logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Power BI reporty - IT vzdělávací kurzy a školení

Power BI je výkonný nástroj pro vizualizaci dat a analýzu, který umožňuje uživatelům objevovat, analyzovat a sdílet informace z různých zdrojů dat. S pomocí Power BI mohou uživatelé přeměnit svá data na atraktivní a interaktivní vizualizace, které jim pomáhají odhalit důležité informace a získat přehled o stavu svých obchodních procesů.

24.06. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách.

Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.
 

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 764 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

24.06. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 6000 Kč + 21 % DPH

Usnadněte si práci s daty díky Power BI.

Power BI je cloudová technologie Microsoftu, která umožňuje jednoduchým způsobem analyzovat a vizualizovat data.

12.08. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 13000 Kč + 21 % DPH

The Power BI course Effective data analysis and reporting will show you how to use interactive data analysis and reporting in the Power BI tool in all aspects.

The course focuses on built-in PowerPivot technology, which allows regular users to quickly analyze millions of rows from different databases simultaneously.
The course includes the DAX language, which allows you to create a very advanced analytical solution, far beyond the capabilities of classical contingency tables.
The course deals with sharing analyzes in the company and outside the company, on various devices, or other options that the Excel environment does not provide.
We will show you not only standard functionality, but also all the hidden possibilities that will take your reporting to the next level - well above what you thought it was possible so far. And all this in a tool from Microsoft that is free, fast and stable, and has no limits on data sources or their size.

16.09. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách.

Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.
 

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 764 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

02.10. 2024 - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách.

Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.
 

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 764 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

22.10. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 8000 Kč + 21 % DPH

Learn how to use Data Analysis Expressions (DAX) to solve a variety of basic calculations and to analyze data.

As you learn how to create effective DAX formulas, you can use your data more efficiently and begin to address real business issues that affect your overall business results.

23.10. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 3000 Kč + 21 % DPH

Make the most of your data.
Power BI provides a wide range of options for bringing interactivity to reports.