logo pumpedu.cz

Open source - IT vzdělávací kurzy a školení

Open source je termín používaný pro software, jehož zdrojový kód je zdarma k dispozici a může být upravován, použit a distribuován bez omezení a za předpokladu zachování původní licence. Pumpedu nabízí unikátní kurzy, které jsou jedinečné na českém trhu a věnují se tématům jako jsou Linux, Ansible, Docker, Kubernetes, kontejnery, OpenShift.

18.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz -
  • Materiály v elektronické formě.
- 18900 Kč + 21 % DPH

V tomto kurzu se naučíte vytvářet dashboardy (řídicí panely) Grafana připojením k různým zdrojům dat. Kurz pokrývá většinu témat Grafany a je jediným kurzem, kterým musíte projít, abyste se o Grafaně dozvěděli vše co potřebujete.

Grafana je jedním z předních světových open source vizualizačních a analytických softwarů. Umožňuje vám dotazovat se, vizualizovat, upozorňovat a zkoumat vaše metriky bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Stručně řečeno, poskytuje vám nástroje pro přeměnu dat z databáze časových řad (TSDB) na upravené a pěkné grafy a vizualizace. Po vytvoření řídicího panelu existuje mnoho dalších možností, co s Grafanou vytvářet např. vytvoření upozornění, vytvoření Playlistů atd.

18.04. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 18900 Kč + 21 % DPH

ArgoCD je kubernetes kontrolér, který nepřetržitě monitoruje běžící aplikace a porovnává aktuální, živý stav s požadovaným cílovým stavem.

ArgoCD je dnes jedním z celosvětově nejpopulárnějších open-source nástrojů GitOps, který automatizuje nasazení aplikací do prostředích Kubernetes či OpenShift.

GitOps je přirozeným rozšířením principů Infrastructure-as-Code a Continuous Delivery se zaměřením na používání Gitu jako jediného zdroje pravdy. Změny v infrastruktuře a aplikacích se provádějí deklarativně prostřednictvím verzovaných změn v Gitu, přičemž automatický proces zajišťuje, že skutečný stav vašeho systému je obrazem deklarovaného stavu úloženém v Gitu.

19.04. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti optimalizace, monitoringu a pokročilé správy Kafka clusterů.

02.05. 2024 (dnů = 2) - online - en - Materials in electronic form. - 945 Kč + 21 % DPH

In this course, you will be learning to create beautiful Grafana dashboards by connecting to different data sources. This course is created keeping working professionals in mind. So it gets you started without wasting a single minute of your time. 
This course covers most of the topics of Grafana and is the only course you need to go through to learn everything about Grafana.

Grafana is one of the world&&kurz=39;s leading open-source visualization and analytics software. It allows you to query, visualize, alert on, and explore your metrics no matter where they are stored. In short, it provides you with tools to turn your time-series database (TSDB) data into beautiful graphs and visualizations. After creating a dashboard, there are many possible things you might do next such as creating Alerts, Creating a Playlist, etc.

13.06. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Interaktivní školení zaměřené na seznámení účastníků s klíčovými koncepty, architekturou a praktickým využitím Apache Kafka. 

Účastníci získají dovednosti v tvorbě, konfiguraci a správě Kafka clusterů a budou schopni efektivně pracovat s distribuovanými datovými proudy pro reálné aplikace v prostředí streamování událostí.

13.06. 2024 (dnů = ) - online - en - - 650 Kč + 21 % DPH

Interactive training aimed at introducing participants to the key concepts, architecture and practical use of Apache Kafka.

Participants will acquire skills in creating, configuring and managing Kafka clusters and will be able to effectively work with distributed data streams for real applications in an event streaming environment.

14.06. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti optimalizace, monitoringu a pokročilé správy Kafka clusterů.

