logo pumpedu.cz

Projektové řízení - PRINCE2 - IT vzdělávací kurzy a školení

PRINCE2 je mezinárodní standard řízení projektů ve veřejném i privátním sektoru. Tato oblíbená, srozumitelná a snadno aplikovatelná metodika vychází z evropského prostředí, ale populární je po celém světě. Je postavena na zkušenostech mnoha profesionálů, obsahuje osvědčené postupy z praxe a je použitelná na jakýkoliv typ projektu.

17.06. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 24900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 Agile kombinuje agilní koncepty, metody a techniky s výhodami tradiční metodiky PRINCE2 s jasně definovaným metodickým rámcem. 

Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí ceny kurzu je certifikační zkouška PRINCE2 Agile Foundation.

17.06. 2024 (dnů = 3) - online - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 26900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 je nejvyužívanější a nejuznávanější metoda projektového řízení na světě a poskytuje základy pro řízení jakéhokoli projektu jakékoli velikosti nebo složitosti.
Vybrat si můžete ze 3-denního školení vedeného lektorem, nebo půlročního přístupu k e-Learningu.

PeopleCert vydává novou verzi PRINCE2. Označuje se jako PRINCE2 7th Edition, a nahrazuje současné 6. vydání. PRINCE2 7 nabízí škálovatelný přístup k řízení projektů s obnoveným důrazem na flexibilitu a adaptabilitu, kterou dnešní rychlé digitální prostředí projektů vyžaduje.

Seznámíte se s pěti propojenými prvky PRINCE2 – projektovým kontextem, principy, postupy, procesy, s lidmi v jeho středu. Tato nejnovější verze PRINCE2 odráží měnící se tvář projektového řízení a zahrnuje základní koncepty, jako je udržitelnost, správa dat, komerční správa a především správa lidí.
Tento kurz vám pomůže PRINCE2 nejen poznat, ale také aplikovat a ušít na míru pro vaše projekty.

01.07. 2024 (dnů = 3) - online - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 24900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 Agile kombinuje agilní koncepty, metody a techniky s výhodami tradiční metodiky PRINCE2 s jasně definovaným metodickým rámcem. 

Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí ceny kurzu je certifikační zkouška PRINCE2 Agile Foundation.

18.07. 2024 (dnů = 2) - online - en -
 • Accredited training materials.
 • An ebook is included in the price of the exam. The Core Guidance (eBook) contains the best practises, which helps the candidate to prepare for an exam.
 • Proctored exam for every participant.
 • Sample papers
- 24000 Kč + 21 % DPH

The PRINCE2 Practitioner course is a follow-up to the PRINCE2 Foundation course, according to the latest version from 2023, referred to as PRINCE2 7th edition. 

PeopleCert release a new version of PRINCE2. It is referred to as PRINCE2 7th Edition, which will replace the current 6th edition. PRINCE2 7 addresses changes in the project management sector and adapts to evolving working practices and technologies.

On this course you’ll be re-introduced to the five connected elements of PRINCE2 - project context, principles, practices, processes, with people at its centre. Reflecting the changing face of project management, this latest version of PRINCE2 includes essential concepts such as sustainability, data management, commercial management and most importantly people management.

19.08. 2024 (dnů = 3) - online - en -
 • Accredited training materials.
 • An ebook is included in the price of the exam. The Core Guidance (eBook) contains the best practises, which helps the candidate to prepare for an exam.
 • Proctored eZxam for every participant.
 • Sample papers
- 26900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 is the world’s most practised and recognised project management method and provides the essentials for managing any project of any size or complexity.
You can choose between 3-days course with instructor or six-month access to e-Learning.

PeopleCert release a new version of PRINCE2. It is referred to as PRINCE2 7th Edition, which will replace the current 6th edition. PRINCE2 7 addresses changes in the project management sector and adapts to evolving working practices and technologies.

You’ll be introduced to the five connected elements of PRINCE2 - project context, principles, practices, processes, with people at its centre. Reflecting the changing face of project management, this latest version of PRINCE2 includes essential concepts such as sustainability, data management, commercial management and most importantly people management.
This course will help you not only to know PRINCE2, but also to apply it and tailor it to your projects.

