logo pumpedu.cz

Open source - IT vzdělávací kurzy a školení

Open source je termín používaný pro software, jehož zdrojový kód je zdarma k dispozici a může být upravován, použit a distribuován bez omezení a za předpokladu zachování původní licence. Pumpedu nabízí unikátní kurzy, které jsou jedinečné na českém trhu a věnují se tématům jako jsou Linux, Ansible, Docker, Kubernetes, kontejnery, OpenShift.

27.06. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 15000 Kč + 21 % DPH

Školení na téma Prometheus je interaktivní kurz zaměřený na seznámení účastníků s principy monitorování a alarmování prostřednictvím nástroje Prometheus. 

Účastníci získají hlubší porozumění architektuře tohoto nástroje, naučí se efektivně dotazovat data pomocí PromQL a získají praktické dovednosti vytváření a správy alarmů pro monitorované systémy.
Školení je vhodné pro každého, kdo se zajímá o monitorování, správu a vylepšování výkonnosti a dostupnosti IT infrastruktury a aplikací. Někteří účastníci mohou mít již základní znalost o monitorovacích nástrojích, zatímco pro jiné to může být úplně nový koncept.

12.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Moderní způsob provozu infrastruktury se soustředí na automatizaci a centralizaci správy. Zatímco starý způsob správy systémů často zahrnoval manuální konfiguraci a nasazování na každém jednotlivém serveru, moderní správa infrastruktury s využitím Ansible a AWX/Ansible Tower nabízí mnoho výhod.

12.07. 2024 (dnů = 4) - online - cz - - 9500 Kč + 21 % DPH

Automatizace a moderní technologie usnadňují život nejen systémových administrátorů, ale také přinášejí výhody pro celou organizaci. Akademie vám představí témata jako Ansible, Docker, Kubernetes a CI/CD. Naučíte se pracovat s novými přístupy a vysvětlí vám jejich výhody, ale také nevýhody. Zjistíte, kam se IT obor ubírá a budete mít šanci se na tento směr připravit.
 

Cílem naší akademie je připravit účastníky na rychlé změny, které se v dnešní době dějí v IT oboru. S rozvojem technologií je klíčové věnovat čas sledování novinek a udržovat si aktuální znalosti v této oblasti.

Kurz je možné absolvovat za cenu 2 880 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

12.07. 2024 (dnů = ) - online - en - - 650 Kč + 21 % DPH

Prometheus training is an interactive course aimed at introducing participants to the principles of monitoring and alerting through the Prometheus tool.

Participants will gain a deeper understanding of the architecture of the tool, learn to effectively query data using PromQL, and gain hands-on skills in creating and managing alarms for monitored systems.
The training is suitable for anyone interested in monitoring, managing and improving the performance and availability of IT infrastructure and applications. Some participants may already have a basic understanding of monitoring tools, while for others it may be a completely new concept.

19.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

26.07. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Víte jaký je rozdíl mezi Kubernetes, OKD či OpenShift?
Při tomto workshopu se seznámíte s těmito platformamy a jejich rozdíly. Sami pak budete moci zhodnotit, které řešení je pro Vás vhodné.

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Během workshopu budou účastníci seznámeni s architekturou Kubernetes / OKD / OpenShift. Také se dozví o možnostech integrace s dalšími nástroji a technologiemi, které umožňují automatizaci a rozšíření funkcionalit Kubernetes / OKD / OpenShift. Praktické ukázky a demo nasazení aplikací pomohou účastníkům lépe porozumět tomu, jak využít Kubernetes / OKD / OpenShift v reálném pracovním prostředí.
Diskuze a otázky účastníků jsou vítány a budou zapojeny do závěrečné diskuze, která shrne hlavní body workshopu a nabídne příležitost k dalšímu rozvoji v oblasti OKD / OpenShift / Kubernetes.

 

02.08. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 2450 Kč + 21 % DPH

Seznamte se s nástroji, které můžete používat pro efektivní práci s OKD,OpenShift či Kubernetes.

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Na tomto školení se budeme zabývat výhodami a využitím CI/CD, Argo CD, Harbor, GitLab a DevOps přístupu v pracovním prostředí. Budeme zkoumat, jak tyto nové technologie a přístupy mohou pomoci udržet konkurenceschopnost a neztrácet zákazníky.

05.08. 2024 (dnů = ) - online - en - - 710 Kč + 21 % DPH

This course deepens knowledge and skills in the field of optimization, monitoring and advanced management of Kafka clusters.

22.08. 2024 (dnů = 2) - online - en - materials are in electronic form - 945 Kč + 21 % DPH

ArgoCD is a kubernetes controller that continuously monitors running applications and compares the current, live state with the desired target state.

Today, ArgoCD is one of the world&&kurz=39;s most popular open-source GitOps tools, which automates the deployment of applications in Kubernetes or OpenShift environments.