12.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Moderní způsob provozu infrastruktury se soustředí na automatizaci a centralizaci správy. Zatímco starý způsob správy systémů často zahrnoval manuální konfiguraci a nasazování na každém jednotlivém serveru, moderní správa infrastruktury s využitím Ansible a AWX/Ansible Tower nabízí mnoho výhod.

12.07. 2024 (dnů = 4) - online - cz - - 9500 Kč + 21 % DPH

Automatizace a moderní technologie usnadňují život nejen systémových administrátorů, ale také přinášejí výhody pro celou organizaci. Akademie vám představí témata jako Ansible, Docker, Kubernetes a CI/CD. Naučíte se pracovat s novými přístupy a vysvětlí vám jejich výhody, ale také nevýhody. Zjistíte, kam se IT obor ubírá a budete mít šanci se na tento směr připravit.
 

Cílem naší akademie je připravit účastníky na rychlé změny, které se v dnešní době dějí v IT oboru. S rozvojem technologií je klíčové věnovat čas sledování novinek a udržovat si aktuální znalosti v této oblasti.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 880 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

19.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

26.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Víte jaký je rozdíl mezi Kubernetes, OKD či OpenShift?
Při tomto workshopu se seznámíte s těmito platformamy a jejich rozdíly. Sami pak budete moci zhodnotit, které řešení je pro Vás vhodné.

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Během workshopu budou účastníci seznámeni s architekturou Kubernetes / OKD / OpenShift. Také se dozví o možnostech integrace s dalšími nástroji a technologiemi, které umožňují automatizaci a rozšíření funkcionalit Kubernetes / OKD / OpenShift. Praktické ukázky a demo nasazení aplikací pomohou účastníkům lépe porozumět tomu, jak využít Kubernetes / OKD / OpenShift v reálném pracovním prostředí.
Diskuze a otázky účastníků jsou vítány a budou zapojeny do závěrečné diskuze, která shrne hlavní body workshopu a nabídne příležitost k dalšímu rozvoji v oblasti OKD / OpenShift / Kubernetes.

 

02.08. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Seznamte se s nástroji, které můžete používat pro efektivní práci s OKD,OpenShift či Kubernetes.

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Na tomto školení se budeme zabývat výhodami a využitím CI/CD, Argo CD, Harbor, GitLab a DevOps přístupu v pracovním prostředí. Budeme zkoumat, jak tyto nové technologie a přístupy mohou pomoci udržet konkurenceschopnost a neztrácet zákazníky.

05.08. 2024 (dnů = ) - online - en - - 710 Kč + 21 % DPH

This course deepens knowledge and skills in the field of optimization, monitoring and advanced management of Kafka clusters.

22.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 945 Kč + 21 % DPH

ArgoCD is a kubernetes controller that continuously monitors running applications and compares the current, live state with the desired target state.

Today, ArgoCD is one of the world&&kurz=39;s most popular open-source GitOps tools, which automates the deployment of applications in Kubernetes or OpenShift environments.

GitOps is a natural extension of Infrastructure-as-Code and Continuous Delivery principles with a focus on using Git as the single source of truth. Changes to infrastructure and applications are made declaratively through versioned changes in Git, an automated process that ensures the actual state of your system is an image of the declared state stored in Git.

05.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 18900 Kč + 21 % DPH

ArgoCD je kubernetes kontrolér, který nepřetržitě monitoruje běžící aplikace a porovnává aktuální, živý stav s požadovaným cílovým stavem.

ArgoCD je dnes jedním z celosvětově nejpopulárnějších open-source nástrojů GitOps, který automatizuje nasazení aplikací do prostředích Kubernetes či OpenShift.

GitOps je přirozeným rozšířením principů Infrastructure-as-Code a Continuous Delivery se zaměřením na používání Gitu jako jediného zdroje pravdy. Změny v infrastruktuře a aplikacích se provádějí deklarativně prostřednictvím verzovaných změn v Gitu, přičemž automatický proces zajišťuje, že skutečný stav vašeho systému je obrazem deklarovaného stavu úloženém v Gitu.