logo pumpedu.cz

Business analýza - IT vzdělávací kurzy a školení

Business analýza je zaměřena na sběr a analýzu požadavků na změnu a doporučení vhodných řešení. Takových řešení, která mají přidanou hodnotu pro zákazníka. na základě jejich skutečných potřeb. Kurzy Pumpedu jsou založeny na aktuální verzi mezinárodně používaného standardu BABOK (Business Analysis Book of Knowledge) vytvořeného International Institute of Business Analysis (IIBA).

13.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Materiály obdržíte v anglickém jazyce. - 20000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz představuje komplexní pojetí business analýzy z pohledu mezinárodního standardu BABOK a je tedy vhodný jak pro nováčky v oblasti business analýzy, tak i pro zkušenější business analytiky. 

Kurz kombinuje výklad business analýzy na základě standardu BABOK, uvádění praktických příkladů aplikace „best practice“, účastnické interakce a především cílené aplikování vybraných technik a postupů během sady navazujících cvičení (case study).

18.03. 2024 (dnů = 3) - online - en - - 24500 Kč + 21 % DPH

The course enhances the „Business Analysis“ course topics in specific areas, e.g. feasibility studies or Agile Business Analysis.
As with the “Business Analysis” course, this course is based on the IIBA (BABOK) standard. In addition it introduces complementary approaches, primarily from the Agile Alliance and the Association of Change Management Professional.

A set of interlinked exercises (case study) is used to practice selected business analysis techniques and approaches.
This training is primarily aimed at experienced business analysts. 

18.03. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 24000 Kč + 21 % DPH

V tomto školení se zaměříme na nabytí dobrých analytických postupů a metod. Objasníme si, co vše obnáší “udělat dobrou analýzu”, jak pracovat s požadavky, a jaké požadavky vlastně definovat a modelovat.

Pro práci s požadavky je potřeba dobře porozumět obchodní doméně, řeči uživatelů, zadavatelů a jejich obchodním procesům. Následně již můžeme modelovat samotný systém a to pomocí black-box a white-box přístupů.

Kurz Business analýza informačních systémů Vám přináší teorii i praktické rady. Ukážeme Vám, jak propojit analytické know-how s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému.

Všechna tato témata jsou probírána s využitím UML a BPMN.

25.03. 2024 (dnů = 2) - online - en - The materials are in English. - 20000 Kč + 21 % DPH

Since this course presents a comprehensive concept of business analysis from the perspective of the BABOK standard, it is therefore suitable for both beginners in the field of business analysis and for more experienced business analysts.

The course introduces business analysis based on the BABOK standard, provides practical examples of the application of this "best practice", encourages the class interactions and especially uses a set of interlinked exercises to practice selected business analysis techniques and approaches.

25.03. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 24500 Kč + 21 % DPH

Kurz prohlubuje a rozšiřuje témata kurzu Business Analysis ve specifických oblastech, např. o realizace studií proveditelnosti nebo agilní přístup k business analýze.
Stejně jako u kurzu Business Analysis je tento kurz založen na standardu IIBA (BABOK). Dále představuje i doplňující přístupy, především od Agile Aliance a Association of Change Management Professionals.

Probírané postupy jsou procvičovány na sadě navazujících cvičení (case study).
Tento kurz je vhodný pro zkušenější business analytiky.

16.04. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 24000 Kč + 21 % DPH

V tomto školení se zaměříme na nabytí dobrých analytických postupů a metod. Objasníme si, co vše obnáší “udělat dobrou analýzu”, jak pracovat s požadavky, a jaké požadavky vlastně definovat a modelovat.

Pro práci s požadavky je potřeba dobře porozumět obchodní doméně, řeči uživatelů, zadavatelů a jejich obchodním procesům. Následně již můžeme modelovat samotný systém a to pomocí black-box a white-box přístupů.

Kurz Business analýza informačních systémů Vám přináší teorii i praktické rady. Ukážeme Vám, jak propojit analytické know-how s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému.

Všechna tato témata jsou probírána s využitím UML a BPMN.

30.07. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 24000 Kč + 21 % DPH

V tomto školení se zaměříme na nabytí dobrých analytických postupů a metod. Objasníme si, co vše obnáší “udělat dobrou analýzu”, jak pracovat s požadavky, a jaké požadavky vlastně definovat a modelovat.

Pro práci s požadavky je potřeba dobře porozumět obchodní doméně, řeči uživatelů, zadavatelů a jejich obchodním procesům. Následně již můžeme modelovat samotný systém a to pomocí black-box a white-box přístupů.

Kurz Business analýza informačních systémů Vám přináší teorii i praktické rady. Ukážeme Vám, jak propojit analytické know-how s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému.

Všechna tato témata jsou probírána s využitím UML a BPMN.

16.12. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 24000 Kč + 21 % DPH

V tomto školení se zaměříme na nabytí dobrých analytických postupů a metod. Objasníme si, co vše obnáší “udělat dobrou analýzu”, jak pracovat s požadavky, a jaké požadavky vlastně definovat a modelovat.

Pro práci s požadavky je potřeba dobře porozumět obchodní doméně, řeči uživatelů, zadavatelů a jejich obchodním procesům. Následně již můžeme modelovat samotný systém a to pomocí black-box a white-box přístupů.

Kurz Business analýza informačních systémů Vám přináší teorii i praktické rady. Ukážeme Vám, jak propojit analytické know-how s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému.

Všechna tato témata jsou probírána s využitím UML a BPMN.