logo pumpedu.cz

Kybernetická bezpečnost - IT vzdělávací kurzy a školení

Nepodceňujte IT zabezpečení své firmy- kurzy Pumpedu a školení Vás připraví na hrozby, které číhají na uživatele i administrátory. Zaměřujeme se na bezpečné nastavení uživatelských účtů, budování Security Operation Center, nebo bezpečnost velkých dat.

24.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 18900 Kč + 21 % DPH

Kurz přehledně s praktickými příklady vysvětlí základní důvody, metody, modely a používané standardy pro zavedení bezpečnostní architektury podniku.

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - strategické plánování a přístup ke governance.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

26.06. 2024 (dnů = ) - online - en - Materials in electronic form.  - 6900 Kč + 21 % DPH

Training in the basics of cyber security will introduce you to the issue of various types of attacks on the security of company and home infrastructure.

The training focuses on increasing the security awareness of employees (users) in the field of cyber and information security.
It includes a definition and illustrative examples of threats and examples.
Demonstration of real practices used by attackers.
Advice on how to prevent attacks.

We recommend it as a closed training in the company. 

27.06. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - Materiály v elektronické podobě. - 6900 Kč + 21 % DPH

Školení základů kybernetické bezpečnosti přiblíží problematiku různých druhů útoků na zabezpečení firemní i domácí infrastruktury.

Školení se zaměřuje na zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců (uživatelů) v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti.
Obsahuje definici a názorné ukázky hrozeb a příklady.
Ukázka reálných praktik, které útočníci využívají.
Rady, jak se preventivně bránit útokům.

Doporučujeme jako uzavřené školení ve firmě.

27.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce (dle volby účastníka).

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation Vám představí základní prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001.

Během tohoto kurzu pochopíte jednotlivé moduly ISMS, včetně závazku vedení, politiky bezpečnosti informací, opatření bezpečnosti informací, měření výkonnosti, interního auditu, přezkoumání vedením, jakož i princip neustálého zlepšování se.

 • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
 • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
 • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.

28.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2550 Kč + 21 % DPH

Seznámení s koncepty systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle požadavků normy ISO/IEC 27001.

01.07. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 16800 Kč + 21 % DPH

ISO/IEC 27002 FoundationKurz ISO/IEC 27002 Foundation Vám představí základní prvky implementace opatření bezpečnosti informací specifikovaných v normě ISO/IEC 27002.

Během tohoto vzdělávacího kurzu porozumíte vztahu norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 k normám ISO/IEC 27003 (Pokyny pro zavádění ISMS), ISO/IEC 27004 (Monitorování a měření bezpečnosti informací) a ISO/IEC 27005 (Management rizik v bezpečnosti informací).

 • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady
 • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse
 • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce

15.07. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 15000 Kč + 21 % DPH

Sítě jsou základem moderní IT infrastruktury. Naučíte se dovednosti, které jsou velmi žádané a otevírají dveře k mnoha kariérním příležitostem.
Přidejte se k týmu síťových specialistů!

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 267 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

05.08. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům získat komplexní znalosti a porozumění implementaci a řízení opatření bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27002.

Certifikát PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager prokazuje, že jste získali potřebné odborné znalosti pro stanovení adekvátních opatření bezpečnosti informací potřebných k ošetření rizik.

19.08. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Materiály v elektronické podobě. - 24000 Kč + 21 % DPH

Kusto Query Language, jako nástroj pro korelaci a datovou analytiku nejen v Azure Sentinel.

Bez jazyka Kusto Query Language se dnes neobejdete, pokud chcete řešit bezpečnost v rámci prostředí Microsoft Azure a zejména pokud implementujete a používáte služby jako Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics), využíváte Data Lake, či detekujete a lovíte hackera pomocí Azure Sentinel nebo Microsoft Defender for Endpoint. Na školení vám ukážeme všechny příkazy, skladbu query a osvojíte si techniky, které jsou nutné pro stavbu komplexních korelačních pravidel. Během školení si tato korelační pravidla připravíme a následně adaptujeme do Azure Workbooks a Azure Dashboard, nebo propojíme do Open source nástroje Grafana.

19.08. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 23600 Kč + 21 % DPH

Školení Manažer rizik ISO/IEC 27005 umožňuje účastníkům pochopit proces vývoje, vytváření, udržování a zlepšování rámce řízení rizik bezpečnosti informací na základě pokynů normy ISO/IEC 27005.

