logo pumpedu.cz

ISO 22301 - IT vzdělávací kurzy a školení

Cílem ISO 22301 je pomoci organizacím identifikovat a řešit hrozby, které by mohly ohrozit provoz jejich podnikání. Norma se zabývá aspekty, jako je plánování reakce na krizové situace, obnovení provozu po havárii, ochrana kritických procesů, zajištění dostupnosti klíčových informací a dalších aspektů, které jsou důležité pro udržení kontinuity podnikání.

18.03. 2024 (dnů = 4) - Praha - cz - Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout. - 37770 Kč + 21 % DPH

Kurz PECB ISO 22301 Lead Auditor Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro provádění auditů systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) s použitím obecně uznávaných principů, postupů a technik auditu.

 Absolvování tohoto školicího kurzu vám umožní získat znalosti a dovednosti pro plánování a provádění auditů v souladu s normou ISO 19011 a certifikačním procesem podle normy ISO/IEC 17021-1.
 

  • Tento školicí kurz je založen na teorii, osvědčených auditorských postupech používaných při auditech BCMS, požadavcích normy ISO 22301 a mezinárodních auditorských standardech.
  • Přednášky jsou ilustrovány praktickými cvičeními založenými na případové studii, která zahrnují hraní rolí a diskuse.
  • Účastníci jsou vybízeni k vzájemné komunikaci a zapojení do diskusí a cvičení.
  • Cvičení jsou podobná certifikační zkoušce.