloh
 • Používáme NFS
 • Zabezpečujeme systém na síťové úrovni
 • Ladíme výkon systému

08.04. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 33900 Kč + 21 % DPH

You will gain detailed insight and the ability to manage Linux systems, and you will be able to move smoothly from Unix administration to Linux administration.

 • Using the command line
 • Structure of Linux filesystems
 • Managing users and groups
 • Setting permissions on files
 • Managing SELinux
 • Managing a software
 • Working with file systems
 • Controlling the boot system
 • Setting up a network
 • Working with logs
 • Planning the timed execution of tasks
 • Using NFS
 • Securing the system at the network level
 • Tunning a system performance

08.04. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will gain experience in configuring commonly used services over Linux systems in combination with using Ansible as a central configuration tool.

22.04. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn more about advanced areas of Linux systems management, including security and installation options.

 • Writing shell scripts
 • Planning the timed execution of tasks
 • Setting advanced file permissions
 • Managing SELinux
 • Managing disks and partitions
 • Using LVM
 • Using NFS
 • Controlling the boot system
 • Secure the system at the network level
 • Tune system performance
 • Installing linux

29.04. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se pokročilejším oblastem správy linuxových systémů vč. zabezpečení a také možnosti instalace.

 • Píšeme shellové skripty
 • Plánujeme časované spouštění úloh
 • Nastavujeme pokročilá souborová oprávnění
 • Spravujeme SELinux
 • Spravujeme disky a oddíly
 • Využíváme LVM
 • Používáme NFS
 • Řídíme boot systém
 • Zabezpečujeme systém na síťové úrovni
 • Ladíme výkon systému
 • Instalujeme Linux

06.05. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn all basics needed for working in a Linux environment. You will be able to use tools to monitor and diagnose common events and understand the configurations of the basic system services.

This Linux course is designed to introduce participants to the Linux operating system. Students will learn how to work with files, manage users and groups, set file permissions, control running processes, manage system services, work with logs, configure networks, transfer files over the network, manage software, and work with file systems.

16.05. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Účastníci obdrží školící materiály v českém jazyce.  - 11000 Kč + 21 % DPH

Kurz Základy linuxu Vás provede linuxovým světem. Vysvětlíme Vám k čemu a jak se linux používá, jak s ním žačít.  

Cílem tohoto školení je ukázat Vám svět opensource a jeho možnosti. Nadchnout Vás pro linux a jeho výhody. Linux je nejznámější a nejpoužívanější otevřený operační systém. Jedná se o volně šiřitelný software, který je možné dál upravovat a kopírovat. Tím se liší od systémů Microsoft Windows nebo Mac OS X.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 396 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

20.05. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se všem základním dovednostem pro práci v linuxovém prostředí. Naučíte se používat nástroje ke sledování a diagnostice. Pochopíte konfiguraci základních systémových služeb.

Tento kurz Linuxu je navržen tak, aby účastníky seznámil s operačním systémem Linux. Studenti se naučí pracovat se soubory, spravovat uživatele a skupiny, nastavovat oprávnění k souborům, kontrolovat běžící procesy, spravovat systémové služby, pracovat s logy, konfigurovat sítě, přenášet soubory po síti, spravovat software a pracovat se souborovými systémy.

01.07. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33900 Kč + 21 % DPH

Získáte detailní vhled a schopnost spravovat linuxové systémy a budete moci plynule přejít ze správy unixu ke správě linuxu.

 • Využíváme příkazový řádek
 • Struktura linuxových filesystémů
 • Spravujeme uživatele a skupiny
 • Nastavujeme oprávnění na soubory
 • Spravujeme SELinux
 • Spravujeme software
 • Pracujeme se souborovými systémy
 • Řídíme boot systému
 • Nastavujeme síť
 • Pracujeme s logy
 • Plánujeme časované spouštění úloh
 • Používáme NFS
 • Zabezpečujeme systém na síťové úrovni
 • Ladíme výkon systému

08.07. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Získáte praxi v konfiguraci běžně používaných služeb nad linuxovými systémy v kombinaci s použitím Ansible jako centrálního konfiguračního nástroje.

22.07. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se pokročilejším oblastem správy linuxových systémů vč. zabezpečení a také možnosti instalace.

 • Píšeme shellové skripty
 • Plánujeme časované spouštění úloh
 • Nastavujeme pokročilá souborová oprávnění
 • Spravujeme SELinux
 • Spravujeme disky a oddíly
 • Využíváme LVM
 • Používáme NFS
 • Řídíme boot systém
 • Zabezpečujeme systém na síťové úrovni
 • Ladíme výkon systému
 • Instalujeme Linux

22.07. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 33900 Kč + 21 % DPH

You will gain detailed insight and the ability to manage Linux systems, and you will be able to move smoothly from Unix administration to Linux administration.

