logo pumpedu.cz

Open source - Ansible - IT vzdělávací kurzy a školení

Ansible je softwarový nástroj, který poskytuje jednoduchou, ale výkonnou automatizaci počítačové podpory pro různé platformy. Je primárně určen pro IT profesionály, kteří jej používají pro nasazení aplikací, aktualizace na pracovních stanicích a serverech, zajišťování cloudu, správu konfigurace, orchestraci v rámci služby a téměř cokoli, co správce systému dělá každý týden nebo denně.

02.09. 2024 (dnů = 5) - online - en - materials are in electronic form - 38900 Kč + 21 % DPH

You will gain experience in configuring commonly used services over Linux systems in combination with using Ansible as a central configuration tool.

23.09. 2024 (dnů = 2) - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 18000 Kč + 21 % DPH

Naučíte se, jak zjednodušit správu a provoz vámi provozované infrastruktury za pomoci Ansible Tower.

09.10. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 18000 Kč + 21 % DPH

You will learn how to simplify the management and operation of the infrastructure you operate using Ansible Tower.

11.11. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 31000 Kč + 21 % DPH

You will learn how to optimize your work with Ansible and use its full strength.

02.12. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 27200 Kč + 21 % DPH

Naučíte se vše důležité pro plnohodnotnou práci s Ansible jako automatizačním nástrojem správy linuxových systémů.

09.12. 2024 (dnů = 4) - online - en - materials are in electronic form - 27200 Kč + 21 % DPH

You will learn everything important for full-fledged work with Ansible as an automation tool for managing Linux systems.

16.12. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 31000 Kč + 21 % DPH

Naučíte se jak zefektivnit svou práci s Ansible a využít tak jeho plné síly.