logo pumpedu.cz

Business analýza - IT vzdělávací kurzy a školení

Business analýza je zaměřena na sběr a analýzu požadavků na změnu a doporučení vhodných řešení. Takových řešení, která mají přidanou hodnotu pro zákazníka. na základě jejich skutečných potřeb. Kurzy Pumpedu jsou založeny na aktuální verzi mezinárodně používaného standardu BABOK (Business Analysis Book of Knowledge) vytvořeného International Institute of Business Analysis (IIBA).

12.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Materiály obdržíte v anglickém jazyce. - 20000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz představuje komplexní pojetí business analýzy z pohledu mezinárodního standardu BABOK a je tedy vhodný jak pro nováčky v oblasti business analýzy, tak i pro zkušenější business analytiky. 

Kurz kombinuje výklad business analýzy na základě standardu BABOK, uvádění praktických příkladů aplikace „best practice“, účastnické interakce a především cílené aplikování vybraných technik a postupů během sady navazujících cvičení (case study).

16.12. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 24500 Kč + 21 % DPH

V tomto školení se zaměříme na nabytí dobrých analytických postupů a metod. Objasníme si, co vše obnáší “udělat dobrou analýzu”, jak pracovat s požadavky, a jaké požadavky vlastně definovat a modelovat.

Pro práci s požadavky je potřeba dobře porozumět obchodní doméně, řeči uživatelů, zadavatelů a jejich obchodním procesům. Následně již můžeme modelovat samotný systém a to pomocí black-box a white-box přístupů.

Kurz Business analýza informačních systémů Vám přináší teorii i praktické rady. Ukážeme Vám, jak propojit analytické know-how s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému.

Všechna tato témata jsou probírána s využitím UML a BPMN.