GitOps is a natural extension of Infrastructure-as-Code and Continuous Delivery principles with a focus on using Git as the single source of truth. Changes to infrastructure and applications are made declaratively through versioned changes in Git, an automated process that ensures the actual state of your system is an image of the declared state stored in Git.

05.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 18900 Kč + 21 % DPH

ArgoCD je kubernetes kontrolér, který nepřetržitě monitoruje běžící aplikace a porovnává aktuální, živý stav s požadovaným cílovým stavem.

ArgoCD je dnes jedním z celosvětově nejpopulárnějších open-source nástrojů GitOps, který automatizuje nasazení aplikací do prostředích Kubernetes či OpenShift.

GitOps je přirozeným rozšířením principů Infrastructure-as-Code a Continuous Delivery se zaměřením na používání Gitu jako jediného zdroje pravdy. Změny v infrastruktuře a aplikacích se provádějí deklarativně prostřednictvím verzovaných změn v Gitu, přičemž automatický proces zajišťuje, že skutečný stav vašeho systému je obrazem deklarovaného stavu úloženém v Gitu.

13.09. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 18000 Kč + 21 % DPH

Kurz Graylog je interaktivní školení zaměřené na využívání platformy Graylog pro sběr, analýzu a vizualizaci logů. Účastníci získají dovednosti v tvorbě komplexních dashboardů a nastavení alarmů pro lepší sledování a správu logovacích dat v IT prostředí.

27.09. 2024 (dnů = ) - online - en - - 770 Kč + 21 % DPH

The Graylog course is an interactive training focused on using the Graylog platform for collecting, analyzing and visualizing logs. Participants will gain skills in creating complex dashboards and setting alarms for better monitoring and management of log data in an IT environment.

17.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz -
  • Materiály v elektronické formě.
- 18900 Kč + 21 % DPH

Naučte se vytvářet dashboardy (řídicí panely) v Grafaně připojením k různým zdrojům dat. Tento kurz pokrývá většinu témat týkajících se Grafany a je jediným kurzem, který musíte absolvovat, abyste se o Grafaně dozvěděli vše, co potřebujete.

Grafana je jedním z předních světových open source vizualizačních a analytických softwarů. Umožňuje vám dotazovat se, vizualizovat, upozorňovat a zkoumat vaše metriky bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Stručně řečeno, poskytuje vám nástroje pro přeměnu dat z databáze časových řad (TSDB) na upravené a pěkné grafy a vizualizace. Po vytvoření řídicího panelu existuje mnoho dalších možností, co s Grafanou vytvářet např. vytvoření upozornění, vytvoření Playlistů atd.

Kurz je možné absolvovat za cenu 4 050 Kč díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Jsem v kurzu". Jak dotaci získat a kde se na kurz přihlásit najdete v sekci Dotované kurzy.

21.11. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 15000 Kč + 21 % DPH

Školení na téma Prometheus je interaktivní kurz zaměřený na seznámení účastníků s principy monitorování a alarmování prostřednictvím nástroje Prometheus. 

Účastníci získají hlubší porozumění architektuře tohoto nástroje, naučí se efektivně dotazovat data pomocí PromQL a získají praktické dovednosti vytváření a správy alarmů pro monitorované systémy.
Školení je vhodné pro každého, kdo se zajímá o monitorování, správu a vylepšování výkonnosti a dostupnosti IT infrastruktury a aplikací. Někteří účastníci mohou mít již základní znalost o monitorovacích nástrojích, zatímco pro jiné to může být úplně nový koncept.

06.12. 2024 (dnů = ) - online - en - - 650 Kč + 21 % DPH

Prometheus training is an interactive course aimed at introducing participants to the principles of monitoring and alerting through the Prometheus tool.

Participants will gain a deeper understanding of the architecture of the tool, learn to effectively query data using PromQL, and gain hands-on skills in creating and managing alarms for monitored systems.
The training is suitable for anyone interested in monitoring, managing and improving the performance and availability of IT infrastructure and applications. Some participants may already have a basic understanding of monitoring tools, while for others it may be a completely new concept.

12.12. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 18000 Kč + 21 % DPH

Kurz Graylog je interaktivní školení zaměřené na využívání platformy Graylog pro sběr, analýzu a vizualizaci logů. Účastníci získají dovednosti v tvorbě komplexních dashboardů a nastavení alarmů pro lepší sledování a správu logovacích dat v IT prostředí.

13.12. 2024 (dnů = ) - online - en - - 770 Kč + 21 % DPH

The Graylog course is an interactive training focused on using the Graylog platform for collecting, analyzing and visualizing logs. Participants will gain skills in creating complex dashboards and setting alarms for better monitoring and management of log data in an IT environment.