19.08. 2024 (dnů = 5) - online - en -
 • Accredited training materials.
 • An ebook is included in the price of the exam. The Core Guidance (eBook) contains the best practises, which helps the candidate to prepare for an exam.
 • Proctored eZxam for every participant.
 • Sample papers
- 45500 Kč + 21 % DPH

The course combines the PRINCE2 Foundation and PRINCE2 Practitioner courses, according to the latest version from 2023, referred to as the PRINCE2 7th edition. 

PeopleCert release a new version of PRINCE2. It is referred to as PRINCE2 7th Edition, which will replace the current 6th edition. PRINCE2 7 addresses changes in the project management sector and adapts to evolving working practices and technologies.

You’ll be introduced to the five connected elements of PRINCE2 - project context, principles, practices, processes, with people at its centre. Reflecting the changing face of project management, this latest version of PRINCE2 includes essential concepts such as sustainability, data management, commercial management and most importantly people management.
This course will help you not only to know PRINCE2, but also to apply it and tailor it to your projects.

29.08. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 28600 Kč + 21 % DPH

Kurz PRINCE2 Agile Practitioner vám pomůže prohloubit získané znalosti z kurzu PRINCE2 Agile Foundation. 

Na praktických příkladech si procvičíte způsoby, jakým je možné standardní metodiku řízení projektů PRINCE2 rozšířit do oblasti agilního řízení. Vyzkoušíte si využití pěti základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a definovaných postupů tradiční metodiky PRINCE2. Součástí ceny kurzu je certifikační zkouška PRINCE2 Agile Practitioner.

12.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 24000 Kč + 21 % DPH

Kurz PRINCE2 Practitioner je navazující na kurz PRINCE2 Foundation,  podle nejnovější verze z roku 2023, označován jako PRINCE2 7th edition. 

PeopleCert vydává novou verzi PRINCE2. Označuje se jako PRINCE2 7th Edition, a nahrazuje současné 6. vydání. PRINCE2 7 nabízí škálovatelný přístup k řízení projektů s obnoveným důrazem na flexibilitu a adaptabilitu, kterou dnešní rychlé digitální prostředí projektů vyžaduje.

Na tomto kurzu si podrobněji osvojíte prvky PRINCE2 – projektový kontext, principy, postupy, procesy, s lidmi v centru pozornosti. Tato nejnovější verze PRINCE2 odráží měnící se tvář projektového řízení a zahrnuje základní koncepty, jako je udržitelnost, správa dat, komerční správa a především správa lidí.

23.09. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 26900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 je nejvyužívanější a nejuznávanější metoda projektového řízení na světě a poskytuje základy pro řízení jakéhokoli projektu jakékoli velikosti nebo složitosti.
Vybrat si můžete ze 3-denního školení vedeného lektorem, nebo půlročního přístupu k e-Learningu.

PeopleCert vydává novou verzi PRINCE2. Označuje se jako PRINCE2 7th Edition, a nahrazuje současné 6. vydání. PRINCE2 7 nabízí škálovatelný přístup k řízení projektů s obnoveným důrazem na flexibilitu a adaptabilitu, kterou dnešní rychlé digitální prostředí projektů vyžaduje.

Seznámíte se s pěti propojenými prvky PRINCE2 – projektovým kontextem, principy, postupy, procesy, s lidmi v jeho středu. Tato nejnovější verze PRINCE2 odráží měnící se tvář projektového řízení a zahrnuje základní koncepty, jako je udržitelnost, správa dat, komerční správa a především správa lidí.
Tento kurz vám pomůže PRINCE2 nejen poznat, ale také aplikovat a ušít na míru pro vaše projekty.

23.09. 2024 (dnů = 5) - Praha - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 45500 Kč + 21 % DPH

Jedná se o spojení kurzu PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner, podle nejnovější verze z roku 2023, označované jako PRINCE2 7th edition.

PeopleCert vydává novou verzi PRINCE2. Označuje se jako PRINCE2 7th Edition, a nahrazuje současné 6. vydání. PRINCE2 7 nabízí škálovatelný přístup k řízení projektů s obnoveným důrazem na flexibilitu a adaptabilitu, kterou dnešní rychlé digitální prostředí projektů vyžaduje.

Seznámíte se s pěti propojenými prvky PRINCE2 – projektovým kontextem, principy, postupy, procesy, s lidmi v jeho středu. Tato nejnovější verze PRINCE2 odráží měnící se tvář projektového řízení a zahrnuje základní koncepty, jako je udržitelnost, správa dat, komerční správa a především správa lidí.
Tento kurz vám pomůže PRINCE2 nejen poznat, ale také aplikovat a ušít na míru pro vaše projekty.

