logo pumpedu.cz

Kybernetická bezpečnost - IT vzdělávací kurzy a školení

Nepodceňujte IT zabezpečení své firmy- kurzy Pumpedu a školení Vás připraví na hrozby, které číhají na uživatele i administrátory. Zaměřujeme se na bezpečné nastavení uživatelských účtů, budování Security Operation Center, nebo bezpečnost velkých dat.

04.03. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 19900 Kč + 21 % DPH

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - návrh kybernetické bezpečnosti a její operativa

2 denní kurz, který navazuje na základy bezpečnostní architektury podniku a prohlubuje pohled na každodenní práci na návrzích a posouzení změn a operativě se zabezpečením aktiv podniku spojenou.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

14.03. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 11000 Kč + 21 % DPH

Úvod do etického hackingu je koncipován jako manažerský kurz, který Vás uvede do problematiky etického hackingu, bezpečnostního auditu, penetračního testování či tzv. barevných týmů.

S tím, jak výrazně vzrostl dopad bezpečnostních incidentů v malých i velkých organizacích, roste i poptávka po etickém hackingu. Etický hacking je jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany aktiv, osob a informací. 

02.04. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje odborníkům v oblasti zabezpečení IT znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování bezpečnostního postavení organizace a identifikaci a nápravě bezpečnostních slabin. Tento kurz zahrnuje zabezpečení identity a přístup, ochranu platformy, data a aplikace a bezpečnostní operace.

10.04. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce (dle volby účastníka).

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation Vám představí základní prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001.

Během tohoto kurzu pochopíte jednotlivé moduly ISMS, včetně závazku vedení, politiky bezpečnosti informací, opatření bezpečnosti informací, měření výkonnosti, interního auditu, přezkoumání vedením, jakož i princip neustálého zlepšování se.

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.

15.04. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

15.04. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 18900 Kč + 21 % DPH

Kurz přehledně s praktickými příklady vysvětlí základní důvody, metody, modely a používané standardy pro zavedení bezpečnostní architektury podniku.

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - strategické plánování a přístup ke governance.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

17.04. 2024 (dnů = 3) - online - cz - - 25000 Kč + 21 % DPH

Unikátní způsob, jak vzdělat Vaše vývojáře v oblasti bezpečného vývoje webový aplikací. Edukace Vašich vývojářů je zcela zásadní, jestliže od nich očekáváte tvorbu bezpečného software. Součástí školení je i checklist, který mohou Vaši programátoři využívat i po skončení workshopu, aby se ujistili, že neopomněli žádnou z důležitých kontrol.

Rádi Vám nabídneme školení přímo ve Vaši firmě.
Toto školení je vhodné jak pro začínající a pokročilé penetrační testery, tak i pro vývojáře, kteří chtějí psát bezpečnější kód.
Účastnící budou schopni si většinu demonstrovaných technik vyzkoušet na vlastní kůži v námi vytvořeném prostředí.

22.04. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn where security risks can occure process during OpenShift operation and how to deal with them.

This training focuses on securing the environment for running applications in OpenShift. You will learn best practices for securing host servers, trusting container images, a secure image building process, user access control, operating environment security and interface management, network and data storage security in OpenShift, and finally SSO deployment using Keycloak.

22.04. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 30800 Kč + 21 % DPH

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.

08.05. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - Materiály v elektronické podobě. - 24000 Kč + 21 % DPH

Kusto Query Language, jako nástroj pro korelaci a datovou analytiku nejen v Azure Sentinel.

Bez jazyka Kusto Query Language se dnes neobejdete, pokud chcete řešit bezpečnost v rámci prostředí Microsoft Azure a zejména pokud implementujete a používáte služby jako Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics), využíváte Data Lake, či detekujete a lovíte hackera pomocí Azure Sentinel nebo Microsoft Defender for Endpoint. Na školení vám ukážeme všechny příkazy, skladbu query a osvojíte si techniky, které jsou nutné pro stavbu komplexních korelačních pravidel. Během školení si tato korelační pravidla připravíme a následně adaptujeme do Azure Workbooks a Azure Dashboard, nebo propojíme do Open source nástroje Grafana.

20.05. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

27.05. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - Oficiální CompTIA Security+ Student Guide - 27800 Kč + 21 % DPH

Oficiální kurz CompTIA Security+ vás připraví na celosvětově uznávanou certifikační zkoušku Security+.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

  • Základní školení kybernetické bezpečnosti s důrazem na praktické dovednosti, které zajišťují, aby byl bezpečnostní profesionál lépe připraven na řešení složitých problémů.
  • Zahrnuje nejzákladnější technické dovednosti v oblasti hodnocení a správy rizik, reakce na incidenty, forenzní analýzy, podnikové sítě, hybridní / cloudové operace a bezpečnostní kontroly.
Kurz je možné absolvovat za cenu 5 400 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

03.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 19900 Kč + 21 % DPH

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - návrh kybernetické bezpečnosti a její operativa

2 denní kurz, který navazuje na základy bezpečnostní architektury podniku a prohlubuje pohled na každodenní práci na návrzích a posouzení změn a operativě se zabezpečením aktiv podniku spojenou.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

17.06. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Materiály v elektronické podobě. - 24000 Kč + 21 % DPH

Kusto Query Language, jako nástroj pro korelaci a datovou analytiku nejen v Azure Sentinel.

