logo pumpedu.cz

ISO 27001 - IT vzdělávací kurzy a školení

Cílem ISO 27001 je ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v organizaci. Standard definuje požadavky na vytvoření, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému řízení informační bezpečnosti (ISMS). ISMS je komplexní rámec procesů, politik, postupů a technických a organizačních opatření, které organizaci pomáhají chránit citlivé informace a minimalizovat rizika související s bezpečností dat.

27.06. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce (dle volby účastníka).

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation Vám představí základní prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001.

Během tohoto kurzu pochopíte jednotlivé moduly ISMS, včetně závazku vedení, politiky bezpečnosti informací, opatření bezpečnosti informací, měření výkonnosti, interního auditu, přezkoumání vedením, jakož i princip neustálého zlepšování se.

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.

28.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2550 Kč + 21 % DPH

Seznámení s koncepty systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle požadavků normy ISO/IEC 27001.

26.08. 2024 (dnů = 4) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém i anglickém jazyce.
Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 400 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 38770 Kč + 21 % DPH

Připravíme Vás na certifikační zkoušku ISO 27001 Lead Auditor.
 

Přijďte na naše školení a rozšiřte své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, abyste se mohli aktivně podílet na ochraně informací a dat ve vaší organizaci. 
Seznámíme Vás s důležitými nástroji i strategiemi pro identifikaci a prevenci kybernetických hrozeb.

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Auditor Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro provádění auditů systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) s použitím obecně uznávaných principů, postupů a technik auditování. Během tohoto kurzu získáte znalosti a dovednosti pro plánování a provádění interních a externích auditů v souladu s ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1. Díky praktickým cvičením ovládnete techniky auditování a naučíte se řídit program auditu, tým auditorů, komunikaci s uživateli i řešení sporů.

10.10. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce (dle volby účastníka).

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation Vám představí základní prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001.

Během tohoto kurzu pochopíte jednotlivé moduly ISMS, včetně závazku vedení, politiky bezpečnosti informací, opatření bezpečnosti informací, měření výkonnosti, interního auditu, přezkoumání vedením, jakož i princip neustálého zlepšování se.

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.

14.10. 2024 (dnů = 4) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 38770 Kč + 21 % DPH

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkům získat znalosti a dovednosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Obsah školení je nabitý praktickými cvičeními a případovými studiemi, které Vám pomohou načerpat reálné zkušenosti, jež můžete uplatnit při svých každodenních činnostech a aktivitách. Školení zahrnuje vše, co potřebujete k získání příslušného certifikátu.

  • Tento vzdělávací kurz obsahuje cvičení formou esejí, kvízy s výběrem odpovědí, příklady a osvědčené postupy používané při implementaci ISMS.
  • Účastníci jsou nabádáni, aby při plnění kvízů a cvičení vzájemně komunikovali a zapojovali se do diskusí. 
  • Cvičení vycházejí z případové studie. 
  • Cvičné testy jsou podobné certifikační zkoušce.

16.12. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2550 Kč + 21 % DPH

Seznámení s koncepty systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle požadavků normy ISO/IEC 27001.