logo pumpedu.cz

ISO 27001 - IT vzdělávací kurzy a školení

Cílem ISO 27001 je ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v organizaci. Standard definuje požadavky na vytvoření, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému řízení informační bezpečnosti (ISMS). ISMS je komplexní rámec procesů, politik, postupů a technických a organizačních opatření, které organizaci pomáhají chránit citlivé informace a minimalizovat rizika související s bezpečností dat.

10.04. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce (dle volby účastníka).

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 200 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.
Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB.  - 16800 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation Vám představí základní prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001.

Během tohoto kurzu pochopíte jednotlivé moduly ISMS, včetně závazku vedení, politiky bezpečnosti informací, opatření bezpečnosti informací, měření výkonnosti, interního auditu, přezkoumání vedením, jakož i princip neustálého zlepšování se.

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.