logo pumpedu.cz

Vývoj - Testování - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu nabízí kurzy, ve kterých se seznámíte s definicemi pojmů pro testování, metodikami vývoje softwaru, informacmi k analýze a exekuci, které jsou neoddělitelnou součástí testování.

14.03. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 7500 Kč + 21 % DPH

Naučte se vytvářet efektivní a stabilní automatizované testy s nástrojem Appium.

Získáte komplexní dovednosti pro automatizaci mobilního testování. Ovládnete tvorbu automatizovaných testů pro Android emulátory a reálná zařízení s praktickými dovednostmi a efektivními postupy. Naučíte se používat JavaScript pro automatizaci mobilních aplikací s využitím Appium a WebDriver, vhodné i pro ty, kteří znají jiný programovací jazyk. Zlepšíte strategie pro efektivní používání lokátorů v rámci Appium, usnadníte vyhledávání a práci s lokátory. Překročíte rámec praktických dovedností, získáte hlubší porozumění teoretických základů mobilního testování a objevíte klíčové koncepty pro úspěšné testování mobilních aplikací.

16.05. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 13750 Kč + 21 % DPH

Naučte se vytvářet efektivní a stabilní automatizované testy s nástrojem Selenium WebDriver.
Funguje front-end automatizace testů? Při správném navržení a implementaci určitě ano - a dobře. V tomto kurzu se naučíte, jak na to.

V tomto 2 denním kurzu budeme používat nástroj Selenium WebDriver – známé a spolehlivé řešení s otevřeným zdrojovým kódem pro automatizované testy. Kromě strukturování konceptů se také naučíte pracovat s rozhraním WebDriver API a osvojíte si osvědčené postupy. Zároveň si řekneme, jak zkombinovat WebDriver s frameworkem JUnit pro spuštění našich testů.

29.05. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Kurz má formu self-study lekcí a možnost samostudia v tempu, které si sami zvolíte. 
Přístup je neomezený. - 7500 Kč + 21 % DPH

Seznamte se s moderní automatizační knihovnou prohlížečů Playwright a jejím nativním test runnerem Playwright Test.

Co je potřeba mít před zahájením kurzu?

  • Možnost spustit konzoli (příkazovou řádku, nebo PowerShell) na úrovni administrátora
  • Nainstalován Git
  • Nainstalován Node.js LTS
  • Nainstalován VSCode
  • Nainstalován Chrome
Veškeré instalace provádějte v defaultním nastavení, u Node.js dbejte na to, aby byla zaškrtnuta volba „add Node.js to PATH“.