logo pumpedu.cz

Microsoft - Power Platform - IT vzdělávací kurzy a školení

Power Platform umožňuje tvorbu samostatných aplikací nebo aplikací v prostředí Microsoft 365, Azure a Dynamics 365. Naučte se s použitím Microsoft Power Platform spolupracovat, abyste byli pomocí analýzy dat, sestavování aplikací, automatizace procesů a vytvářením virtuálních agentů efektivně připravení na problémy.

08.07. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 32000 Kč + 21 % DPH

This course will teach you to use Power Platform solutions to simplify, automate, and empower business processes for organizations in the role of a Functional Consultant. 

A Power Platform Functional Consultant is responsible for performing discovery, capturing requirements, engaging subject matter experts and stakeholders, translating requirements, and configuring Power Platform solutions and apps. This course covers Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, and Power BI concepts to teach students how to build an integrated solution for an organization based on business requirements.

10.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 17000 Kč + 21 % DPH

Power Automate je cloudová služba, která firemním uživatelům umožňuje a usnadňuje vytváření pracovních postupů, které v rámci aplikací a služeb automatizují časově náročné (zpravidla obchodní) úkoly a procesy.

12.08. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás naučí používat řešení Power Platform ke zjednodušení, automatizaci a posílení obchodních procesů pro organizace v roli Functional Consultant. 

Functional Consultant Power Platform je odpovědný za provádění zjišťování, zachycování požadavků, zapojení odborníků a zainteresovaných subjektů, překládání požadavků a konfiguraci řešení a aplikací Power Platform. Tento kurz zahrnuje Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents a Power BI koncepty, které studenty naučí, jak vytvořit integrované řešení pro organizaci na základě obchodních požadavků.

26.08. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 7400 Kč + 21 % DPH

Naučte se obchodní hodnotu a možnosti produktu Power Platform. Vytvářejte jednoduché Power Apps, připojte data pomocí Common Data Service, vytvořte Power BI dashboard, automatizujte proces pomocí Power Automate a postavte chatbota pomocí Power Virtual Agents

26.08. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 7400 Kč + 21 % DPH

Learn the business value and product capabilities of Power Platform. Create simple Power Apps, connect data with Common Data Service, build a Power BI Dashboard, automate a process with Power Automate, and build a chatbot with Power Virtual Agents

02.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás naučí, jak vytvářet aplikace pomocí technik s nízkým kódem ke zjednodušení, automatizaci a transformaci obchodních úkolů a procesů pomocí Microsoft Power Platform.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 336 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

30.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 17000 Kč + 21 % DPH

Co jsou Power Apps? Co je to Model Driven aplikace?
Úvod do Power Platform, který je nezbytný pro pochopení základních funkcí. Seznámení s využitím kódu při tvorbě Power Apps. Z čeho se skládá Model Driven aplikace a v jakých případech ji využijete. Základní teorie.

07.10. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 35900 Kč + 21 % DPH

Microsoft Power Platform pomáhá organizacím optimalizovat jejich operace zjednodušením, automatizací a transformací obchodních úkolů a procesů. V tomto kurzu se studenti naučí, jak vytvářet Power Apps, Automate Flows a rozšiřovat platformu tak, aby splňovala obchodní požadavky a řešila složité obchodní problémy.

21.10. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 35900 Kč + 21 % DPH

The Microsoft Power Platform helps organizations optimize their operations by simplifying, automating and transforming business tasks and processes. In this course, students will learn how to build Power Apps, Automate Flows and extend the platform to complete business requirements and solve complex business problems.

25.11. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 17000 Kč + 21 % DPH

Co jsou Power Apps? Co je to Canvas aplikace?
Úvod do Power Platform, který je nezbytný pro pochopení základních funkcí. Seznámení s využitím kódu při tvorbě Power Apps. Z čeho se skládá Canvas aplikace, v jakých případech ji využijete a jaké jsou základní stavební prvky.

02.12. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás naučí, jak vytvářet aplikace pomocí technik s nízkým kódem ke zjednodušení, automatizaci a transformaci obchodních úkolů a procesů pomocí Microsoft Power Platform.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 336 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.