logo pumpedu.cz

Řízení v IT - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu nabízí akreditovaná školení v oblasti procesního řízení v IT a připravíme Vás na certifikační zkoušku. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je populární, mezinárodně uznávaný standard pro řízení a správu IT služeb (ITSM - IT Service Management). DevOps představuje spojení lidí, procesů a technologií, jehož cílem je zajistit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb zákazníkům. COBIT je framework vytvořený mezinárodní asociací ISACA pro správu a řízení informatiky (IT Governance). Jedná se o soubor praktik, které by měly umožnit dosažení strategických cílů organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik.

29.02. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 9800 Kč + 21 % DPH

Toto školení poskytne účastníkům základní povědomí o metodice Six Sigma a připraví je na aktivní účast ve zlepšovacích projektech.

Představíme účastníkům základní principy, nástroje a výhody zavedení koncepce Lean Six Sigma. Během tohoto prakticky zaměřeného kurzu budou účastníci hledat řešení pro svůj reálný byznys case.

04.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 16600 Kč + 21 % DPH

Proces, který má smysl a přináší firmě benefity, funguje jen když je nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na něm.

Na to je potřeba zvládnout všech sedm oblastí, ze kterých se procesní řízení skládá. Poskytneme Vám ucelený úvod do všech těchto sedmi oblastí a umožníme Vám udělat klíčová rozhodnutí, bez kterých není možné procesy uvést do života, vybrat správné metody modelování, optimalizovat procesy a v dnešní době hlavně automatizovat procesy.

21.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Školící materiály jsou v českém jazyce.  - 14000 Kč + 21 % DPH

Správa IT služeb (ITSM) je soubor osvědčených postupů a zásad pro správu a poskytování služeb informačních technologií organizaci nebo jejím zákazníkům. Cílem ITSM je poskytovat vysoce kvalitní IT služby, které splňují potřeby podniku, a zároveň optimalizovat využití zdrojů a minimalizovat náklady.

Školení je navrženo tak, aby studentům představilo klíčové pojmy, terminologii a osvědčené postupy pro vytváření a zlepšování kvality IT služeb v celé organizaci.

Kurz Vás seznámí se základy správy IT služeb (IT Service Managementu) a se systémem vytváření hodnoty služeb.  Dozvíte se o moderních pracovních přístupech jako je Agile, DevOps, Kanban a Lean a o tradičním procesním řízení. Ukážeme si flexibilní provozního model založený na vytváření kvalitních služeb.

 

03.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Součástí jsou školící materiály od společnosti Pumpedu. - 8000 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz navržený pro ženy, které mají chuť pracovat v IT oboru. Cílem školení je odstranit jakékoli obavy a nejistoty spojené s prací v IT. Kurz vám pomůže se zorientovat v různých oblastech a najít tu, která vás bude zajímat a bavit.

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 743 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

15.04. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás seznámí s pokročilými technikami procesní optimalizace pomocí metodik Lean a Six Sigma.

Six Sigma je metodologie zaměřená na zlepšení kvality procesů a snižování variability v produkci a službách, což může firmám pomoci dosáhnout vyšší efektivity a úspor nákladů.
Toto pětidenní školení by mělo poskytnout účastníkům dostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné absolvování certifikace Six Sigma Green Belt a pro aplikaci metodologie Six Sigma ve svém pracovním prostředí.
Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.

10.06. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 16600 Kč + 21 % DPH

Proces, který má smysl a přináší firmě benefity, funguje jen když je nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na něm.

Na to je potřeba zvládnout všech sedm oblastí, ze kterých se procesní řízení skládá. Poskytneme Vám ucelený úvod do všech těchto sedmi oblastí a umožníme Vám udělat klíčová rozhodnutí, bez kterých není možné procesy uvést do života, vybrat správné metody modelování, optimalizovat procesy a v dnešní době hlavně automatizovat procesy.

17.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Školící materiály jsou v českém jazyce.  - 14000 Kč + 21 % DPH

Správa IT služeb (ITSM) je soubor osvědčených postupů a zásad pro správu a poskytování služeb informačních technologií organizaci nebo jejím zákazníkům. Cílem ITSM je poskytovat vysoce kvalitní IT služby, které splňují potřeby podniku, a zároveň optimalizovat využití zdrojů a minimalizovat náklady.

Školení je navrženo tak, aby studentům představilo klíčové pojmy, terminologii a osvědčené postupy pro vytváření a zlepšování kvality IT služeb v celé organizaci.

Kurz Vás seznámí se základy správy IT služeb (IT Service Managementu) a se systémem vytváření hodnoty služeb.  Dozvíte se o moderních pracovních přístupech jako je Agile, DevOps, Kanban a Lean a o tradičním procesním řízení. Ukážeme si flexibilní provozního model založený na vytváření kvalitních služeb.