logo pumpedu.cz

Microsoft - Power BI - IT vzdělávací kurzy a školení

Power BI je výkonný nástroj pro vizualizaci dat a analýzu, který umožňuje uživatelům objevovat, analyzovat a sdílet informace z různých zdrojů dat. S pomocí Power BI mohou uživatelé přeměnit svá data na atraktivní a interaktivní vizualizace, které jim pomáhají odhalit důležité informace a získat přehled o stavu svých obchodních procesů.

24.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách.

Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.
 

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 764 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

12.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 13000 Kč + 21 % DPH

The Power BI course Effective data analysis and reporting will show you how to use interactive data analysis and reporting in the Power BI tool in all aspects.

The course focuses on built-in PowerPivot technology, which allows regular users to quickly analyze millions of rows from different databases simultaneously.
The course includes the DAX language, which allows you to create a very advanced analytical solution, far beyond the capabilities of classical contingency tables.
The course deals with sharing analyzes in the company and outside the company, on various devices, or other options that the Excel environment does not provide.
We will show you not only standard functionality, but also all the hidden possibilities that will take your reporting to the next level - well above what you thought it was possible so far. And all this in a tool from Microsoft that is free, fast and stable, and has no limits on data sources or their size.

16.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách.

Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.
 

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 764 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

16.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 23900 Kč + 21 % DPH

Baví Vás analyzování dat a používání Power BI k objevování a odemykání datových přehledů? Pak je toto ideální kurz pro Vás.

Tento kurz ukáže různé metody a osvědčené postupy, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Dozvíte se, jak přistupovat a zpracovávat data z celé řady datových zdrojů včetně relačních i nerelačních dat. Tento kurz také ukáže, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a zásady v celém spektru Power BI, včetně datových sad a skupin. Zjistíte, jak spravovat a nasazovat sestavy a řídicí panely pro sdílení a distribuci obsahu. Nakonec Vám ukážeme, jak vytvořit stránkované sestavy v rámci služby Power BI a publikovat je do pracovního prostoru pro zahrnutí do Power BI.

18.09. 2024 (dnů = 3) - online - en - materials are in electronic form - 23900 Kč + 21 % DPH

If you enjoy analyzing data and using Power BI to discover and unlock data insights, this could be the ideal course for you.

This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI. The course will also show how to access and process data from a range of data sources including both relational and non-relational data. This course will also explore how to implement proper security standards and policies across the Power BI spectrum including datasets and groups. The course will also discuss how to manage and deploy reports and dashboards for sharing and content distribution. Finally, this course will show how to build paginated reports within the Power BI service and publish them to a workspace for inclusion within Power BI.

02.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 13000 Kč + 21 % DPH

Kurz Power BI Efektivní analýza dat a reporting ukáže jak využít interaktivní analýzu dat a reporting v nástroji Power BI po všech stránkách.

Kurz se věnuje i zabudované technologii PowerPivot, která umožňuje běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází současně. Součástí kurzu je i jazyk DAX, který umožňuje vytvořit velmi pokročilé analytické řešení, daleko nad rámec možností klasických kontingenčních tabulek. Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje. Ukážeme si nejen standardní funkcionalitu, ale také všechny skryté možnosti, které dostanou Váš reporting na další úroveň - vysoko nad to, o čem jste si doposud mysleli, že je to možné. A to vše v nástroji od Microsoftu, který je zdarma, rychlý a stabilní, a nemá žádné limity na zdroje dat nebo jejich velikost.
 

Kurz je možné absolvovat za cenu 1 764 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

02.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 14000 Kč + 21 % DPH

Naučte se mnoho užitečných technik a nástrojů, které vám pomohou efektivně analyzovat a vizualizovat data. Budete mít možnost prozkoumat široké spektrum funkcí, včetně práce s DAX funkcemi, manipulace s daty a vytváření komplexních reportů.

Ponořte se do světa vizualizace dat a efektivní analýzy pomocí tohoto mocného nástroje. Na programu máme širokou škálu témat, od základních principů práce s vizuálními prvky až po pokročilé techniky práce s DAX funkcemi a manipulací s daty. Můžete se těšit na interaktivní prostředí, praktické cvičení a hlubší pochopení možností, které Power BI nabízí pro vaše analytické potřeby.