logo pumpedu.cz

Marketing - IT vzdělávací kurzy a školení

Interaktivní školení zaměřená na rozvoj dovedností v oblasti moderního marketingu. Kurzy jsou přizpůsobeny jak začátečníkům, tak i profesionálům, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti a posunout svou marketingovou kariéru na vyšší úroveň.

03.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Součástí jsou školící materiály od společnosti Pumpedu. - 8000 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz navržený pro ženy, které mají chuť pracovat v IT oboru. Cílem školení je odstranit jakékoli obavy a nejistoty spojené s prací v IT. Kurz vám pomůže se zorientovat v různých oblastech a najít tu, která vás bude zajímat a bavit.

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 743 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

15.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 13000 Kč + 21 % DPH

Tento intenzivní kurz je navržen pro marketingové profesionály, kteří se chtějí seznámit a využít ChatGPT a další AI nástroje ke zvýšení úspěchu svých značek. Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a technik.

Kurz se rozvíjí od stručného úvodu do AI a jeho aplikace v marketingu. Následně se účastníci seznámí s prvními kroky v používání ChatGPT. Poté se zaměří na branding, content marketing a design. Dále jak využít tyto nástroje pro sociální sítě, kampaně, vyhledávání, a e-mail marketing.

V závěru kurzu se účastníci seznámí s dalšími oblastmi, kde lze získané znalosti uplatnit - jako je interní komunikace, zákaznický servis, řízení lidských zdrojů (HR), automatizace procesů, e-shopy a tvorba webových stránek.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 880 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

15.04. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 13000 Kč + 21 % DPH

Tento intenzivní kurz je navržen pro marketingové profesionály, kteří se chtějí seznámit a využít ChatGPT a další AI nástroje ke zvýšení úspěchu svých značek. Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a technik.

Kurz se rozvíjí od stručného úvodu do AI a jeho aplikace v marketingu. Následně se účastníci seznámí s prvními kroky v používání ChatGPT. Poté se zaměří na branding, content marketing a design. Dále jak využít tyto nástroje pro sociální sítě, kampaně, vyhledávání, a e-mail marketing.

V závěru kurzu se účastníci seznámí s dalšími oblastmi, kde lze získané znalosti uplatnit - jako je interní komunikace, zákaznický servis, řízení lidských zdrojů (HR), automatizace procesů, e-shopy a tvorba webových stránek.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 880 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

26.04. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Prezentace lektora v elektronické podobě. - 4500 Kč + 21 % DPH

Odhalování osobních značek jako unikátů v rámci obchodního týmu. Řízený workshop formou koučinku. 

Získáte jednotlivé praktické  kroky k vybudování osobní značky obchodníka a postupy pro její následný rozvoj. Výstupem je identifikování osobní značky obchodníka, nastavení kompletní strategie a návodné kroky pro využití v reálné praxi při obchodování.

23.05. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Když začínáte s businessem, potřebujete marketing. 

Bohužel rozpočet je téměř nulový a reklamní agentury s vámi nechtějí ztrácet čas. Na kurzu Vás naučíme, jak přivést prvních stovky návštěvníků na Váš web, e-shop nebo do Vaší prodejny. Naučíte se základy online marketingu a propagace na sociálních sítích. Vyzkoušíte si spustit první online kampaně na Googlu a Facebooku.
Jedná se o kurz k modulu "Začínáme podnikat".
 

27.05. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Doporučujeme mít po ruce blok a tužku.
Po skončení webináře účastníci obdrží veškeré materiály do 2 dní.
Odkaz na připojení bude odeslán e-mailem den před termínem.
Webinář se nenahrává pro vaše potřeby. - 3500 Kč + 21 % DPH

Webinář na téma osobního Brandingu, který Vás uvede do světa budování Vaší KVALITNÍ osobní ZNAČKY!
Webinář Vám přinese on-line formou praktický návod, jak uchopit sami sebe, a jak nechat vyrůst svou osobní ZNAČKU, tak, aby vycházela z Vaší jedinečnosti, Vašich schopností, talentů, vášní a vizí.

Webinář Žij svůj Brand! je především o tom, jak důležitá je Vaše expertiza pro Vaši budoucnost, osobnostní růst a je také o Vaší identitě, jak být sám sobě ambasadorem. Je o výdrži a odvaze realizovat své plány. Jak si vybudovat vlastní impérium a jít životem s hlavou vztyčenou. Prostoupeno praxí, návodnými postupy a sdílením osobních zkušeností. Vaše osobní značka „prodává“ a mít dobré jméno není jen pouhé slovo ve větru.

28.05. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Prezentace lektora v elektronické podobě. - 4500 Kč + 21 % DPH

Kurz je zaměřený na budování a využití osobního brandingu ke zvyšování úspěšnosti při prodeji.

Získáte praktický návod, jak pracovat na své osobní značce v nelehkém období Covidové krize a převažujících prodejů v on-line prostředí. Čeká Vás odstartování procesu, uvědomění si své vlastní síly a především toho, jak být v této době úspěšný. Vybudujte si silnou osobní značku v obchodním týmu za účelem zvyšování prodejů a plnění plánů.

30.05. 2024 (dnů = ) - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

When you start a business, you need marketing. 