Bez jazyka Kusto Query Language se dnes neobejdete, pokud chcete řešit bezpečnost v rámci prostředí Microsoft Azure a zejména pokud implementujete a používáte služby jako Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics), využíváte Data Lake, či detekujete a lovíte hackera pomocí Azure Sentinel nebo Microsoft Defender for Endpoint. Na školení vám ukážeme všechny příkazy, skladbu query a osvojíte si techniky, které jsou nutné pro stavbu komplexních korelačních pravidel. Během školení si tato korelační pravidla připravíme a následně adaptujeme do Azure Workbooks a Azure Dashboard, nebo propojíme do Open source nástroje Grafana.

24.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 18900 Kč + 21 % DPH

Kurz přehledně s praktickými příklady vysvětlí základní důvody, metody, modely a používané standardy pro zavedení bezpečnostní architektury podniku.

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - strategické plánování a přístup ke governance.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

26.06. 2024 (dnů = ) - online - en - Materials in electronic form.  - 6900 Kč + 21 % DPH

Training in the basics of cyber security will introduce you to the issue of various types of attacks on the security of company and home infrastructure.

The training focuses on increasing the security awareness of employees (users) in the field of cyber and information security.
It includes a definition and illustrative examples of threats and examples.
Demonstration of real practices used by attackers.
Advice on how to prevent attacks.

We recommend it as a closed training in the company. 

27.06. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Materiály v elektronické podobě. - 6900 Kč + 21 % DPH

Školení základů kybernetické bezpečnosti přiblíží problematiku různých druhů útoků na zabezpečení firemní i domácí infrastruktury.

Školení se zaměřuje na zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců (uživatelů) v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti.
Obsahuje definici a názorné ukázky hrozeb a příklady.
Ukázka reálných praktik, které útočníci využívají.
Rady, jak se preventivně bránit útokům.

Doporučujeme jako uzavřené školení ve firmě.

19.08. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Materiály v elektronické podobě. - 24000 Kč + 21 % DPH

Kusto Query Language, jako nástroj pro korelaci a datovou analytiku nejen v Azure Sentinel.

Bez jazyka Kusto Query Language se dnes neobejdete, pokud chcete řešit bezpečnost v rámci prostředí Microsoft Azure a zejména pokud implementujete a používáte služby jako Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics), využíváte Data Lake, či detekujete a lovíte hackera pomocí Azure Sentinel nebo Microsoft Defender for Endpoint. Na školení vám ukážeme všechny příkazy, skladbu query a osvojíte si techniky, které jsou nutné pro stavbu komplexních korelačních pravidel. Během školení si tato korelační pravidla připravíme a následně adaptujeme do Azure Workbooks a Azure Dashboard, nebo propojíme do Open source nástroje Grafana.

03.09. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje odborníkům v oblasti zabezpečení IT znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování bezpečnostního postavení organizace a identifikaci a nápravě bezpečnostních slabin. Tento kurz zahrnuje zabezpečení identity a přístup, ochranu platformy, data a aplikace a bezpečnostní operace.

23.09. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 30800 Kč + 21 % DPH

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.

02.10. 2024 (dnů = 3) - online - cz - - 25000 Kč + 21 % DPH

Unikátní způsob, jak vzdělat Vaše vývojáře v oblasti bezpečného vývoje webový aplikací. Edukace Vašich vývojářů je zcela zásadní, jestliže od nich očekáváte tvorbu bezpečného software. Součástí školení je i checklist, který mohou Vaši programátoři využívat i po skončení workshopu, aby se ujistili, že neopomněli žádnou z důležitých kontrol.

Rádi Vám nabídneme školení přímo ve Vaši firmě.
Toto školení je vhodné jak pro začínající a pokročilé penetrační testery, tak i pro vývojáře, kteří chtějí psát bezpečnější kód.
Účastnící budou schopni si většinu demonstrovaných technik vyzkoušet na vlastní kůži v námi vytvořeném prostředí.

07.10. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

07.10. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - Oficiální CompTIA Pentest+ Student Guide - 44900 Kč + 21 % DPH

CompTIA PenTest + je určen pro profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se zabývají penetračním testování a bezpečností v IT.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

Oficiální kurz CompTIA PenTest + je určen pro odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří chtějí rozvíjet dovednosti penetračního testování, aby jim umožnili identifikovat zranitelná místa informačního systému a účinné techniky nápravy těchto zranitelností. Zaměřuje se na znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k provádění úkolů v systémech, jakož i na manažerské dovednosti používané k plánování, rozsahu a správě slabých míst, nejen k jejich využití, a také k přípravě kandidátů na složení certifikační zkoušky CompTIA PenTest +.

14.10. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn where security risks can occure process during OpenShift operation and how to deal with them.

This training focuses on securing the environment for running applications in OpenShift. You will learn best practices for securing host servers, trusting container images, a secure image building process, user access control, operating environment security and interface management, network and data storage security in OpenShift, and finally SSO deployment using Keycloak.

18.11. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

18.11. 2024 (dnů = 5) - online - cz - Oficiální CompTIA Security+ Student Guide - 27800 Kč + 21 % DPH

Oficiální kurz CompTIA Security+ vás připraví na celosvětově uznávanou certifikační zkoušku Security+.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

  • Základní školení kybernetické bezpečnosti s důrazem na praktické dovednosti, které zajišťují, aby byl bezpečnostní profesionál lépe připraven na řešení složitých problémů.
  • Zahrnuje nejzákladnější technické dovednosti v oblasti hodnocení a správy rizik, reakce na incidenty, forenzní analýzy, podnikové sítě, hybridní / cloudové operace a bezpečnostní kontroly.
Kurz je možné absolvovat za cenu 5 400 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.