 • Tento kurz je založen na teorii a osvědčených postupech v oblasti informační bezpečnosti.
 • Kurz obsahuje praktické příklady a scénáře.
 • Účastníci jsou vyzýváni k aktivní účasti a zapojení do diskusí a cvičení a kvízů.
 • Kvízy mají podobnou strukturu jako certifikační zkouška.

26.08. 2024 (dnů = 4) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém i anglickém jazyce.
Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 400 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 38770 Kč + 21 % DPH

Připravíme Vás na certifikační zkoušku ISO 27001 Lead Auditor.
 

Přijďte na naše školení a rozšiřte své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, abyste se mohli aktivně podílet na ochraně informací a dat ve vaší organizaci. 
Seznámíme Vás s důležitými nástroji i strategiemi pro identifikaci a prevenci kybernetických hrozeb.

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Auditor Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro provádění auditů systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) s použitím obecně uznávaných principů, postupů a technik auditování. Během tohoto kurzu získáte znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1. Díky praktickým cvičením ovládnete techniky auditování a naučíte se řídit program auditu, tým auditorů, komunikaci s uživateli i řešení sporů.

02.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 16800 Kč + 21 % DPH

ISO/IEC 27002 FoundationKurz ISO/IEC 27002 Foundation Vám představí základní prvky implementace opatření bezpečnosti informací specifikovaných v normě ISO/IEC 27002.

Během tohoto vzdělávacího kurzu porozumíte vztahu norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 k normám ISO/IEC 27003 (Pokyny pro zavádění ISMS), ISO/IEC 27004 (Monitorování a měření bezpečnosti informací) a ISO/IEC 27005 (Management rizik v bezpečnosti informací).

 • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady
 • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse
 • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce

03.09. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 30800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz poskytuje odborníkům v oblasti zabezpečení IT znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování bezpečnostního postavení organizace a identifikaci a nápravě bezpečnostních slabin. Tento kurz zahrnuje zabezpečení identity a přístup, ochranu platformy, data a aplikace a bezpečnostní operace.

Kurz je možné absolvovat za cenu 6 336 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

05.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 19900 Kč + 21 % DPH

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - návrh kybernetické bezpečnosti a její operativa

2 denní kurz, který navazuje na základy bezpečnostní architektury podniku a prohlubuje pohled na každodenní práci na návrzích a posouzení změn a operativě se zabezpečením aktiv podniku.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

05.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 15000 Kč + 21 % DPH

Sítě jsou základem moderní IT infrastruktury. Naučíte se dovednosti, které jsou velmi žádané a otevírají dveře k mnoha kariérním příležitostem.
Přidejte se k týmu síťových specialistů!

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 267 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

13.09. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2550 Kč + 21 % DPH

Úvod do základů řízení rizik souvisejících s bezpečností informací s využitím normy ISO/IEC 27005.

16.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27035 Foundation Vám umožní osvojit si základní prvky pro implementaci plánu řízení incidentů a řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací. 

Po absolvování tohoto kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce a požádat o získání certifikátu “PECB Certified ISO/IEC 27035 Foundation”. Certifikát PECB Foundation prokazuje, že jste pochopili základní metodiky, požadavky a přístup k řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací.

23.09. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 30800 Kč + 21 % DPH

This course provides IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain an organization’s security posture, and identify and remediate security vulnerabilities. This course includes security for identity and access, platform protection, data and applications, and security operations.

03.10. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2550 Kč + 21 % DPH

Úvod do etického hackingu je koncipován jako manažerský kurz, který Vás uvede do problematiky etického hackingu, bezpečnostního auditu, penetračního testování či tzv. barevných týmů.

S tím, jak výrazně vzrostl dopad bezpečnostních incidentů v malých i velkých organizacích, roste i poptávka po etickém hackingu. Etický hacking je jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany aktiv, osob a informací. 

07.10. 2024 (dnů = 5) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

07.10. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - Oficiální CompTIA Pentest+ Student Guide - 45000 Kč + 21 % DPH

CompTIA PenTest + je určen pro profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se zabývají penetračním testování a bezpečností v IT.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

Oficiální kurz CompTIA PenTest + je určen pro odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří chtějí rozvíjet dovednosti penetračního testování, aby jim umožnili identifikovat zranitelná místa informačního systému a účinné techniky nápravy těchto zranitelností. Zaměřuje se na znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k provádění úkolů v systémech, jakož i na manažerské dovednosti používané k plánování, rozsahu a správě slabých míst, nejen k jejich využití, a také k přípravě kandidátů na složení certifikační zkoušky CompTIA PenTest +.

