logo pumpedu.cz

CompTIA - IT vzdělávací kurzy a školení

Computing Technology Industry Association (CompTIA) je neziskové obchodní sdružení, které vydává profesionální certifikace pro odvětví informačních technologií. Je považováno za jedno z nejlepších obchodních asociací IT průmyslu. Pumpedu je CompTIA Authorized Partner - poskytujeme přípravná školení na certifikační zkoušky CompTIA A+, Network+, Linux+, Security+ a mnohé další.

24.06. 2024 (dnů = 3) - online - en - The Official CompTIA IT Fundamentals (ITF+) Student Guide - 21000 Kč + 21 % DPH

CompTIA IT Fundamentals (ITF+) is an introduction to basic IT knowledge and skills that helps students decide if a career in IT is right for them. It also helps organizations prepare non-technical teams for digital transformation. Official course CompTIA offers everything you need to get you ready for your IT Fundamentals certification exam.
You can choose between 3-days course with instructor or a year access to e-Learning.
 

The Official CompTIA IT Fundamentals (ITF+) will provide students with the fundamental IT skills and concepts required to identify and explain the basics of computing, IT infrastructure, software development, and database use. In addition, students will acquire the essential skills and information they need to set up, configure, maintain, troubleshoot, and perform preventative maintenance of the
hardware and software components of a basic personal computer workstation and basic wireless devices. Students will also learn to implement basic security measures and implement basic computer and user support practices.

19.08. 2024 (dnů = 5) - online - en - The Official CompTIA Network+ Student Guide - 25000 Kč + 21 % DPH

CompTIA Network+ helps develop a career in IT infrastructure by covering troubleshooting, configuring, and managing networks. 
You can choose between 5-days course with instructor or a year access to e-Learning.

This certification validates the hands-on skills needed to work with both wired and wireless networks; also included are emerging technologies such as unified communications, mobile, cloud, and virtualization technologies. This powerful credential will help take your IT career to the next level.

02.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - The Official CompTIA Linux+ Student Guide - 25000 Kč + 21 % DPH

This course cover the skills needed to successfully configure, manage, and troubleshoot Linux systems.
You can choose between 5-days course with instructor or a year access to e-Learning.

09.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - Oficiální CompTIA IT Fundamentals (ITF+) Student Guide - 21000 Kč + 21 % DPH

CompTIA IT Fundamentals (ITF+) je úvod do základních znalostí a dovedností v oblasti IT, který studentům pomáhá rozhodnout, zda je pro ně kariéra v IT správná. Pomáhá také organizacím připravovat netechnické týmy na digitální transformaci. Oficiální kurz CompTIA nabízí vše, co potřebujete, abyste byli připraveni na certifikační zkoušku IT Fundamentals.
Vybrat si můžete ze 3-denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

Oficiální CompTIA IT Fundamentals (ITF+) poskytne studentům základní IT dovednosti a koncepty potřebné k identifikaci a vysvětlení základů výpočetní techniky, IT infrastruktury, vývoje softwaru a použití databáze. Kromě toho studenti získají základní dovednosti a informace, které potřebují k nastavení, konfiguraci, údržbě, odstraňování problémů a preventivní údržbě hardwarových a softwarových komponent základní pracovní stanice osobního počítače a základních bezdrátových zařízení. Studenti se také naučí implementovat základní bezpečnostní opatření a implementovat základní postupy podpory počítačů a uživatelů. 

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 287 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

09.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - The Official CompTIA Project+ Student Guide - 28000 Kč + 21 % DPH

This course covers the basic concepts to successfully manage small- to medium-sized projects.
Course CompTIA offers everything you need to get you ready for your Project+ certification exam.

30.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - The Official CompTIA A+ Student Guide - 24000 Kč + 21 % DPH

CompTIA A+ is the industry standard for establishing a career in IT.
You can choose between 5-days course with instructor or a year access to e-Learning.

CompTIA offers everything you need to get you ready for your A+ certification exam. During this course you will install, configure, optimize, troubleshoot, repair, upgrade, and perform preventive maintenance.
The Official CompTIA A+ Guides have been developed by CompTIA with input from instructors across the world. Rigorously evaluated by third-party subject matter experts to validate adequate coverage of both the Core 1 and Core 2 exam objectives in an integrated approach, the Official CompTIA A+ Core 1 & Core 2 Instructor and Student Guides teach the essential skills and information needed to troubleshoot, problem solve and help learners understand issues ranging from networking and operating systems, to mobile devices and security, preparing candidates to take the CompTIA A+ Core 1 and Core 2 Exam.

30.09. 2024 (dnů = 5) - online - cz - Oficiální CompTIA A+ Student Guide - 24000 Kč + 21 % DPH

CompTIA A + je základní certifikace pro nastartování kariéry v IT.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

CompTIA nabízí vše, co potřebujete, abyste byli připraveni na certifikační zkoušku A +.

