logo pumpedu.cz

Řízení v IT - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu nabízí akreditovaná školení v oblasti procesního řízení v IT a připravíme Vás na certifikační zkoušku. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je populární, mezinárodně uznávaný standard pro řízení a správu IT služeb (ITSM - IT Service Management). DevOps představuje spojení lidí, procesů a technologií, jehož cílem je zajistit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb zákazníkům. COBIT je framework vytvořený mezinárodní asociací ISACA pro správu a řízení informatiky (IT Governance). Jedná se o soubor praktik, které by měly umožnit dosažení strategických cílů organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik.

07.10. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - - 32000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz vás seznámí s pokročilými technikami procesní optimalizace pomocí metodik Lean a Six Sigma.

Six Sigma je metodologie zaměřená na zlepšení kvality procesů a snižování variability v produkci a službách, což může firmám pomoci dosáhnout vyšší efektivity a úspor nákladů.
Toto pětidenní školení by mělo poskytnout účastníkům dostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné absolvování certifikace Six Sigma Green Belt a pro aplikaci metodologie Six Sigma ve svém pracovním prostředí.
Struktura kurzu pokrývá celý cyklus zlepšování a absolventům umožní samostatně pracovat na projektech a efektivně navrhovat oblasti pro zlepšení procesů.

17.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Školící materiály jsou v českém jazyce.  - 14000 Kč + 21 % DPH

Správa IT služeb (ITSM) je soubor osvědčených postupů a zásad pro správu a poskytování služeb informačních technologií organizaci nebo jejím zákazníkům. Cílem ITSM je poskytovat vysoce kvalitní IT služby, které splňují potřeby podniku, a zároveň optimalizovat využití zdrojů a minimalizovat náklady.

Školení je navrženo tak, aby studentům představilo klíčové pojmy, terminologii a osvědčené postupy pro vytváření a zlepšování kvality IT služeb v celé organizaci.

Kurz Vás seznámí se základy správy IT služeb (IT Service Managementu) a se systémem vytváření hodnoty služeb.  Dozvíte se o moderních pracovních přístupech jako je Agile, DevOps, Kanban a Lean a o tradičním procesním řízení. Ukážeme si flexibilní provozního model založený na vytváření kvalitních služeb.