 • Using the command line
 • Structure of Linux filesystems
 • Managing users and groups
 • Setting permissions on files
 • Managing SELinux
 • Managing a software
 • Working with file systems
 • Controlling the boot system
 • Setting up a network
 • Working with logs
 • Planning the timed execution of tasks
 • Using NFS
 • Securing the system at the network level
 • Tunning a system performance

29.07. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn more about advanced areas of Linux systems management, including security and installation options.

 • Writing shell scripts
 • Planning the timed execution of tasks
 • Setting advanced file permissions
 • Managing SELinux
 • Managing disks and partitions
 • Using LVM
 • Using NFS
 • Controlling the boot system
 • Secure the system at the network level
 • Tune system performance
 • Installing linux

12.08. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se všem základním dovednostem pro práci v linuxovém prostředí. Naučíte se používat nástroje ke sledování a diagnostice. Pochopíte konfiguraci základních systémových služeb.

Tento kurz Linuxu je navržen tak, aby účastníky seznámil s operačním systémem Linux. Studenti se naučí pracovat se soubory, spravovat uživatele a skupiny, nastavovat oprávnění k souborům, kontrolovat běžící procesy, spravovat systémové služby, pracovat s logy, konfigurovat sítě, přenášet soubory po síti, spravovat software a pracovat se souborovými systémy.

12.08. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn all basics needed for working in a Linux environment. You will be able to use tools to monitor and diagnose common events and understand the configurations of the basic system services.

This Linux course is designed to introduce participants to the Linux operating system. Students will learn how to work with files, manage users and groups, set file permissions, control running processes, manage system services, work with logs, configure networks, transfer files over the network, manage software, and work with file systems.

02.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will gain experience in configuring commonly used services over Linux systems in combination with using Ansible as a central configuration tool.

14.10. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 33900 Kč + 21 % DPH

Získáte detailní vhled a schopnost spravovat linuxové systémy a budete moci plynule přejít ze správy unixu ke správě linuxu.

 • Využíváme příkazový řádek
 • Struktura linuxových filesystémů
 • Spravujeme uživatele a skupiny
 • Nastavujeme oprávnění na soubory
 • Spravujeme SELinux
 • Spravujeme software
 • Pracujeme se souborovými systémy
 • Řídíme boot systému
 • Nastavujeme síť
 • Pracujeme s logy
 • Plánujeme časované spouštění úloh
 • Používáme NFS
 • Zabezpečujeme systém na síťové úrovni
 • Ladíme výkon systému

17.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Účastníci obdrží školící materiály v českém jazyce.  - 11000 Kč + 21 % DPH

Kurz Základy linuxu Vás provede linuxovým světem. Vysvětlíme Vám k čemu a jak se linux používá, jak s ním žačít.  

Cílem tohoto školení je ukázat Vám svět opensource a jeho možnosti. Nadchnout Vás pro linux a jeho výhody. Linux je nejznámější a nejpoužívanější otevřený operační systém. Jedná se o volně šiřitelný software, který je možné dál upravovat a kopírovat. Tím se liší od systémů Microsoft Windows nebo Mac OS X.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 396 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

04.11. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn more about advanced areas of Linux systems management, including security and installation options.

 • Writing shell scripts
 • Planning the timed execution of tasks
 • Setting advanced file permissions
 • Managing SELinux
 • Managing disks and partitions
 • Using LVM
 • Using NFS
 • Controlling the boot system
 • Secure the system at the network level
 • Tune system performance
 • Installing linux

04.11. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 33900 Kč + 21 % DPH

You will gain detailed insight and the ability to manage Linux systems, and you will be able to move smoothly from Unix administration to Linux administration.

 • Using the command line
 • Structure of Linux filesystems
 • Managing users and groups
 • Setting permissions on files
 • Managing SELinux
 • Managing a software
 • Working with file systems
 • Controlling the boot system
 • Setting up a network
 • Working with logs
 • Planning the timed execution of tasks
 • Using NFS
 • Securing the system at the network level
 • Tunning a system performance

18.11. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn all basics needed for working in a Linux environment. You will be able to use tools to monitor and diagnose common events and understand the configurations of the basic system services.

This Linux course is designed to introduce participants to the Linux operating system. Students will learn how to work with files, manage users and groups, set file permissions, control running processes, manage system services, work with logs, configure networks, transfer files over the network, manage software, and work with file systems.

12.12. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Účastníci obdrží školící materiály v českém jazyce.  - 11000 Kč + 21 % DPH

Kurz Základy linuxu Vás provede linuxovým světem. Vysvětlíme Vám k čemu a jak se linux používá, jak s ním žačít.  

Cílem tohoto školení je ukázat Vám svět opensource a jeho možnosti. Nadchnout Vás pro linux a jeho výhody. Linux je nejznámější a nejpoužívanější otevřený operační systém. Jedná se o volně šiřitelný software, který je možné dál upravovat a kopírovat. Tím se liší od systémů Microsoft Windows nebo Mac OS X.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 396 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.