logo pumpedu.cz

Google Workspace - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu nabízí kurzy Google Workspace, které Vám pomůžou zvládnout víc práce díky nástrojům na podporu spolupráce a produktivity, které si oblíbily miliardy uživatelů. V nabídce najdete také kurz vhodný pro pedagogy škol.

10.07. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Naučíte se používat Google Classroom - virtuální učebnu od Googlu. Rychle a snadno v ní vytvoříte vlastní kurzy. Google Classroom poskytne prostor pro vzájemnou komunikaci, zadávání úkolů, testů a následné vyhodnocování. Google Classroom je zdarma pro všechny uživatele, kteří vlastní účet na Gmailu. 

11.07. 2024 - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

You will learn to use Google Classroom - a virtual classroom from Google. Create your own courses quickly and easily. Google Classroom will provide a space for communication, assignment, testing and evaluation. Google Classroom is free for all Gmail users.

26.07. 2024 - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

You will learn how to work with online tools, you will know the difference between Google Workspace and Microsoft Office 365. 

You will try Google Drive, Spreadsheets, Documents, Gmail and Calendar on practical examples. And as a bonus, we take a look at Video Conferencing and online webinars.

15.08. 2024 - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

Everything for your telework, whether you are at home, in a cottage or in the office. We&&kurz=39;ll focus on the main Google Workspace tools for everyday work. You will learn to use the "unlimited" possibilities of Google Drive, work with Documents, Spreadsheets, Forms.

  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Spreadsheets
  • Google Forms

04.10. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Naučíte se pracovat s online nástroji, poznáte rozdíl mezi Google Workspace a Microsoft Office 365. 

Na praktických příkladech si vyzkoušíte Google Disk, Tabulky, Dokumenty, Gmail a Kalendář. A jako bonus se podíváme na Videokonference a online webináře.

14.10. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Vše pro vaši práci na dálku, ať už jste doma, na chalupě nebo v kanceláři. Zaměříme se na hlavní nástroje Google Workspace pro každodenní práci. Naučíte se využívat “neomezené” možnosti Google Disku, pracovat s Dokumenty, Tabulkami, Formuláři.

15.11. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Naučíte se vytvářet interaktivní prezentace a pěkné responzivní webové stránky během pár minut a na vlastní doméně. 

Zjistíte, jak mohou být Prezentace snadno upravitelné a vysoce profesionální. Pomocí několika kliknutí si postavíte pěkný web a ukážeme si základy práce s Tabulkami a Formuláři.

18.11. 2024 - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

You will learn to create interactive presentations and nice responsive websites in minutes and on your own domain. 

Find out how Presentations can be easily customized and highly professional. With a few clicks you will build a nice website and show you the basics of working with Tables and Forms.

05.12. 2024 - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

You will learn to use Google Classroom - a virtual classroom from Google. Create your own courses quickly and easily. Google Classroom will provide a space for communication, assignment, testing and evaluation. Google Classroom is free for all Gmail users.

06.12. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Naučíte se používat Google Classroom - virtuální učebnu od Googlu. Rychle a snadno v ní vytvoříte vlastní kurzy. Google Classroom poskytne prostor pro vzájemnou komunikaci, zadávání úkolů, testů a následné vyhodnocování. Google Classroom je zdarma pro všechny uživatele, kteří vlastní účet na Gmailu.