logo pumpedu.cz

Databáze PostgreSQL - IT vzdělávací kurzy a školení

PostgreSQL je plnohodnotný relační databázový systéme s otevřeným zdrojovým kódem. Má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows.

05.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro zhodnocení a optimalizaci dotazů a časů odezev na dotazy. Je zaměřen na systematickou identifikaci a optimalizaci faktorů databáze ovlivňujících výkon dotazů.

09.09. 2024 (dnů = 3) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 16000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz je určen začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL databází, zálohování, obnova, replikace, monitoring a optimalizace.

11.11. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 16000 Kč + 21 % DPH

This course is intended for beginning and intermediate users and administrators who will learn everything needed to use this database system effectively and will also prepare students for the daily management of PostgreSQL databases, backup, recovery, replication, monitoring and optimization. 

19.12. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 13000 Kč + 21 % DPH

The course provides the knowledge and experience needed to evaluate and optimize queries and response times to queries. It focuses on the systematic identification and optimization of database factors affecting query performance.