07.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům získat komplexní znalosti a porozumění implementaci a řízení opatření bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27002.

Certifikát PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager prokazuje, že jste získali potřebné odborné znalosti pro stanovení adekvátních opatření bezpečnosti informací potřebných k ošetření rizik.

10.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce (dle volby účastníka).

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation Vám představí základní prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001.

Během tohoto kurzu pochopíte jednotlivé moduly ISMS, včetně závazku vedení, politiky bezpečnosti informací, opatření bezpečnosti informací, měření výkonnosti, interního auditu, přezkoumání vedením, jakož i princip neustálého zlepšování se.

 • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
 • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
 • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.

14.10. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will learn where security risks can occure process during OpenShift operation and how to deal with them.

This training focuses on securing the environment for running applications in OpenShift. You will learn best practices for securing host servers, trusting container images, a secure image building process, user access control, operating environment security and interface management, network and data storage security in OpenShift, and finally SSO deployment using Keycloak.

14.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkům získat znalosti a dovednosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Obsah školení je nabitý praktickými cvičeními a případovými studiemi, které Vám pomohou načerpat reálné zkušenosti, jež můžete uplatnit při svých každodenních činnostech a aktivitách. Školení zahrnuje vše, co potřebujete k získání příslušného certifikátu.

 • Tento vzdělávací kurz obsahuje cvičení formou esejí, kvízy s výběrem odpovědí, příklady a osvědčené postupy používané při implementaci ISMS.
 • Účastníci jsou nabádáni, aby při plnění kvízů a cvičení vzájemně komunikovali a zapojovali se do diskusí. 
 • Cvičení vycházejí z případové studie. 
 • Cvičné testy jsou podobné certifikační zkoušce.

21.10. 2024 (dnů = 3) - online - cz - elektronické, příp. tištěné materiály a podklady - 25000 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz Vás provede cestou, kterou se vydávají moderní útočníci při napadání svých cílů.

Rádi Vám nabídneme školení přímo ve Vaši firmě.
Třídenní školení pokrývající tři rozsáhlá témata – Sociální inženýrství, Hacking Windows a Active Directory a Bezpečnost bezdrátových sítí.
Jsou pokryta různorodá témata z oblasti počítačové bezpečnosti s důrazem na předání zkušení z reálných penetračních testů, útoků a jejich analýzy.
Průvodcem na této cestě Vám bude zkušený etický hacker s mnohaletou praxí, který se s Vámi podělí o své zkušenosti.

21.10. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - Součástí školení jsou školící materiály v elektronické podobě.  - 33000 Kč + 21 % DPH

Získejte klíčové znalosti a dovednosti pro úspěšnou implementaci a správu FortiManageru. Poznejte svět FortiAnalyzeru a naučte se pracovat s FortiAnalyzer pro monitorování a zlepšení bezpečnosti vaší sítě.

Kurzem Vás provede odborník s certifikací NSE 7, který pracoval na desítkách Fortinetích projektů. 
Workshop je zaměřen na poskytnutí praktických dovedností a znalostí v oblasti analýzy a správy bezpečnostních událostí. Během kurzu budete mít jedinečnou příležitost prozkoumat široké spektrum funkcí a možností FortiManageru a FortiAnalyzeru.
 

04.11. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 18900 Kč + 21 % DPH

Kurz přehledně s praktickými příklady vysvětlí základní důvody, metody, modely a používané standardy pro zavedení bezpečnostní architektury podniku.

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - strategické plánování a přístup ke governance.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

06.11. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 15000 Kč + 21 % DPH

Sítě jsou základem moderní IT infrastruktury. Naučíte se dovednosti, které jsou velmi žádané a otevírají dveře k mnoha kariérním příležitostem.
Přidejte se k týmu síťových specialistů!

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 267 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

14.11. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Materiály v elektronické formě - 19900 Kč + 21 % DPH

Průvodce rolí bezpečnostního architekta - návrh kybernetické bezpečnosti a její operativa

2 denní kurz, který navazuje na základy bezpečnostní architektury podniku a prohlubuje pohled na každodenní práci na návrzích a posouzení změn a operativě se zabezpečením aktiv podniku.

