logo pumpedu.cz

Open source - Docker - IT vzdělávací kurzy a školení

Docker je oblíbená kontejnerizační platforma, která umožňuje vývojářům open source snadno vytvářet, nasazovat a spouštět aplikace jednoduchým způsobem. Cílem je poskytnout jednotné rozhraní pro izolaci aplikací do kontejnerů v prostředí macOS, Linuxu i Windows.

07.03. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15000 Kč + 21 % DPH

Docker je oblíbená kontejnerizační platforma, která umožňuje vývojářům snadno vytvářet, nasazovat a spouštět aplikace jednoduchým  způsobem. Tento kurz pokrývá základy Dockeru, včetně toho, jak vytvářet a spravovat kontejnery, pracovat s images a používat Docker Compose ke správě aplikací s více kontejnery.
 

Den 1:

 • Úvod do Dockeru a kontejnerizace
 • Vytváření a správa kontejnerů Docker
 • Práce s  Docker images

Den 2:

 • Úvod do Docker Compose
 • Pokročilé koncepty a osvědčené postupy Dockeru
 • Bezpečnostní aspekty provozu aplikací v kontejnerech
 • Optimalizace výkonu Dockeru


 

10.06. 2024 (dnů = 2) - Praha - en - materials are in electronic form - 750 Kč + 21 % DPH

Docker is a popular containerization platform that allows developers to easily create, deploy, and run applications in a lightweight and portable manner. This course covers the fundamentals of Docker, including how to create and manage containers, work with images, and use Docker Compose to manage multi-container applications.
 

Day 1:

 • Introduction to Docker and containerization
 • Creating and managing Docker containers
 • Working with Docker images

Day 2:

 • Introduction to Docker Compose
 • Advanced Docker concepts and best practices
 • Security considerations for Docker containers
 • Optimizing Docker performance

13.06. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 15000 Kč + 21 % DPH

Docker je oblíbená kontejnerizační platforma, která umožňuje vývojářům snadno vytvářet, nasazovat a spouštět aplikace jednoduchým  způsobem. Tento kurz pokrývá základy Dockeru, včetně toho, jak vytvářet a spravovat kontejnery, pracovat s images a používat Docker Compose ke správě aplikací s více kontejnery.
 

Den 1:

 • Úvod do Dockeru a kontejnerizace
 • Vytváření a správa kontejnerů Docker
 • Práce s  Docker images

Den 2:

 • Úvod do Docker Compose
 • Pokročilé koncepty a osvědčené postupy Dockeru
 • Bezpečnostní aspekty provozu aplikací v kontejnerech
 • Optimalizace výkonu Dockeru