09.10. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 24900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 Agile kombinuje agilní koncepty, metody a techniky s výhodami tradiční metodiky PRINCE2 s jasně definovaným metodickým rámcem. 

Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí ceny kurzu je certifikační zkouška PRINCE2 Agile Foundation.

24.10. 2024 (dnů = 2) - online - en -
 • Accredited training materials.
 • An ebook is now included in the price of the exam. The Core Guidance (eBook) contains the best practises, which helps the candidate to prepare for an exam.
 • Proctored eZxam for every participant.
 • Sample papers
- 28600 Kč + 21 % DPH

The PRINCE2 Agile Practitioner course will help you deepen the knowledge gained from the PRINCE2 Agile Foundation course. 

Use practical examples to practice ways in which the standard PRINCE2 project management methodology can be extended to agile management. You will experience the use of five basic habits of agile management (transparency, cooperation, frequent communication, self-organization and research) and defined procedures of the traditional PRINCE2 methodology. The price of the course includes the PRINCE2 Agile Practitioner certification exam.

18.11. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - Akreditované školící materiály společnosti PeopleCert a doplňující materiály.
V ceně zkoušky je nyní zahrnut ebook.
Tato elektronická kniha obsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku. - 24500 Kč + 21 % DPH

Jedná se o základní certifikaci v oblasti osvědčené metodiky řízení projektů PRINCE2. Kurz je určen všem, kdo se účastní projektů. Verze 5th má jako jediná zkoušku v českém jazyce.

Pochopíte, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a zároveň vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2 Foundation, která je zahrnuta v ceně kurzu. Chcete-li tak absolvovat kurz s materiály i certifikační zkouškou v češtině, PRINCE2 5th edition je správná volba.

18.11. 2024 (dnů = 3) - online - cz -
 • Akreditované školicí materiály.
 • V ceně zkoušky je nyní ebook, který bsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku.
 • Zkouška pro každého účastníka.
 • Sample papers
- 24900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 Agile kombinuje agilní koncepty, metody a techniky s výhodami tradiční metodiky PRINCE2 s jasně definovaným metodickým rámcem. 

Ukazuje, jak využít pět základních návyků agilního řízení (transparentnost, spolupráce, častá komunikace, sebeorganizace a zkoumání) a zároveň využít již definovaných postupů a produktů PRINCE2. Tím umožňuje skloubit to nejlepší z obou světů a zvýšit pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. Součástí ceny kurzu je certifikační zkouška PRINCE2 Agile Foundation.

25.11. 2024 (dnů = 3) - online - en -
 • Accredited training materials.
 • An ebook is now included in the price of the exam. The Core Guidance (eBook) contains the best practises, which helps the candidate to prepare for an exam.
 • Proctored eZxam for every participant.
 • Sample papers
- 24900 Kč + 21 % DPH

PRINCE2 Agile combines agile concepts, methods and techniques with the advantages of the traditional PRINCE2 methodology with a clearly defined methodological framework. 

It shows how to use the five basic habits of agile management (transparency, cooperation, frequent communication, self-organization and research) and at the same time use the already defined PRINCE2 procedures and products. This allows you to combine the best of both worlds and increase the likelihood of a successful project. The price of the course includes the PRINCE2 Agile Foundation certification exam.

09.12. 2024 (dnů = 3) - online - cz - Akreditované školící materiály společnosti PeopleCert a doplňující materiály.
V ceně zkoušky je nyní zahrnut ebook.
Tato elektronická kniha obsahuje osvědčené postupy, které kandidátovi pomáhají připravit se na zkoušku. - 24500 Kč + 21 % DPH

Jedná se o základní certifikaci v oblasti osvědčené metodiky řízení projektů PRINCE2. Kurz je určen všem, kdo se účastní projektů. Verze 5th má jako jediná zkoušku v českém jazyce.

Pochopíte, jak touto metodou nastavit řízení reálných projektů v organizaci a zároveň vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky PRINCE2 Foundation, která je zahrnuta v ceně kurzu. Chcete-li tak absolvovat kurz s materiály i certifikační zkouškou v češtině, PRINCE2 5th edition je správná volba.