Unfortunately, the budget is almost zero and advertising agencies do not want to waste time with you. In the course we will teach you how to bring the first hundreds of visitors to your website, e-shop or to your store. You will learn the basics of online marketing and promotion on social networks. You will try to run the first online campaigns on Google and Facebook.
This is a course for the module "Starting a business".

31.05. 2024 (dnů = ) - online - cz - Prezentace lektora v elektronické podobě. - 4500 Kč + 21 % DPH

Kurz určený ženám, které pracují v business prostředí na manažerských pozicích nebo se věnují aktivnímu prodeji. Ženám, které jsou součástí velkých korporací, malých firem nebo pracují jako OSVČ. Osobní značka ženy jako celku.

Jak obstát v tvrdém světě obchodu? Je skutečně nutné střídat všechny role ženy v jejím životě a balancovat mezi kariérou a rodinou? Jak obstát v mužském pracovním prostředí aneb žena v kalhotách?

Program utváří a definuje osobní značku ženy v širším zaměření životního spektra a podporuje silné stránky žen a jejich využití v profesním životě. Program je postaven na praktických zkušenostech lektorky jako ženy, která se pohybovala v business prostředí dlouhá léta.

11.06. 2024 (dnů = 2) - Praha Pankrác, Na Strži 1702/65, Praha 4, 140 00, Česká Republika - cz - Součástí školení jsou školící materiály - 16000 Kč + 21 % DPH

Workshop zaměřený na správné vystavění kreativní kampaně a strategické plánování marketingové komunikace v online prostředí.  

Zaměříme se na obsah, formu, nástroje i jednotlivé kanály. Naučíme se maximálně využívat potenciál digitálních médií. Zaměříme se na efektivitu, zásah a faktickou účinnost kampaně. Nejde nám o sbírání likes, nejde nám o počet shlédnutí. Jde nám o prodeje, obraty a zisky. Jde nám i o budování brandu! Vše, co použijeme, slova, fonty, barvy, interpunkci, fotografie, animaci, či hudbu, musíme použít s jasným vědomím dopadu na zákazníka a naše prodejní cíle.

07.11. 2024 (dnů = ) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 2990 Kč + 21 % DPH

Když začínáte s businessem, potřebujete marketing. 

Bohužel rozpočet je téměř nulový a reklamní agentury s vámi nechtějí ztrácet čas. Na kurzu Vás naučíme, jak přivést prvních stovky návštěvníků na Váš web, e-shop nebo do Vaší prodejny. Naučíte se základy online marketingu a propagace na sociálních sítích. Vyzkoušíte si spustit první online kampaně na Googlu a Facebooku.
Jedná se o kurz k modulu "Začínáme podnikat".
 

21.11. 2024 (dnů = ) - online - en - The materials are in electronic form. - 2990 Kč + 21 % DPH

When you start a business, you need marketing. 

Unfortunately, the budget is almost zero and advertising agencies do not want to waste time with you. In the course we will teach you how to bring the first hundreds of visitors to your website, e-shop or to your store. You will learn the basics of online marketing and promotion on social networks. You will try to run the first online campaigns on Google and Facebook.
This is a course for the module "Starting a business".

29.11. 2024 (dnů = ) - online - cz - Prezentace lektora v elektronické podobě. - 4500 Kč + 21 % DPH

Kurz určený ženám, které pracují v business prostředí na manažerských pozicích nebo se věnují aktivnímu prodeji. Ženám, které jsou součástí velkých korporací, malých firem nebo pracují jako OSVČ. Osobní značka ženy jako celku.

Jak obstát v tvrdém světě obchodu? Je skutečně nutné střídat všechny role ženy v jejím životě a balancovat mezi kariérou a rodinou? Jak obstát v mužském pracovním prostředí aneb žena v kalhotách?

Program utváří a definuje osobní značku ženy v širším zaměření životního spektra a podporuje silné stránky žen a jejich využití v profesním životě. Program je postaven na praktických zkušenostech lektorky jako ženy, která se pohybovala v business prostředí dlouhá léta.

16.12. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Doporučujeme mít po ruce blok a tužku.
Po skončení webináře účastníci obdrží veškeré materiály do 2 dní.
Odkaz na připojení bude odeslán e-mailem den před termínem.
Webinář se nenahrává pro vaše potřeby. - 3500 Kč + 21 % DPH

Webinář na téma osobního Brandingu, který Vás uvede do světa budování Vaší KVALITNÍ osobní ZNAČKY!
Webinář Vám přinese on-line formou praktický návod, jak uchopit sami sebe, a jak nechat vyrůst svou osobní ZNAČKU, tak, aby vycházela z Vaší jedinečnosti, Vašich schopností, talentů, vášní a vizí.

Webinář Žij svůj Brand! je především o tom, jak důležitá je Vaše expertiza pro Vaši budoucnost, osobnostní růst a je také o Vaší identitě, jak být sám sobě ambasadorem. Je o výdrži a odvaze realizovat své plány. Jak si vybudovat vlastní impérium a jít životem s hlavou vztyčenou. Prostoupeno praxí, návodnými postupy a sdílením osobních zkušeností. Vaše osobní značka „prodává“ a mít dobré jméno není jen pouhé slovo ve větru.