Kurz je možné absolvovat za cenu 3 402 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

18.11. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 38900 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, kde mohou nastávat při provozu OpenShiftu bezpečnostní rizika a jak si s nimi poradit.

Toto školení se zaměřuje na zabezpečení prostředí pro provoz aplikací v OpenShiftu.Naučíte se nejlepší postupy pro zabezpečení hostitelských serverů, důvěryhodnosti kontejnerových images, bezpečného procesu výstavby images, řízení přístupu uživatelů, zabezpečení provozního prostředí a management rozhraní, bezpečnost sítí a ukládání dat v OpenShiftu a nakonec nasazení SSO pomocí Keycloak.

18.11. 2024 (dnů = 5) - online - cz - Oficiální CompTIA Security+ Student Guide - 27800 Kč + 21 % DPH

Oficiální kurz CompTIA Security+ vás připraví na celosvětově uznávanou certifikační zkoušku Security+.
Vybrat si můžete z 5ti denního školení vedeného lektorem, nebo ročního přístupu k e-Learningu.

 • Základní školení kybernetické bezpečnosti s důrazem na praktické dovednosti, které zajišťují, aby byl bezpečnostní profesionál lépe připraven na řešení složitých problémů.
 • Zahrnuje nejzákladnější technické dovednosti v oblasti hodnocení a správy rizik, reakce na incidenty, forenzní analýzy, podnikové sítě, hybridní / cloudové operace a bezpečnostní kontroly.
Kurz je možné absolvovat za cenu 5 400 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

18.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence, které organizaci pomohou při vytváření, řízení a zlepšování programu řízení rizik bezpečnosti informací na základě pokynů normy ISO/IEC 27005. 

Kromě seznámení s činnostmi potřebnými pro vytvoření programu řízení rizik bezpečnosti informací se školicí kurz zabývá také nejlepšími metodami a postupy souvisejícími s řízením rizik bezpečnosti informací.

Řízení rizik je nezbytnou součástí každého programu zabezpečení informací. Efektivní program řízení rizik informační bezpečnosti umožňuje organizacím detekovat, řešit, zmírňovat a dokonce předcházet rizikům informační bezpečnosti.

18.11. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.
Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager Vám umožní získat potřebné odborné znalosti na podporu organizace při implementaci plánu řízení incidentů bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27035.

Během tohoto kurzu získáte komplexní znalost procesního modelu pro návrh a vývoj plánu řízení incidentů organizace. Kompatibilita tohoto kurzu s ISO/IEC 27035 také podporuje systém řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 tím, že poskytuje pokyny pro řízení incidentů bezpečnosti informací.

 • Toto školení je založeno na teorii i osvědčených postupech používaných při implementaci plánu řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací. 
 • Přednášky jsou ilustrovány příklady založenými na případových studiích.
 • Praktická cvičení jsou založena na případové studii, která zahrnuje hraní rolí a diskuse.
 • Cvičné testy jsou podobné certifikační zkoušce.

12.12. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.
Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27005 Foundation umožňuje účastníkům pochopit základní koncepty a principy řízení rizik bezpečnosti informací založené na normě ISO/IEC 27005.

ISO/IEC 27005 Foundation je dvoudenní školicí kurz, který se zaměřuje na proces řízení rizik informační bezpečnosti zavedený ISO/IEC 27005 a strukturu normy. Poskytuje přehled směrnic ISO/IEC 27005 pro řízení rizik informační bezpečnosti, včetně stanovení kontextu, hodnocení a zpracování rizik, komunikace a konzultací, zaznamenávání a podávání zpráv a monitorování a přezkoumání.

Po školení můžete absolvovat zkoušku. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o označení „Držitel certifikátu PECB v nadaci ISO/IEC 27005“. Tento certifikát prokazuje, že máte obecné znalosti o směrnicích ISO/IEC 27005 pro řízení rizik informační bezpečnosti.

Školicí kurz je zaměřen na účastníky a:

 • Obsahuje přednášky ilustrované příklady a diskusemi
 • Povzbuzuje interakci mezi účastníky prostřednictvím otázek a návrhů
 • Zahrnuje kvízy s podobnou strukturou jako zkouška

16.12. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2550 Kč + 21 % DPH

Seznámení s koncepty systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle požadavků normy ISO/IEC 27001.