logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Power BI reporty - IT vzdělávací kurzy a školení

Power BI je výkonný nástroj pro vizualizaci dat a analýzu, který umožňuje uživatelům objevovat, analyzovat a sdílet informace z různých zdrojů dat. S pomocí Power BI mohou uživatelé přeměnit svá data na atraktivní a interaktivní vizualizace, které jim pomáhají odhalit důležité informace a získat přehled o stavu svých obchodních procesů.

14.03. 2024 - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 4500 Kč + 21 % DPH

Usnadněte si práci s daty díky Power BI.

Power BI je cloudová technologie Microsoftu, která umožňuje jednoduchým způsobem analyzovat a vizualizovat data.

14.03. 2024 - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 3000 Kč + 21 % DPH

Využívejte svá data co nejlépe.
Power BI poskytuje velkou řadu možností, jak přinést interaktivitu do reportů. 

15.03. 2024 - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 8000 Kč + 21 % DPH

Naučte se, jak používat Data Analysis Expressions (DAX) k řešení řady základních výpočtů a k analýze dat. 

Když se naučíte vytvářet  vzorce DAX, můžete efektivněji využívat svoje data a  začít řešit skutečné obchodní problémy, které ovlivňují celkové výsledky firmy. 

26.03. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 8000 Kč + 21 % DPH

Learn how to use Data Analysis Expressions (DAX) to solve a variety of basic calculations and to analyze data.

As you learn how to create effective DAX formulas, you can use your data more efficiently and begin to address real business issues that affect your overall business results.

27.03. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 3000 Kč + 21 % DPH

Make the most of your data.
Power BI provides a wide range of options for bringing interactivity to reports.

22.10. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 8000 Kč + 21 % DPH

Learn how to use Data Analysis Expressions (DAX) to solve a variety of basic calculations and to analyze data.

As you learn how to create effective DAX formulas, you can use your data more efficiently and begin to address real business issues that affect your overall business results.

23.10. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 3000 Kč + 21 % DPH

Make the most of your data.
Power BI provides a wide range of options for bringing interactivity to reports.