Certifikace CompTIA A+ je určená pro IT profesionály, kteří se specializují na správu a údržbu počítačů, hardware a software. Ověřuje znalosti a dovednosti v oblastech, jako je instalace a konfigurace operačních systémů, řešení problémů s hardwarem a softwarem, správa sítí a zabezpečení zařízení.
Oficiální příručky CompTIA A + byly vyvinuty společností CompTIA za přispění instruktorů z celého světa. V tomto kurzu se naučíte základní dovednosti a informace potřebné k řešení problémů a porozumíte problémům od sítí a operačních systémů přes mobilní zařízení a zabezpečení. Tento kurz připraví kandidáty na složení zkoušky CompTIA A + Core 1 a Core 2.

Kurz je možné absolvovat za cenu 5 400 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

30.09. 2024 (dnů = 5) - online - cz - Oficiální CompTIA Network+ Student Guide v anglicém jazyce. - 25000 Kč + 21 % DPH

CompTIA Network+ pomáhá rozvíjet kariéru v IT. Pokrývá řešení problémů, konfiguraci a správu sítí. 
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

Tato certifikace potvrzuje praktické dovednosti potřebné pro práci s kabelovými i bezdrátovými sítěmi; zahrnuty jsou také komunikační technologie, mobilní sítě, cloudové a virtualizační technologie. 

Kurz je možné absolvovat za cenu 5 400 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

02.10. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Oficiální CompTIA IT Fundamentals (ITF+) Student Guide - 21000 Kč + 21 % DPH

CompTIA IT Fundamentals (ITF+) je úvod do základních znalostí a dovedností v oblasti IT, který studentům pomáhá rozhodnout, zda je pro ně kariéra v IT správná. Pomáhá také organizacím připravovat netechnické týmy na digitální transformaci. Oficiální kurz CompTIA nabízí vše, co potřebujete, abyste byli připraveni na certifikační zkoušku IT Fundamentals.
Vybrat si můžete ze 3-denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

Oficiální CompTIA IT Fundamentals (ITF+) poskytne studentům základní IT dovednosti a koncepty potřebné k identifikaci a vysvětlení základů výpočetní techniky, IT infrastruktury, vývoje softwaru a použití databáze. Kromě toho studenti získají základní dovednosti a informace, které potřebují k nastavení, konfiguraci, údržbě, odstraňování problémů a preventivní údržbě hardwarových a softwarových komponent základní pracovní stanice osobního počítače a základních bezdrátových zařízení. Studenti se také naučí implementovat základní bezpečnostní opatření a implementovat základní postupy podpory počítačů a uživatelů. 

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 287 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

07.10. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - Oficiální CompTIA Pentest+ Student Guide - 45000 Kč + 21 % DPH

CompTIA PenTest + je určen pro profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se zabývají penetračním testování a bezpečností v IT.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

Oficiální kurz CompTIA PenTest + je určen pro odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří chtějí rozvíjet dovednosti penetračního testování, aby jim umožnili identifikovat zranitelná místa informačního systému a účinné techniky nápravy těchto zranitelností. Zaměřuje se na znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k provádění úkolů v systémech, jakož i na manažerské dovednosti používané k plánování, rozsahu a správě slabých míst, nejen k jejich využití, a také k přípravě kandidátů na složení certifikační zkoušky CompTIA PenTest +.

04.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - The Official CompTIA IT Fundamentals (ITF+) Student Guide - 21000 Kč + 21 % DPH

CompTIA IT Fundamentals (ITF+) is an introduction to basic IT knowledge and skills that helps students decide if a career in IT is right for them. It also helps organizations prepare non-technical teams for digital transformation. Official course CompTIA offers everything you need to get you ready for your IT Fundamentals certification exam.
You can choose between 3-days course with instructor or a year access to e-Learning.
 

The Official CompTIA IT Fundamentals (ITF+) will provide students with the fundamental IT skills and concepts required to identify and explain the basics of computing, IT infrastructure, software development, and database use. In addition, students will acquire the essential skills and information they need to set up, configure, maintain, troubleshoot, and perform preventative maintenance of the
hardware and software components of a basic personal computer workstation and basic wireless devices. Students will also learn to implement basic security measures and implement basic computer and user support practices.

18.11. 2024 (dnů = 5) - online - cz - Oficiální CompTIA Security+ Student Guide - 27800 Kč + 21 % DPH

Oficiální kurz CompTIA Security+ vás připraví na celosvětově uznávanou certifikační zkoušku Security+.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

  • Základní školení kybernetické bezpečnosti s důrazem na praktické dovednosti, které zajišťují, aby byl bezpečnostní profesionál lépe připraven na řešení složitých problémů.
  • Zahrnuje nejzákladnější technické dovednosti v oblasti hodnocení a správy rizik, reakce na incidenty, forenzní analýzy, podnikové sítě, hybridní / cloudové operace a bezpečnostní kontroly.
Kurz je možné absolvovat za cenu 5 400 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.