logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Visio - IT vzdělávací kurzy a školení

Visio je inovativní řešení pro vizualizaci datově propojených obchodních procesů s využitím řady integrovaných funkcí. Vytváření diagramů je jednoduché díky intuitivnímu ovládání a možnosti uprav. Diagramy Visia lze vytvářet, zobrazovat a upravovat z Microsoft Teams.

15.08. 2024 - online - en - - 3000 Kč + 21 % DPH

Do you finally want to feel that you have Visio under control and not Visio you? Do you need to be confident in drawing objects? Do you want to be able to create swatches so that your drawings are unified? Do you need to draw processes or the organizational structure of your company?

In this course, we will teach you tips and tricks, using different keys, ways to use objects, types of connectors, quick graphical adjustments, as well as advanced settings. We will teach you how to let Visio draw the diagram itself, how to use database information to let the program automatically change the data you want to display in the drawing, and how to use data symbols to persuade it to format it conditionally.

02.09. 2024 - online - cz - - 3000 Kč + 21 % DPH

Chcete mít konečně pocit, že máte Visio pod kontrolou a nikoliv Visio Vás? Potřebujete dostat jistotu do kreslení objektů? Chcete umět vytvořit vzorníky, aby byly Vaše výkresy unifikované? Potřebujete kreslit procesy, nebo strukturu Vaší společnosti?

Na tomto kurzu Vás naučíme tipy a triky, použití různých kláves, způsoby použití objektů, typy spojnic, rychlé grafické úpravy, ale i pokročilá nastavení. Naučíme Vás, jak nechat Visio, ať si nakreslí diagram samo, jak pomocí databázových informací nechat program, aby automaticky měnil údaje, které chcete ve výkresu zobrazit, a jak ho pomocí datových symbolů přesvědčit, aby ho i podmíněně zformátoval.